Kutatási területek

mérnöki tudományok, anyagtudomány technológia, mérnöki tudomány

Publikációk

Publikációk (az utóbbi 5 évben):

Scopus, Web of Science:

 1. Опачко І.І., Жигуц Ю.Ю., Опачко М.В. Особливості напилення плівок компонентами плазми, створеної наносекундними лазерними імпульсами // Міжнародний науково-технічний журнал «Фізико-хімічна механіка матеріалів». НАН України Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка, 2021. – Т. 57. – № 4. – С. 139-144. (Scopus).
 2. Opachko, I.I., Zhiguts Yu., Opachko, M.V. Specific Features of Spraying of the Films by Plasma Components Crea-ted by Nanosecond Laser Pulses // Materials Science, 2022, 57 (4), p. 588-594.
 3. Shuaibov A., Minya А., Hrytsak R., Malinina A., Malinin А., Zhiguts Yu., Shevera I. Conditions For “Cold” Gas-Discha-rge Synthesis of Zinc Oxide And Silver Sulfide Nanostructures Un-der Automatic As-sisting With Ultra-violet Radiation // Biomed Transl Sci. 2022; 2(1):1-8.

Ukrajnai tudományos szakfolyóiratokban megjelent publikációk («B» kategória):

 1. Жигуц Ю.Ю., Рудь В.Д., Кляп М.М. Методика термохімічних розрахунків для встановлення складу екзотермічних шихт // Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». – 2017. – № 58. – С. 162 – 167.
 2. Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І., Хомяк Б.Я., Лазар В.Ф. Особливості ефективного напилення шаруватих структур періодичним лазерними імпульсами // Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». – 2017. – № 59. – С. 112 – 118.
 3. Жигуц Ю.Ю., Талабірчук В.Ю. Технологія синтезу та властивості термітних мідних сплавів // Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». – 2019. – № 66. – С. 120 – 126.
 4. Zhiguts Yu., Kozar O. New combined technologies of synthesis materials / Advanced technologies in education, industry and the environment. Monograph: edited by Olga Paraska, Norbert Radek, Oleg Synyuk – 2020. – Р. 33-46. (колективна монографія).
 5. Kozar O., Wozniak B., Zhiguts Yu. Physical and mechanical characteristics of leather for the upper of shoes, filled with natural minerals / Advanced technologies in education, industry and the environment. Monograph: edited by Olga Paraska, Norbert Radek, Oleg Synyuk – 2020. – Р. 223-234. (колективна монографія).
 6. Жигуц Ю.Ю. Рудь В.Д., Лазар В.Ф. Технологія напилення плівок наносекундними лазерними імпульсами // Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». – 2021. – № 71. – С. 282 – 285.
 7. Kozar O., Zhiguts Yu. Technology of formation of antibacterial properties of lining leathers / Actual problems of modern science. Monograph: edited by Matiukh S., Skyba M., Musial J., Polishchuk O. – – Р. 611-618. (колективна монографія).
 8. Zhiguts Yu., Kozar O. New technologies synthesis of special cast irons for high temperatures / Actual problems of modern science. Monograph: edited by Matiukh S.,Skyba M., Musial J., Polishchuk O. – – Р. 708-714.
 9. Жигуц Ю.Ю., Рудь В.Д. Технологія лазерного напилення тонких плівок // Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». – 2021. – № 72. – С. 115 – 119.
 10. Жигуц Ю.Ю., Рудь В.Д., Лазар В.Ф. Технологія напилення плівок наносекундними лазерними імпульсами // Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». – 2021. – № 71. – С. 282 – 285.
 11. Бабич С.Ю., Глухов Ю.П., Лазар В.Ф., Жигуц Ю.Ю. Динамiка двошарового напiвпростору з початковим напругами при впливi рухомого навантаження // Науковий вiсник Ужгородського унiверситету. Серiя. Математика i iнформатика. Ужгород: Видавництво УжНУ. Говерла, 2022. Т. 40, № – С. 94-108.
 12. Жигуц Ю.Ю., Рудь В.Д., Легета Я.П. Особливості властивостей термітних хромокремнієвих сталей // Міжвузівський збірник на-укових праць «Наукові нотатки» за галузями знань «Фізико-математичні науки» та «Технічні науки» Луцького національного технічного університету. – 2022. – № 73. – С. 270 – 274.

Könyvek és monográfiák:

 1. Zhiguts Yu., Kozar O. New combined technologies of synthesis material. Advanced chemical techno-logies and materials for industry and the environ-ment: Conference Proce-edings. International Scien-tific and Technical Confe-rence, 22-23 October 2020, Khmelnytskyi (Ukraine). – Khmelnytskyi National University, 2020. – Р. 40-43.
 2. Zhiguts Yu., Kozar O. New combined technologies of synthesis materials // Advanced technologies in education, industry and the environment. Monograph: edited by Olga Paraska, Norbert Radek, Oleg Synyuk – 2020. – Р. 33-46.
 3. Kozar O., Wozniak B., Zhiguts Yu. Physical and mechanical characteristics of leather for the upper of shoes, filled with natural minerals // Advanced technologies in education, industry and the environment. Monograph: edited by Olga Paraska, Norbert Radek, Oleg Synyuk – 2020. – Р. 223-234.
 4. Kozar O., Zhiguts Yu. Technology of for-mation of antibac-terial properties of lining leathers // Actual problems of modern science. Monograph: edited by Matiukh S., Skyba M., Musial J., Polishchuk O. – – Р. 708-714.
 5. Zhiguts Yu., Kozar O. Technology of for-mation of antibac-terial properties of lining leathers // Actual problems of modern science. Monograph: edited by Matiukh S., Skyba M., Musial J., Polishchuk O. – 2021. – Р. 611-618.

Egyéb publikációk, tézisek:

 1. Пат. 123021 Україна, МПК F24С 15/12. Спосіб підвищення ефективності спалювання горючих сумішей (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u 2017 07129 ; заявл. 06.07.2017 ; опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3.
 2. Пат. 124205 Україна, МПК B03C 3/00. Спосіб для очищення, зберігання та складування електростатично заряджених матеріалів (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u 2017 10535 ; заявл. 31.10.2017 ; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6.
 3. Пат. 126067 Україна, МПК А46В 7/00, В03С 3/00. Пристрій для нейтралізації залишкового електричного заряду на матеріалах (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u 2017 10531 ; заявл. 31.10.2017 ; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11.
 4. Пат. 126742 Україна, МПК B03C 7/00, В2908B 6/00. Пристрій для очищення, збирання та складування електростатично заряджених матеріалів (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u 2017 10533; заявл. 31.10.2017; опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.
 5. Пат. 128622 Україна, МПК F16L 55/18, В29С 65/24. Пристрій для ремонту трубних конструкцій (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгород-ський національний університет». – № u2018 04166; заявл. 16.04.2018; опубл. 25.09.2018, Бюл. № 18.
 6. Пат. 129656 Україна, МПК A61B 5/00. Спосіб визначення викривлення хребта (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u2018 04088; заявл. 16.04.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21.
 7. Пат. 129658 Україна, МПК F16L 1/024 F16L 55/175. Спосіб ремонту трубних конструкцій (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u2018 04135; заявл. 16.04.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21.
 8. Пат. 130997 Україна, МПК А61 В6/103. Пристрій для діагностики викривлення хребта (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u2018 04139; заявл. 16.04.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1.
 9. Пат. 133771 Україна, МПК F23N 1/00 F24C 3/08. Спосіб припинення горіння газових сумішей у конфорках Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u 2018 10578; заявл. 26.10.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 10. Пат. 119057 Україна, МПК F23D 14/46, F24C 15/00 F23N 1/00. Пристрій для спалювання горючих газів (Патент на винахід). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгород-ський національний університет». – № а 2016 10104; заявл. 26.10.2016; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 11. Пат. 119056 Україна, МПК F23N 1/00 F23D 14/46. Спосіб спалювання горючих газів у пристроях для горіння (Патент на винахід). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № а 2016 10103; заявл. 04.10.2016; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 12. Пат. 39085 Україна. Пристрій для діагностики викривлення хребта (Патент на промисловий зразок). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № s 2018 01599; заявл. 04.06.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 13. Пат. 121164 Україна, МПК F24С 3/12, А52С 4/02. Спосіб припинення горіння газових сумішей у конфорках (Патент на винахід). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № а 2018 10577; заявл. 26.10.2018; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7.
 14. Пат. 121159 Україна, МПК В98В 6/00, Н05F 34/04. Спосіб нейтралізації та збирання електростатично заряджених ошурок (Патент на винахід). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № а 2017 06186; заявл. 19.06.2017; опубл. 25.06.2020, Бюл. № 12.
 15. Пат. 120645 Україна, МПК В088 6/00, Н05F 3/04. Спосіб очищення поверхонь від наелектризованих відходів, утворених при механічній обробці заготовок (Патент на винахід). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № а 2017 10334; заявл. 25.04.2018; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1.
 16. Пат. 142632 Україна, МПК А62С А 62С 2/00. Спосіб запобігання несанкціонованому вибуху при пожежі в ізольованому приміщенні (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u 2019 10310; заявл. 11.10.2019; опубл. 25.06.2020, Бюл. № 12.
 17. Пат. 142633 Україна, МПК А62С А62С2/00. Спосіб запобігання несанкціонованому вибуху при пожежі в ізольованому приміщенні (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u 2019 10317; заявл. 11.10.2019; опубл. 25.06.2020, Бюл. № 12.
 18. Пат. 122584 Україна, МПК A61B 5/103. Спосіб визначення викривлення хребта (Патент на винахід). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № а2018 04138; заявл. 16.04.2018; опубл. 10.12.2020, Бюл. № 23.
 19. Пат. 147219 Україна, МПК A61F 9/04. Спеціальний захисний щиток для осіб із погіршенням зору (Патент на корисну модель). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u 2020 07140; заявл. 11.2020; опубл. 21.04.2021, Бюл. № 16.
 20. Пат. 124011 Україна, МПК F23D 14/00, A62C 3/00, A62C 99/00. Акустичний пристрій для припинення горіння горючої газової суміші (Патент на винахід). Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № a 2018 10049; заявл. 10.2018; опубл. 07.07.2021, Бюл. № 27.
 21. Пат. 149910 Україна, МПК C23C 14/22, C23C 14/28 (2006.01) Спосіб синтезу кристалічного плівкового матеріалу (Патент на на корисну модель). Жигуц Ю.Ю. заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – № u202103144; заявл. 08.06.2021; опубл. 12.2021, Бюл. № 50.
  és 79 egyéb publikáció.

Általános információk

Általános információ az oktatóról:

1969 – 1979 Beregszászi iskola,
1979 – 1984 Vinnicai Politechnikai Egyetem, kitüntetéses oklevél, gépészmérnöki szak, oktatómérnöki végzettség.
1984 – 1987 Vinnicai Politechnikai Egyetem, posztgraduális tanulmányok.
1988 – 1991 Vinnicai Politechnikai Intézet, kutató, asszisztens.
1989 a műszaki tudományok kandidátusa évtől (ТН№ 118113 oklevél).
1991 – 2021 Ungvári Állami Egyetem, majd 2000-től az Ungvári Nemzeti Egyetem állami felsőoktatási intézmény, tanszékvezető, egymást követően adjunktus, egyetemi docens, professzor.
2001 egyetemi docens (ДЦ № 001891).
2012 a műszaki tudományok doktora (ДД № 000924).
2014 professzori tudományos cím (bizonyítvány 12 ПР № 009131).
2016 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Matematika és Informatika Tanszék professzor.

Részvétel tudományos kutatási témákban, kutatócsoportokban, projektekben (az elmúlt 5 évben):

Téma “Anyagszintézis és gépalkatrészek gyártása során a fejlett technológiák fejlesztése felületeik speciális tulajdonságainak kialakításával.” Az kutatási témavezetője, kód 14A-2021, állami sz. regisztrációs szám: 0121U110179. Megvalósítási időszak – 2021, vége – 2025.

Szakmai szövetségekben való részvétel:

 1. A Kárpátaljai Magyar Nyelvű Tudományos Társaság tagja.
 2. A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja.
 3. Az ukrán MES “Energia és energiahatékonyság” szakértői tanácsának tagja.
 4. Az ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium “Mashinobuduvannya” szakértői tanácsának tagja.
 5. Szakértő az Európai Unió „Horizont 2020” tudományos kutatási és innovációs keretprogramjában Ukrajna kötelezettségeinek teljesítése érdekében finanszírozott tudományos, tudományos és műszaki munkák és projektek versenyeztetésében.
 6. Az Ukrajnai Kis Tudományos Akadémia Nemzeti Központ tagjai – hallgatók kutatási munkáit védő regionális zsűri vezetője.
 7. A Lucki Nemzeti Műszaki Egyetem “Tudományos Megjegyzések” című szakmai folyóiratának szerkesztőbizottságának tagja.

Szakmai és egyéb továbbképzések (az utóbbi 5 évben):

Szakmai gyakorlat az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronikus Fizikai Intézetében 2019. február 11-től március 11-ig, 2019. február 11-i 29. számú megbízás (2019. március 12-i hivatkozás) – 6 kredit (180 óra).

Egyéb eredmények:

 1. Жигуц Ю.Ю. Підіймально-транспортні машини і механізми. Підручник. – Київ: Кондор-Віола, 2018. − 216 с.
 2. Жигуц Ю.Ю. Основи наукових досліджень (в природничих науках). Підручник. – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2018. – 208 с.
 3. Жигуц Ю.Ю. Методичний посібник для практичних робіт з основ наукових досліджень. Посібник. – Ужгород: УжНУ «Говерла», 2019. – 124 с.
 4. Жигуц Ю.Ю., Цигика В.В.Інженерна екологія. Підручник. – Ужгород: ПП «Інвазор», 2020. – 204 с.
 5. Жигуц Ю.Ю. Збірник задач та тестів з інженерної екології (для студентів технічних спеціальностей). Посібник. – Ужгород: ПП «Інвазор», 2020. – 184 с.
 6. Жигуц Ю.Ю. Збірник лабораторних робіт з матеріалознавства. – К.: Кондор-Видавництво, 2020. – 232 с.

Szakmai tapasztalat:

Szakterületen szerzett szakmai tapasztalat – több mint 31 év.