Наукова діяльність студентів

2019

Шольмош Кароліна Миколаївна – 1 місце XVI. Szentágothai János Multidiszciplináris Konferencia – 2019. február 16. – Különböző extraháló szerek összehasonlító jellemzése a cink, a réz és a mangán mennyiségének jellemzésére eltérő talajtípusokon – I. helyezés (Pécs)

Сані П Лівія Федорівна –  Dendroklimatológiai vizsgálatok Beregszász város környékén. XIII. KTDK, 2019. május 17.

Szanyi P. Lívia: Dendroklimatológiai vizsgálatok Beregszász város környékén. XIII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia, Beregszász, 2019.05.17. (Сані П. Лівія: Дендрокліматичні дослідження на території м. Берегово, Студентська наукова робота, ХIII. Закарпатська наукова студентська конференція, м. Берегово, 17.05.2019 р

 

2018

Бенедек Анетт Йосифівна 1 місцеNagydobronyi vadvédelmi rezervátum földrajzi névtárának ábrázolása digitalizát térképen történeti térképek névanyaga alapján. XII. KTDK, 2018. május 18.

Бенедек Анетт Йосифівна 1 місцеХІI. Закарпатська міжнародна наукова студентська конференція Nagydobronyi vadvédelmi rezervátum földrajzi névtárának ábrázolása digitalizát térképen történeti térképek névanyaga alapján. XII. KTDK, 2018. május 18.

Кепіч Андреа Іштванівна Nagygomba kutatások Kárpátalja síkvidéki területein [Дослідження макроміцетів на рівнинних територіях Закарпаття] //  Scientia Denique. – 2018. – S. 182-194.

Кепіч Андреа Іштванівна1 місцеIV Scientia Denique  міжнародна наукова студентська конференція (04.05.2018 р. м. Ужгород), доповідь «Дослідження макроміцетів на рівнинних територіях Закарпаття»

Кепіч Андреа Іштванівна – XV наукова конференція молодих закарпатських дослідників (09.11.2018 р. м. Берегово), доповідь «Дослідження макроміцетів на рівнинних територіях Закарпаття»

Тар Сабіна ЙожефівнаХІI Закарпатська наукова студентська конференція (XII. Kárpátaljai tudományos diákköri konferencia, 18.05.2018 р., м. Берегово), доповідьA munkácsi járás ritka növényfajainak jellemzése/Характеристика рідкісних видів рослин у мукачівському районі”.

Шольмош Кароліна Миколаївна –  XV. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája – 2018. november 9. – Különböző extraháló szerek összehasonlító jellemzése a cink és réz mennyiségének jellemzésére a Kárpátaljai alföld eltérő talajtípusain (Beregszász)

Бігарі Крістіна Аттілівна , Філеп М.Й. Анізотропія оптичних властивостей α-NіSO4×6H2O та NіSO4×7H2O // “Хімічні Каразінські читання – 2018”: Х Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів, 23–25 квітня 2018 р.: Зб. тез доп.– Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018.– C. 21–22.

Шовш Емеше Калманівна –  3rd Carpathian Basin Educational Conference Oradea, 22-23 June, 2018 Міжнародна конференція  Румунія Нодьварод Partium Christian University. Partium Christian University

Pólin Irén / Повлін І.Е.-Soós Emese
студентка 1 курсу Магістр II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Ukrajna
Gyógynövényismeret oktatása a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biológia szakos hallgatóinak egészségfejlesztési programjában*

Викладання предмета Лікарські рослини у студентів біологічного факультету в Закарпатському Угорському Iнституті ім. Ференца Ракоці II

2017

Кепіч Андреа Іштванівна – 3 місце – ХІ Закарпатська наукова студентська конференція (XI Kárpátaljai tudományos diákköri konferencia, 19.05.2017 р., м. Берегово), доповідь «Макроміцети лісів Закарпатської рівнини»

Шольмош Кароліна Миколаївна –  XI. Kárpátaljai Magyar Tudományos Diákköri Konferencia – 2017. május 17. – A talajvíz kutak minőségének vizsgálata az Ungvári járás magyarlakta településein – II. helyezés (Beregszász)

Гагер Крістіан Федорович – XIV. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája Természettudományi szekció – 2017. november 3. – A Vérke nehézfém szennyezettségének vizsgálata a patak teljes szakaszán (Beregszász)

 

Benedek Anett: Nagydobrony község mellett elterülő erdők földrajzi- és dűlőneveinek változása, történeti térképek és levéltári adatok alapján. XI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia, Beregszász, 2017. május 19.

Бенедек Анетт Йосифівна: Зміни в географічних назвах лісів навколо с. Велика Добронь, на основі історичних карт та архівних даних. Закарпатська наукова студентська конференція, Берегово, 19 травня 2017 р.

 

Vass Gábor: A Nagydobronyi Erdészet egy kiválasztott erdőrészlegének faunisztikai vizsgálata feromoncsapdák segítségével. XIV. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája, Beregszász, 2017. november 3.

Ваш Габор Аттілович: Фауністичне дослідження обраного відділу лісництва с. Великі Береги за допомогою феромонних пасток. XIV. Наукова конференція молодих вчених Закарпаття, Берегово, 3 листопада 2017 р.

 

Torzsás Attila: Szitakötő fauna (Odonata) vizsgálata Újlak község környékén. XIV. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája, Beregszász, 2017. november 3.

Торжаш Аттіла Аттілович: Дослідження фауни бабок (Odonata) в околиці смт. Вилок – XIV. Наукова конференція молодих вчених Закарпаття, Берегово, 3 листопада 2017 р.

 

Molnár Attila: A valódi kullancsok (Ixodidae) hő- és színpreferenciájának vizsgálata. XІ. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia, Beregszász, 2017. május 19.

Молнар Аттила Йосифович: Дослідження преференції температури та кольори іксодових кліщів (Ixodidae). XI. Закарпатська студентська наукова конференція, Берегово, 19 травня 2017 р.

 

2016

Bihari Krisztina: 3. helyezésA nagydobronyi vadvédelmi rezervátum egyik választott részlegének florosztikai és cönológiai vizsgálata. X. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia, Beregszász, 2016. május 20.

Бігарі Крістіна Аттілівна: 3 місце – Флористичне та ценологічне дослідження одного з вибраних відділів зоологічного заказника Великодобронський. Х. Закарпатська наукова студентська конференція, Берегово, 20 травня 2016 р.

 

Molnár Ádám: Helyi viszonyok között termesztett almafajták minőségi vizsgálata. Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium, 2015-2016.

Молнар Адам Золтанович:  Дослідження якості вирощуваних місцевих сортів яблук. Закарпатська угорська професійна колегія імені Ілони Зріні, 2015-2016.

 

Molnár Ádám: Helyi viszonyok között termesztett almafajták minőségi vizsgálata. X. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia, Beregszász, 2016. május 20.

Молнар Адам Золтанович: Дослідження якості вирощуваних місцевих сортів яблук. Х. Закарпатська наукова студентська конференція, Берегово, 20 травня 2016 р.

 

2015

Molnár Attila: Adatok Nagydobrony és Makkosjánosi környéki területek valódi kullancs (Ixodidae) faunájához. XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Biológia szekció, Szeged (Magyarország), 2015. április 16-18.

Молнар Аттила Йосифович: Дані про фауну іксодових кліщів (Ixodidae) в околиці с. Велика Добронь та с. Яноші.  XXXII. Вседержавна студентська наукова конференція, секція: Біологія, Сеґед (Угорщина), 16-18 квітня 2015 р.

 

2014

Fülöp Máté: A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum Peres részlegének florisztikai vizsgálata. IX. Kárpátaljai Tudomános Diákköri Konferencia, Beregszász, 2014. november 8.

Філіп Матей Георгович: Флористичне дослідження відділу «Переш» зоологічного заказника Великодобронський. IX. Закарпатська студентська наукова конференція, Берегово, 8 листопада 2014 р.

 

Іllár Lénárd: A Latorca csapi holtágának és a ráti bányató makrogerinctelen faunájának összehasonlító vizsgálata. XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Biológia szekció, Szeged (Magyarország), 2014. április 10.

Іллар Матей Леонардович: Порівняльна характеристика макробезхребетної фауни стариці р. Латориця м. Чоп та піщаного кар’єру с. Ратівці. XXXII. Вседержавна студентська наукова конференція, секція: Біологія, Сеґед (Угорщина), 10 квітня 2014 р.

 

2013

Fülöp Máté: A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum Peres részlegének florisztikai vizsgálata. VIII. Kárpátaljai Tudomános Diákköri Konferencia, Beregszász, 2013. november 16.

Філіп Матей Георгович: Флористичне дослідження відділу «Переш» зоологічного заказника Великодобронський. VIII. Закарпатська студентська наукова конференція, Берегово, 16 листопада 2013 р.

 

Barkáts Norbert: A musculus Palmaris longus agenézis gyakorisága Akli, Aklihegy, Gyula és Újakli község magyar lakosságánál. XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Biológia szekció, Szeged (Magyarország), 2013. április 2-4.

Боркач Норберт Євгенович: Частота агенезії musculus Palmaris longus серед угорського населення с. Аклі, с. Акліхедь, с. Дьюла та с. Нова Аклі. XXXI. Вседержавна студентська наукова конференція, секція: Біологія, Сеґед (Угорщина), 2-4 квітня 2013 р. 

Molnár Attila: Nagydobrony ivóvizeinek vizsgálata, különös tekintettel azok nitrát tartalmára. XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Biológia szekció, Szeged (Magyarország), 2013. április 2-4. 

Молнар Аттила Йосифович: Дослідження вмісту нітратів у питній воді с. Велика Добронь. XXXI. Вседержавна студентська наукова конференція, секція: Біологія, Сеґед (Угорщина), 2‑4 квітня 2013 р.