Жигуц Юрій Юрійович

професор;
доктор технічних наук, професор
Кафедра математики та інформатики

Сфера наукових зацікавлень

інженерія, матеріалознавство технологія, машинобудування

Публікації

Список публікацій (за останні 5 років):

Scopus, Web of Science:

 1. Опачко І.І., Жигуц Ю.Ю., Опачко М.В. Особливості напилення плівок компонентами плазми, створеної наносекундними лазерними імпульсами // Міжнародний науково-технічний журнал «Фізико-хімічна механіка матеріалів». НАН України Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка, 2021. – Т. 57. – № 4. – С. 139-144. (Scopus).
 2. Opachko, I.I., Zhiguts Yu., Opachko, M.V. Specific Features of Spraying of the Films by Plasma Components Crea-ted by Nanosecond Laser Pulses // Materials Science, 2022, 57 (4), p. 588-594.
 3. Shuaibov A., Minya А., Hrytsak R., Malinina A., Malinin А., Zhiguts Yu., Shevera I. Conditions For “Cold” Gas-Discha-rge Synthesis of Zinc Oxide And Silver Sulfide Nanostructures Un-der Automatic As-sisting With Ultra-violet Radiation // Biomed Transl Sci. 2022; 2(1):1-8.

Публікації у фахових виданнях України (категорія «Б»):

 1. Жигуц Ю.Ю., Рудь В.Д., Кляп М.М. Методика термохімічних розрахунків для встановлення складу екзотермічних шихт // Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». – 2017. – № 58. – С. 162 – 167.
 2. Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І., Хомяк Б.Я., Лазар В.Ф. Особливості ефективного напилення шаруватих структур періодичним лазерними імпульсами // Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». – 2017. – № 59. – С. 112 – 118.
 3. Жигуц Ю.Ю., Талабірчук В.Ю. Технологія синтезу та властивості термітних мідних сплавів // Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». – 2019. – № 66. – С. 120 – 126.
 4. Zhiguts Yu., Kozar O. New combined technologies of synthesis materials / Advanced technologies in education, industry and the environment. Monograph: edited by Olga Paraska, Norbert Radek, Oleg Synyuk – 2020. – Р. 33-46. (колективна монографія).
 5. Kozar O., Wozniak B., Zhiguts Yu. Physical and mechanical characteristics of leather for the upper of shoes, filled with natural minerals / Advanced technologies in education, industry and the environment. Monograph: edited by Olga Paraska, Norbert Radek, Oleg Synyuk – 2020. – Р. 223-234. (колективна монографія).
 6. Жигуц Ю.Ю. Рудь В.Д., Лазар В.Ф. Технологія напилення плівок наносекундними лазерними імпульсами // Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». – 2021. – № 71. – С. 282 – 285.
 7. Kozar O., Zhiguts Yu. Technology of formation of antibacterial properties of lining leathers / Actual problems of modern science. Monograph: edited by Matiukh S., Skyba M., Musial J., Polishchuk O. – – Р. 611-618. (колективна монографія).
 8. Zhiguts Yu., Kozar O. New technologies synthesis of special cast irons for high temperatures / Actual problems of modern science. Monograph: edited by Matiukh S.,Skyba M., Musial J., Polishchuk O. – – Р. 708-714.
 9. Жигуц Ю.Ю., Рудь В.Д. Технологія лазерного напилення тонких плівок // Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». – 2021. – № 72. – С. 115 – 119.
 10. Жигуц Ю.Ю., Рудь В.Д., Лазар В.Ф. Технологія напилення плівок наносекундними лазерними імпульсами // Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». – 2021. – № 71. – С. 282 – 285.
 11. Бабич С.Ю., Глухов Ю.П., Лазар В.Ф., Жигуц Ю.Ю. Динамiка двошарового напiвпростору з початковим напругами при впливi рухомого навантаження // Науковий вiсник Ужгородського унiверситету. Серiя. Математика i iнформатика. Ужгород: Видавництво УжНУ. Говерла, 2022. Т. 40, № – С. 94-108.
 12. Жигуц Ю.Ю., Рудь В.Д., Легета Я.П. Особливості властивостей термітних хромокремнієвих сталей // Міжвузівський збірник на-укових праць «Наукові нотатки» за галузями знань «Фізико-математичні науки» та «Технічні науки» Луцького національного технічного університету. – 2022. – № 73. – С. 270 – 274.

Монографії, розділи у монографіях:

 1. Zhiguts Yu., Kozar O. New combined technologies of synthesis material. Advanced chemical techno-logies and materials for industry and the environ-ment: Conference Proce-edings. International Scien-tific and Technical Confe-rence, 22-23 October 2020, Khmelnytskyi (Ukraine). – Khmelnytskyi National University, 2020. – Р. 40-43.
 2. Zhiguts Yu., Kozar O. New combined technologies of synthesis materials // Advanced technologies in education, industry and the environment. Monograph: edited by Olga Paraska, Norbert Radek, Oleg Synyuk – 2020. – Р. 33-46.
 3. Kozar O., Wozniak B., Zhiguts Yu. Physical and mechanical characteristics of leather for the upper of shoes, filled with natural minerals // Advanced technologies in education, industry and the environment. Monograph: edited by Olga Paraska, Norbert Radek, Oleg Synyuk – 2020. – Р. 223-234.
 4. Kozar O., Zhiguts Yu. Technology of for-mation of antibac-terial properties of lining leathers // Actual problems of modern science. Monograph: edited by Matiukh S., Skyba M., Musial J., Polishchuk O. – – Р. 708-714.
 5. Zhiguts Yu., Kozar O. Technology of for-mation of antibac-terial properties of lining leathers // Actual problems of modern science. Monograph: edited by Matiukh S., Skyba M., Musial J., Polishchuk O. – 2021. – Р. 611-618.

Інші публікації:

 1. Пат. 123021 Україна, МПК F24С 15/12. Спосіб підвищення ефективності спалювання горючих сумішей (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u 2017 07129 ; заявл. 06.07.2017 ; опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3.
 2. Пат. 124205 Україна, МПК B03C 3/00. Спосіб для очищення, зберігання та складування електростатично заряджених матеріалів (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u 2017 10535 ; заявл. 31.10.2017 ; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6.
 3. Пат. 126067 Україна, МПК А46В 7/00, В03С 3/00. Пристрій для нейтралізації залишкового електричного заряду на матеріалах (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u 2017 10531 ; заявл. 31.10.2017 ; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11.
 4. Пат. 126742 Україна, МПК B03C 7/00, В2908B 6/00. Пристрій для очищення, збирання та складування електростатично заряджених матеріалів (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u 2017 10533; заявл. 31.10.2017; опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.
 5. Пат. 128622 Україна, МПК F16L 55/18, В29С 65/24. Пристрій для ремонту трубних конструкцій (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгород-ський національний університет». – № u2018 04166; заявл. 16.04.2018; опубл. 25.09.2018, Бюл. № 18.
 6. Пат. 129656 Україна, МПК A61B 5/00. Спосіб визначення викривлення хребта (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u2018 04088; заявл. 16.04.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21.
 7. Пат. 129658 Україна, МПК F16L 1/024 F16L 55/175. Спосіб ремонту трубних конструкцій (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u2018 04135; заявл. 16.04.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21.
 8. Пат. 130997 Україна, МПК А61 В6/103. Пристрій для діагностики викривлення хребта (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u2018 04139; заявл. 16.04.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1.
 9. Пат. 133771 Україна, МПК F23N 1/00 F24C 3/08. Спосіб припинення горіння газових сумішей у конфорках Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u 2018 10578; заявл. 26.10.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 10. Пат. 119057 Україна, МПК F23D 14/46, F24C 15/00 F23N 1/00. Пристрій для спалювання горючих газів (Патент на винахід). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгород-ський національний університет». – № а 2016 10104; заявл. 26.10.2016; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 11. Пат. 119056 Україна, МПК F23N 1/00 F23D 14/46. Спосіб спалювання горючих газів у пристроях для горіння (Патент на винахід). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № а 2016 10103; заявл. 04.10.2016; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 12. Пат. 39085 Україна. Пристрій для діагностики викривлення хребта (Патент на промисловий зразок). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № s 2018 01599; заявл. 04.06.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 13. Пат. 121164 Україна, МПК F24С 3/12, А52С 4/02. Спосіб припинення горіння газових сумішей у конфорках (Патент на винахід). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № а 2018 10577; заявл. 26.10.2018; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7.
 14. Пат. 121159 Україна, МПК В98В 6/00, Н05F 34/04. Спосіб нейтралізації та збирання електростатично заряджених ошурок (Патент на винахід). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № а 2017 06186; заявл. 19.06.2017; опубл. 25.06.2020, Бюл. № 12.
 15. Пат. 120645 Україна, МПК В088 6/00, Н05F 3/04. Спосіб очищення поверхонь від наелектризованих відходів, утворених при механічній обробці заготовок (Патент на винахід). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № а 2017 10334; заявл. 25.04.2018; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1.
 16. Пат. 142632 Україна, МПК А62С А 62С 2/00. Спосіб запобігання несанкціонованому вибуху при пожежі в ізольованому приміщенні (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u 2019 10310; заявл. 11.10.2019; опубл. 25.06.2020, Бюл. № 12.
 17. Пат. 142633 Україна, МПК А62С А62С2/00. Спосіб запобігання несанкціонованому вибуху при пожежі в ізольованому приміщенні (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u 2019 10317; заявл. 11.10.2019; опубл. 25.06.2020, Бюл. № 12.
 18. Пат. 122584 Україна, МПК A61B 5/103. Спосіб визначення викривлення хребта (Патент на винахід). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № а2018 04138; заявл. 16.04.2018; опубл. 10.12.2020, Бюл. № 23.
 19. Пат. 147219 Україна, МПК A61F 9/04. Спеціальний захисний щиток для осіб із погіршенням зору (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u 2020 07140; заявл. 11.2020; опубл. 21.04.2021, Бюл. № 16.
 20. Пат. 124011 Україна, МПК F23D 14/00, A62C 3/00, A62C 99/00. Акустичний пристрій для припинення горіння горючої газової суміші (Патент на винахід). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № a 2018 10049; заявл. 10.2018; опубл. 07.07.2021, Бюл. № 27.
 21. Пат. 149910 Україна, МПК C23C 14/22, C23C 14/28 (2006.01) Спосіб синтезу кристалічного плівкового матеріалу (Патент на на корисну модель). Жигуц Ю.Ю. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u202103144; заявл. 08.06.2021; опубл. 12.2021, Бюл. № 50.
  та ще 79 публікацій.

Загальна інформація

Загальні відомості про викладача:

1969 – 1979 Берегівська середня школа,
1979 – 1984 Вінницький політехнічний інститут, диплом з відзнакою, спеціальність – машинобудування, кваліфікація – інженер-викладач.
1984 – 1987 Вінницький політехнічний інститут, аспірантура.
1988 – 1991 Вінницький політехнічний інститут, науковий співробітник, асистент.
1989 кандидат технічних наук з  року (диплом ТН№ 118113).
1991 – 2021 Ужгородський державний університет, у подальшому з 2000 року державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» завідувач кафедри послідовно асистент, старший викладач, доцент, професор.
2001 вчене звання доцента (атестат ДЦ № 001891).
2012 доктор технічних наук з  року (диплом ДД № 000924).
2014 вчене звання професора (атестат 12 ПР № 009131).
2016 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, професор кафедри математики та інформатики.

Участь у наукових темах, розробках і проєктах (за останні 5 років):

Тема «Розроблення прогресивних технологій синтезу матеріалів та виготовлення деталей машин з формуванням особливих властивостей їх поверхонь». Науковий керівник НДР проф. Жигуц Ю.Ю. Шифр НДР 14А-2021, № держ. реєстрації 0121U110179. Термін виконання – 2021 р., закінчення – 2025 р.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

 1. Член Закарпатського Угорськомовного Наукового Товариства.
 2. Зовнішній член Угорської Академії Наук.
 3. Член експертної ради МОН України «Енергетика і енергоефективність».
 4. Член експертної ради МОН України «Машинобудування».
 5. Експерт конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”
 6. Голова обласного журі із захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”/
 7.  Член редакційної колегії фахового журналу «Наукові нотатки» Луцького національного технічного університету.

Підвищення кваліфікації, стажування (за останні 5 років):

Стажування в Інституті електронної фізики НАН України з 11 лютого по 11 березня 2019 року наказ № 29 від 11.02.2019 р. (довідка від 12 березня 2019 р) – 6 кредитів (180 годин).

Інші здобутки (за останні 5 років):

 1. Жигуц Ю.Ю. Підіймально-транспортні машини і механізми. Підручник. – Київ: Кондор-Віола, 2018. − 216 с.
 2. Жигуц Ю.Ю. Основи наукових досліджень (в природничих науках). Підручник. – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2018. – 208 с.
 3. Жигуц Ю.Ю. Методичний посібник для практичних робіт з основ наукових досліджень. Посібник. – Ужгород: УжНУ «Говерла», 2019. – 124 с.
 4. Жигуц Ю.Ю., Цигика В.В.Інженерна екологія. Підручник. – Ужгород: ПП «Інвазор», 2020. – 204 с.
 5. Жигуц Ю.Ю. Збірник задач та тестів з інженерної екології (для студентів технічних спеціальностей). Посібник. – Ужгород: ПП «Інвазор», 2020. – 184 с.
 6. Жигуц Ю.Ю. Збірник лабораторних робіт з матеріалознавства. – К.: Кондор-Видавництво, 2020. – 232 с.

Досвід роботи за спеціальністю:

Досвід роботи за спеціальністю – понад 31 рік.