Врабель Томаш Томашович

доцент;
кандидат філологічних наук, доцент
Відділення англійської філології

Сфера наукових зацікавлень

перекладознавство, прагмалінгвістика, теорія мовленнєвих актів, теорія мовленнєвої комунікації

Публікації

Публікації Scopus або Web of Science (WoS) за 2018–2023 рр.

 

Публікації за 2018–2023 рр., які включені до переліку фахових наукових видань України:

 1. Врабель Т.Т. Methods and Techniques of Translating English Legal Terms // Закарпатські філологічні студії. Випуск 26. Т. 1. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – С. 192-198. Фахове видання України, Категорія Б.
 2. Підготовка перекладачів як посередників у міжкультурній комунікації / Т.Т. Врабель // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» № 1 (11) 2020 – Мукачево, 2020. – С. 197–199.
 3. Врабель Т.Т. Specifying the Assessment of Translators’ Professional Competences in the Curriculum // Сучасні дослідження з іноземної філології. Випуск 18 – Ужгород, 2020. – С. 281–291. Фахове видання України, Категорія Б.
 4. Врабель Т.Т. Approaches to Translation Quality Assessment // Науковий вісник ДДПУ. Випуск 13 Дрогобич, 2020. – C. 28-36. Фахове видання України, Категорія Б.
 5. Врабель Т.Т. The History of Establishment of Translation Studies as an Interdisciplinary Science // Актуальні питання гуманітарних наук. – Дрогобич: Видавничий дім ; Гельветика", 2020. – Вип. 32. Том 1.– С. 86-91. Фахове видання України, Категорія Б.
 6. Врабель Т.Т. Translator’s Linguistic Personality// Науковий вісник ДДПУ. Випуск 14 – Дрогобич, 2020. – C. 21-25. Фахове видання України, Категорія Б

Монографії, книги за 2018–2023 рр.

 1. Врабель Т.Т. Словотворча прагматика у сучасній англійській мові. Наукове видання (монографія) Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці ІІ. / Автор: Томаш Врабель. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2020. – 236 с. (українською мовою)

Головні публікації за 2018–2023 рр.

 1. Vrabel T. Multicultural Education: Ways and Methods of Implementation in Ukraine // Multiculturalism and Diversity in the 21st International Academic Conference. Berehove, 2018.03.27-28. (Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2018. – С. 403-406. – ISBN 978-617-7692-09-5
 2. Врабель Т.Т. Синтаксичні особливості американського президентського дискурсу // Perspectives of science and education. 10th International youth conference. New York, 2019. – С. 109-113. – ISBN 978-1-77192-403-0
 3. Vrabel T. Translation as a Variety of Cross-Cultural Communication // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions. Papers of the 9th International Scientific Conference. September 6, 2019, Stuttgart, Germany. – P. 49-55. – ISBN 978-944375-22-9
 4. Vrabel T. Intercultural Communication in Translation / Т.Т. Врабель // The 3rd International scientific and practical conference “Eurasian scientific congress” (March 22-24, 2020) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2020. P. 365-368. ISBN 978-84-15927-31-0
 5. Vrabel T. Intercultural Communication, Variation in Translation and its Linguocultural Adaptation // The 7th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (March 25-27, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. P. 231-237. ISBN 978-4-9783419-8-3
 6. Vrabel T. Variation in Translation and Peculiarities of its Understanding in the Light of the Theory of Intercultural Communication // The 8th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (April 1-3, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. P. 305-312. ISBN 978-92-9472-193-8