Список публікацій

MÁJEKOVÁ J., ZALIBEROVÁ M., ANDRIK E., PROTOPOPOVA V.,  SHEVERA M.,  IKHARDT P. (2020)  A comparison of the flora of the Chop (Ukraine) and Čierna nad Tisou (Slovakia) border railway stations. Biologia, 1-21 p.

DOI: https://doi.org/10.2478/s11756-020-00592-x (online випуск)

Андрик Є.Й., Клименко С.В., Когут Е.І., Музичук Г.М., Орос І.І., Протопопова В.В., Шевера М.В. (2016) Світлій пам’яті Йосипа Йосиповича Сікури. – Укр. ботан. журн., 73(2): 210-213. 

Pifkó D., Andrik É., Shevera M., Kish R., Kohut E. (2017) Margitai Antal élete és munkássága. Budapest. – (Szerk. Kerényi-Nagy V.) Primitiae monographiae Rosarum sponte crescentium Carpatorum septentrionaliorientalium. – Budapest. – Old. 10-25.

Шевера М.В., Протопопова В.В., Томенчук Д.Є., Андрик Є.Й., Кіш Р.Я. (2017) Перший в Україні офіційний регіональний список інвазійних видів рослин Закарпаття // Вісник НАН України. – 2017. – 10. – C. 54-62.

Шевера М.В., Тимченко І.А., Зав’ялова Л.В., Васильєва Т.В., Андрик Є.Й., Когут Е.І., Целька З., Заліберова М., Маєкова Я. (2018) Професору Вірі Вікторівні Протопоповій – 85 // Укр. Ботан. Журн. – 75, 2. – С. 197-199.

Андрик Є.Й., Сабадош В. І., Джахман Р. В., Шевера М.В. (2019) Колекція Лайоша Вагнера у Гербарії Ужгородського національного університету та фондах Закарпатського обласного краєзнавчого музею // Природнича музеологія. Випуск 5: Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку / За ред. І. Загороднюка. Національна академія наук України; Національний науково-природничий музей. Київ. – С. 34-39.

Шевера М.В., Андрик Є.Й., Протопопова В.В.  (2020) Chrysaspis patens і Ch. patens × Ch. campestre (Fabaceae) у флорі України. – Біологічні системи. Т. 12. Вип. 2, с. 282-289.- https://doi.org/10.31861/biosystems2020.02.282 (http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab4f2)

R. Balog, M. Manilo, L. Vanyorek, Z. Csoma and S. Barany: Comparative study of Ni(II) adsorption by pristine and oxidized multi-walled N-doped carbon nanotubes. RSC Adv., 2020, 10, 3184-3191. Q1, DOI: 10.1039/c9ra09755d

O. Dudarko, S. Barany: Synthesis and characterization of sulfur-containing hybrid materials based on sodiusilicate. RSC Advances, 8 (2018) 37441-450 (Q1)

M.Manilo, K.Bohacs, N. Lebovka, S.Barany: Impact of surfactants and clay platelets on electrokinetic potential and size distribution in carbon nanotubes suspensions, Colloids a. Surf. A, 544 (2018) 201-212  (Q2)

M.Manilo, N. Lebovka, S. Barany: Combined effect of CTAB and laponite platelets on colloidal stability of carbon nanotubes in aqueous suspensions. J. Molecular Liquids. 235 (2017) 104-110 (Q1)

Kobulei O., Strelko V., Bárány S. Characterization and electrosurface properties of titanium dioxide  particles synthesized by sol-gel transition method, Colloid J. 2016, v. 78, No 2, pp. 146-151.

Manilo Maryna, Mészáros Renáta, Lebovka Nyikoláj, Bárány Sándor Liofil és liofób kolloidok diszperziók elektromos felületi tulajdonságai: a liotróp sorok érvényessége: 1. Elektrokinetikai potenciál MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT – KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (1997-) 126 : 1 pp. 27-34. , 8 p. (2020)

Manilo Maryna, Mészáros Renáta, Lebovka Nyikoláj, Bárány Sándor Liofil és liofób kolloidok diszperziók elektromos felületi tulajdonságai: a liotróp sorok érvényessége: 2. Elektromos felületi vezetés MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT – KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (1997-) 126 : 1 pp. 35-39. , 5 p. (2020)

Mészáros Renáta, Jobbik Anita, Varga Gyula, Bárány Sándor Electrosurface properties of Na-bentonite particles in electrolytes and surfactants solution APPLIED CLAY SCIENCE 178 Paper: 105127 , 8 p. (2019)

Bárány Sándor Koagulánsok és flokkulánsok alkalmazása a víztisztításban In: Kiss, I; Pincehelyi, Z É (szerk.) XII. Kárpát-medencei Könyezettudományi Konferencia = XII. Environmental Scientific Conference of the Carpathian Basin

Pécs, Magyarország : PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium, (2016) pp. 25-26. , 1 p.

Bárány Sándor, Manilo Maryna, Szalai Adrienn Többfalú szén nanocsövek elektrokinetikai potenciálja és szuszpenzióinak állandósága elektrolit oldatokban MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT – KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (1997-) 122 : 1 pp. 13-18. , 6 p. (2016)

R. Balog, M. Manilo, L. Vanyorek, Z. Csoma and S. Barany, Comparative study of Ni(II) adsorption by pristine and oxidized multi-walled N-doped carbon nanotubes. RSC Advances, 2020, 10, 3184-3191 Scopus, WoS, Q1, IF 3.119 DOI: 10.1039/C9RA09755D

Simon Viktoria, Manilo Maryna, Vanyorek Laszlo, Csoma Zoltan, Barany Sandor Comparative Study of Cu(II) Adsorption by As-prepared and Oxidized Multi-walled N-Doped Carbon Nanotubes Colloid Journal, 2020, 82(4), 427–436 WoS, Q3, IF 0.862

Manilo M. V., Choma Z. Z. and Barany S. Comparative Study of Cr(III) Adsorption by Carbon Nanotubes and Active Carbons Colloid Journal, 2017, 79(2), 212–218, ISSN 1061-933X WoS, Q3, IF 0,856 DOI: 10.1134/S1061933X17020053

Solymos Karolina, Csoma Zoltán A Kárpátaljai-alföld talajai felvehető cinktartalmának meghatározása és az ellátottság megítélése nemzetközi összehasonlításban Limes, 2020, 17-26, ISSN 2411-4081

Solymos Karolina, Csoma Zoltán A Kárpátaljai-alföld talajai felvehető mikroelem-tartalmának és ellátottságának összehasonlító vizsgálata eltérő hatásmechanizmusú kivonószerekben In: Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok Ungvár, Ukrajna : “RIK-U” Kft., (2020) pp. 723-730, 7

Gönczy Sándor, Vince Tímea, Csoma Zoltán, Molnár D. István A nagymuzsalyi aranybánya meddőinek hatása a felszín alatti vizekre In: Fazekas, István; Lázár, István (szerk.) Tájak működése és arculata Debrecen, Magyarország : MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, (2019) pp. 317-322. , 6 p.

Molnár F., Csoma Z., Csoma Zs. A talajok felvehető mikroelem-tartalma és a földhasználat közötti összefüggések a Szernye-mocsár területén The 6th International Conference on Carpathian Euroregion – Ecology: CERECO – 2017. Beregszász, 2017. pp. 238-246. (ISBN 978-617-7404-28-5)

Csoma Z., Hadnagy I., Csoma Zs., Bondarcsuk T., Balog N. Esszenciális mikroelemek felvehető mennyiségének területi eloszlása Kárpátalja mezőgazdasági területeinek talajaiban. Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. A XII. Kárpát-medencei környezettudományi konferencia anyagai. (2016) pp. 570-577

Erzsébet Kohut, Zoltán Kopor, Béla Nagy, Zsuzsanna Csoma and István Hadnagy Evaluation of Morphometric Parameters in Case of Leucojum vernum L. from the Peres Forest in Velyka Dobron Wildlife Reserve, Western Ukraine. Acta Biologica Marisiensis, 2019, 2(2): 26-35

Чома З.З., Молнар Ф.Ф., Чома Ж.Й. Мікроелементи в ґрунтах чорного мочару Закарпаття . Агрохімія і грунтознавство. Спеціальний випуск до XI з’їзду грунтознавців та агрохіміків України. Книга перша. Харків – 2018. pp. 243-244.

Molnár F., Csoma Z., Csoma Zs. A talajok felvehető mikroelem-tartalma és a földhasználat közötti összefüggések a Szernye-mocsár területén The 6th International Conference on Carpathian Euroregion – Ecology: CERECO – 2017. Beregszász, 2017. pp. 238-246. (ISBN 978-617-7404-28-5)

Чома З.З., Чома Ж.Й., Бондарчук Т.М. Фонові концентрації рухомих форм мікроелементів в ґрунтах Закарпаття. Матеріали конференції Наукові основи раціонального виробництва сільськогосподарської продукції в умовах транскордонного співробітництва з ЄС. Видавник: НААН, ЗДСГДС, Департамент АПР Зак. ОДА, ЦНЗ АПВ Зак. обл., 2016. С. 49-50.

Csoma Z., Kohut E., Csoma Zs., Molnár F. Talajviszonyok értékelése a Syringa josikaea Jacq. fi l. ex Rchb. Ukrán-Kárpátokban feltárt élőhelyein, XI. Aktuális flóra- es vegetáció kutatás a Kárpát-medencében nemzetközi konferencia Budapest, 2016. február 12–14. Előadások és poszterek összefoglalói. pp. 142-143. ISBN 978-963-9877-25-2.

Hadnagy I. – Tar K. – Molnar J. 2020: Аналіз сучасного стану вітрової енергетики у світі, Європі та в Україні особливо на Закарпаття [Analysis of the current state of wind power in the world, Europe and Ukraine especially in Transcarpathia]. Український географічний журнал, 109 (1), pp. 59-70. (Scopus), DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.01.059

Hadnagy I. – Tar K. 2019: The approximation of wind speed distributions with theoretical distributions of meteorological stations located in different orographic conditions. Időjárás, Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service, 123 (3), pp. 329-349 (WoS, Q3, IF: 0,614) DOI:10.28974/idojaras.2019.3.5

Hadnagy I. – Tar K. 2019:  Determination of Energy Parameters of Near Surface Wind Field in Transcarpathia. International Journal of Renewable Energy Research, 9 (1), 437-447 (WoS, Q3, IF: 3,06) ISSN: 1309-0127

Hadnagy I. – Tar K. – Lázár I. – Kohut E. 2020: Climatic conditions of wind energy use in the Polonyna Borzhava Mountains (Transcarpathia, Ukraine). DRC Sustainable Future, 1 (2), 136-146. DOI: 10.37281/DRCSF/1.2.6

Kohut E., Kopor Z., Nagy B., Csoma Zs., Hadnagy I. 2019: Evaluation of morphometric parameters in case of Leucojum vernum L. from the peres forest in Velyka Dobron Wildlife Reserve, Western Ukraine. Acta Biologica Marisiensis, 2 (2), 26-35. DOI: 10.2478/abmj-2019-0008

Hadnagy I. – Tar K. 2019: Szélirányok energetikai paramétereinek területi eltérése Kárpátalján [Territorial differences of energetic parameters of the wind directions in Transcarpathia]. Légkör, 64(3), pp. 115-121. ISSN 0 133-3666

Hadnagy I. – Tar K. 2018: A felszín közeli szélmező energetikai jellemzői Kárpátalján [Energy characteristics of the near-surface wind field in Transcarpathia]. In: Fazekas I. – Kiss E. – Lázár I. (szerk.): Földrajzi tanulmányok 2018. MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, pp. 161-165. ISBN: 978-963-508-897-3

Csoma Z. – Hadnagy I. – Csoma Zs. – Bondarcsuk T. – Balog N. 2016: Esszenciális mikroelemek felvehető mennyiségének területi eloszlása Kárpátalja mezőgazdasági területeinek talajaiban [Spatial distribution of absorbable amounts of essential micronutrients in the soils of agricultural areas in Subcarpathia]. In: Berghauer Sándor et al. (edit.): Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában, Nemzetközi Földrajzi Konferencia kiadványa. II. RF KMF, Beregszász, pp. 570-577. ISBN: 978-617-7404-01-08

Hadnagy I. – Tar K. – Lázár I. – Kohut E. 2020: Climatic conditions of wind energy use in the Polonyna Borzhava Mountains (Transcarpathia, Ukraine). DRC Sustainable Future, 1 (2), 136-146. DOI: 10.37281/DRCSF/1.2.6

Білявський С.М., Журавель Н.М., Протопопова В.В., Когут Е.І., Шевера М.В. Пам’яті видатного педагога та науковця, професора Світлани Сергіївни Морозюк (14.06.1937 – 07.11.2019). Український ботанічний журнал 2019. 76, 6.

Kohut E., Kopor Z., Nagy B., Csoma Zs., Hadnagy I. (2019): EVALUATION OF MORPHOMETRIC PARAMETERS IN CASE OF LEUCOJUM VERNUM L. FROM THE PERES FOREST IN VELYKA DOBRON WILDLIFE RESERVE, WESTERN UKRAINE. Acta Biologica Marisiensis, ABMJ 2019, 2(2): 26-35.

Шевера М.В., Тимченко І.А., Зав’ялова Л.В., Васильєва Т.В., Андрик Є.Й., Когут Е.І. Целька З., Заліберова М., Маєкова Я. (2018): Професору Вірі Вікторівні Протопоповій – 85 // Укр. Ботан. Журн. – 2018. – 75, 2. – С. 197-199.

Андрик Є.Й., Клименко С.В., Когут Е.І., Музичук Г.М., Орос І.І., Протопопова В.В., Шевера М.В. (2016): Світлій пам’яті Йосипа Йосиповича Сікури. – Укр. ботан. журн., 73(2): 210-213.

Kopor Zoltán, Szécsi Alexandra, és Kohut Erzsébet: The scientific and pedagogical data results of genetic and biochemical experiments with Galanthus clusters between 2015 and 2016. Methodological Bulletin, University of Novi Sad Hungarian Language Teacher Training Faculty, 119-128.

http://magister.uns.ac.rs/files/kiadvanyok/modszertanikozlony/2017_Modszertani_kozlony.pdf

Simon E., Kis O., Jakab T., Kolozsvári I., Málnás K., Harangi S., Baranyai E., Miskolczi M., Tóthmérész B., Dévai Gy. (2016): Assessment of contamination based on trace element concentrations in Gomphus flavipes (Odonata: Insect) larvae of the Upper Tisza Region. //Ecotoxicology and Environmental Safety 136: 55–61. IF: 3,130 (2015). https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2016.10.034

Kolozsvári I., Molnár J., Dévai Gy. (2016): Recent river channel change detections in the section of the River Tisza above Tiszaújlak (Bилок). – Landscape & Environment 10(3–4): 123–130. DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1304_11831196

Görög N. – Kolozsvári I. – Kosztur A. – Kovály K. – Nagy-Kolozsvári E. – Séra M. – Szimkovics O. – Szőlősi N. – Turányi T. (2017): Kárpátaljai felsőoktatási felvételi tájékoztató. – Momentum Doctorandus, Beregszász, p 80.

Kolozsvári I. – Molnár J. – Dévai Gy. (2017):A Tisza Tiszaújlak (Вилок) és Tiszasásvár (Тросник) közötti szakaszának jelenkori mederváltozási tendenciái és tényezői. – Proceedings. The 6th international conference on carpathian euroregion ecology. Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian Institute, Berehove, 226–230 pp.

Dancs K. – Fazekas A. – Keresztyén K. – Kolozsvári I. – Kosztur A. – Kovály K. – Nagy-Kolozsvári E. – Pólin L. – Szőlősi N. – Turányi T. (2018): Kárpátaljai felsőoktatási felvételi tájékoztató. – Momentum Doctorandus, Beregszász, p 92.

Kolozsvári I. – Hadnagy I. – Csoma Z. – Kohut E. (2020): Módszertani kézikönyv kárpátaljai környezettudományi terepgyakorlatokhoz. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász-Ungvár, p. 146.

Комоні Єва: A fitotechnika szerepe a környezetkímélő almatermesztésben (2019). вид. GLOBE EDIT / Free Publishing to Academics, pp. 81. ISBN 978-613-9-41733-9

Süveges K., Löki V., Lovas-Kiss Á., Ljubka T., Fekete R., Takács A., Vincze O., Lukács B. A., Molnár V. A. From European priority species to characteristic apophyte: Epipactis tallosii (Orchidaceae). // –Willdenowia. – 2019. 49 (3). – Р. 401–409. Режим доступу: https://doi.org/10.3372/wi.49.49310

Szanyi, K., Nagy, A., Molnár, A., Szabó, L., Szanyi, S. (2020) Mosquito (Diptera: Culicidae) fauna of the Velyka Dobron’ Game Reserve(West Ukraine) with new distribution data and medical risk assessment // TURK. J. ZOOL. 44 (3), pp. 224-229. doi:10.3906/zoo-1910-6

Szanyi S., Molnár A., Kozák L., Nagy-Szalárdi T., Varga Z., Tóth M., Nagy A. (2019) Nyírségi Macroheterocera együttesek vizsgálata illatcsapdák alkalmazásával // Erdtud. Közl. 9 (1), pp. 51-68. doi: 10.17164/EK.2019.004

Szanyi Sz., Nagy A., Molnár A., Katona K., Tóth M., Varga, Z. (2017) Night-active Macroheterocera species in traps with synthetic attractants in the Velyka Dobron’ Game Reserve (Ukraine, Transcarpathia) // ACTA ZOOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 63:(1) pp. 97-114. DOI: 10.17109/AZH.63.1.97.2017

Nagy A., Szarukán I., Csabai J., Molnár A., Molnár B. P., Kárpáti Zs., Szanyi Sz., Tóth M (2017) Distribution of the box tree moth (Cydalima perspectalis Walker 1859) in the north‐eastern part of the Carpathian Basin with a new Ukrainian record and Hungarian data. // EPPO BULLETIN 47(2) pp. 279-282. doi: 10.1111/epp.12384

Szanyi Sz., Nagy A., Csabai J., Molnár A., Molnár B. P., Kárpáti Zs., Tóth M., Szarukán I. (2017) A selyemfényű puszpángmoly (Cydalima perspectalis Walker 1859) megjelenése és elterjedése az Északkelet-Alföld területén // AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 71 pp. 45-50. doi: 10.34101/actaagrar/71/1571

Szanyi Sz., Nagy A., Molnár A., Tóth M., Varga Z. (2015) Pest species of Macrolepidoptera in the Game Reserve of Velyka Dobron’ (Transcarpathia, Ukraine) // ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS 66 pp. 58-64. doi: 10.34101/actaagrar/66/1893

Nagy T., Molnár F., Gönczy S.: A kárpátaljai Szernye-mocsár fejlődéstörténete. Sümegi et al.: Paleohidrológia. Tankönyv természettudományi, földtudomány, környezettudomány, biológia, földrajz, geográfus szakos hallgatók részére. SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet, 2020. (p. 801-827.) 884 p. http://eta.bibl.u-szeged.hu/3358/1/EFOP343_AP4_TTIK_jegyzet_S%C3%BCmegi_et_al_Tank%C3%B6nyv_2020_0731.pdf

Csoma Z., Kohut E., Csoma Zs., Molnár F.: Talajviszonyok értékelése a Syringa josikaea Jacq. fi l. ex Rchb. Ukrán-Kárpátokban feltárt élőhelyein. XI. Aktuális flóra- es vegetáció kutatás a Kárpát-medencében nemzetközi konferencia Budapest, 2016. február 12–14. Előadások és poszterek összefoglalói. pp. 142-143. ISBN 978-963-9877-25-2.

2. Molnár F., Csoma Z., Csoma Zs.: A talajok felvehető mikroelem-tartalma és a földhasználat közötti összefüggések a Szernye-mocsár területén. CERECO-2017, p. 238-246, Berehove, 2017. ISBN 978-617-7404-28-5.

Kohut E., Höhn M., Fülöp M., Kopor Z., Ljubka T., Molnár F., Takács G.: Előzetes eredmények a tavaszi tőzike (Leucojum vernum L.) populációjának állapotáról a Peresben. Limes, IV. évfolyam, 9-22. old., Beregszász-Ungvár, 2017. ISBN 978-617-7404-78-0.

Чома З.З., Молнар Ф.Ф., Чома Ж.Й. Мікроелементи в ґрунтах чорного мочару Закарпаття. Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Книга перша. Харків – 2018. pp. 243-244

Molnár F., Dobos E.: A talajok fejlődése a Szernye-mocsár területén az elmúlt száz év talajtérképezéseinek tükrében. Műszaki Földtudományi Közlemények 89 : 1 pp. 107-117. , 11 p. (2020)

Nagy Béla: Környezeti nevelés a középiskolai és a felsőoktatásban. XXII. Kárpát-medencei környezettudományi Konferencia. Összefoglalók. Beregszász, 2016. 59. old.

Nagy Béla, Kohut Erzsébet, Molnár László, Berecz Krisztián: Természettudományos diákszimpózium szervezése középiskolában. „Acta Academiae Beregsasiensis” tudományos folyóirat 2018-as száma (megjelenés alatt).

Nagy Béla, Kohut Erzsébet, Molnár László, Ablonci Annamária: A természettudományos oktatás gyakorlatának és a diákok természettudományos érdeklődésének vizsgálata magyarországi és kárpátaljai tanárok és diákok körében. „Limes” tudományos évkönyv 2018-as száma (megjelenés alatt).

Nagy Béla, Berecz Krisztián, Nagy Tibor, Balogh Béla: A diákkutatás és kísérletezés hatása a tanulók természettudományos érdeklődésének és kompetenciájának fejlődésére. „Acta Academiae Beregsasiensis” tudományos folyóirat 2019-es száma (megjelenés alatt).

Ablonci Annamária, Nagy Béla: A genetika oktatásának módszertani sajátosságai az iskolában. „Limes” tudományos évkönyv 2019-as száma (megjelenés alatt).

Корніенко С.І., Хареба О.В., Кондратенко С.І., Повлін І.Е., Горова Т.К. Мінливість біологічних і морфологічних ознак однорічних малопоширених видів овочевих рослин родини айстрові /Asteraceae Dumort/ 2017. Селекція і насінництво 112, 171-182, ISSN 2413-7510

Minarcsenko V.M., Tymchenko I.A., Povlin I.E. The diversity, distribution and resourcesignificance of the species of genus Thymus L.(LamiaceaeLindl.) in the ukrainian carpathians. CERECO 2017, The 6th International Conference on Carpathian Euroregion,. Beregszász, 2017. március 30 – április 1., Kálvin Nyomda, Beregszász.

Кormosh S.M. Povlin I.E., Simon G. Influence of Abiotic Factors on the Green Massand Sees Productivity of the Raw Material of Levisticum Оfficinalе C. Kochin the Conditions of Transcarpathia, International Journal of Horticultural Science 2019, 25 (1-2): 46-51. https://doi.org/10.31421/IJHS/25/1-2/2951

Pólin I., Soós E. Gyógynövényismeret oktatása a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biológia szakos hallgatóinak egészségfejlesztési programjában. Conference Oradea, 22-23 June, 2018 ІІІ Kárpát-medencei Oktatási Konferencia Nagyvárad, Kutatás és Innováció a Kárpát-medencei oktatási térben, Partium Christian University. Tantárgypedagógia, 130 p. http://www.k-mok.tmpk.uni-obuda.hu. ISBN 978-963-449-115-6

Pólin I., Nagy M. A farmakognózia, és a gyógynövényismeret oktatásának történeti vonatkozásai Kárpátalján. IV. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia Nagyvárad, 2019. június 20-21, 423 p. http://www.k-mok.tmpk.uni-obuda.hu ISBN 978-80-8122-310-5

Протопопова В.В., Шевера М.В. Інвазійні рослини у флорі України. І. Група високоактивних видів. GEO&BIO, 2019, 17: 116 –135.

Шевера М.В., Протопопова В.В., Оптасюк О.М. Педагогу та вченому Людмилі Григорівні Любінській – 60. Укр. ботан. журн., 2019, 76(3): 274–278.

Chorney I.I., Budzhak V.V., Tokaryuk A.I., Protopopova V.V., Shevera M.V., Kucher O.O. Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal (Asteraceae) in Chernivtsi Region (Ukraine) // Біологічні системи (Чернівці). – 2018. – Т. 10, Вип. 1. – С. 78-83.

Протопопова В.В., Тимченко І.А., Єфімов П.Г., Шевера М.В. Типи назв таксонів родини Orchidaceae, описаних із території Криму // Укр. ботан. журн. – 2017. – 74, № 4. – C. 326-333.

Tokaryuk A.I., Chorney I.I., Budzhak V.V., Protopopova V.V., Shevera M.V. Chorological, ecological and coenotic characteristics of Symphyotrichumciliatum (Ledeb.) Nesom (Asteraceae) in the Bukovinian Cis-Carpathian // Біол. студії – Stud. Biol. – 2017. – 11, № 2. – Р. 103-114.

Дідух Я.П., Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Кіш Р.Я., Протопопова В.В., Шевера М.В., Козак О.М., Контар І.С., Розенблат Ю.В., Норенко К.М. Кліматогенні зміни рослинного світу Українських Карпат / Наук. ред. Я.П. Дідух і І.І. Чорней. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – 284 с.

Тимченко І.А., Протопопова В.В., Шевера М.В. Зозулині  черевички справжні (Cypripedium calceolus L.),  ремнепелюстник козячий (Hymantogliossum caprinum (M. Bieb.) K. Koch), стевенієла сатириовидна (Steveniella satyrioides (Spreng.) Schltr) // Судинні рослини Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції / За ред. В.А. Соломахи. – Житомир: вид. О.О. Євенок, 2017. – С. 58-59, 94-95, 114-115.

Бурда Р.І., Протопопова В.В., Шевера М.В. Кучер О.О. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 6 [електронне видання] – К.: [б. в.], 2019. – 137 с.

Бурда Р.І., Протопопова В.В., Шевера М.В. Кучер О.О. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 5 [електронне видання] – К.: [б. в.], 2018. – 130 с.

Бурда Р.І., Протопопова В.В., Шевера М.В. Кучер О.О. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 4 [електронне видання] – К.: [б. в.], 2017. – 107 с.

Shevera M.V., Protopopova V.V., Burda R.I., Zavialova L.V., Kucher O.O., Korniyenko O.M. Historical overview of the studies  of alien flora of Ukraine // ActaHorti Bot. Bucurest. – 2018. – Vol. 45. – P. 5–32.

Токарюк А.І., Чорней І.І., Буджак В.В., Протопопова В.В., Шевера М.В., Коржан К.В., Волуца О.Д. Інвазійні рослини Буковинського Передкарпаття / Наук. ред. І.І. Чорней. – /Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – Чернівці: Друк-Арт, 2018. – 200 с.

Шевера М.В., Протопопова В.В., Томенчук Д.Є., Мандрик Є.Й., Кіш Р.Я. Перший в Україні офіційний регіональний список інвазійних видів рослин Закарпаття // Вісник НАН України. – 2017. – 10. – C. 53-61.

Ільїнська А.П., Протопопова В.В., Шевера М.В. Типи видів, описаних Д.М. Доброчаєвою та на її честь. – В кн. Дарина Микитівна Доброчаєва. До 100-річчя від дня народження / Укл. А.П. Ільїнська, В.В. Протопопова, М.В. Шевера. – К.: Академперіодика, 2016. – С. 158–168+22 кол. іл.

Протопопова В.В., Шевера М.В. Особливості структури апофітної фракціі урбанофлор України // Ботаніка і мікологія: сучасні горизонти. Зб. пр., присвячених 90-річчю з дня народження академіка АН України А.М. Гродзинського (1926-1988) / Відпов. ред. Н.В. Заіменко. – К.: Наш формат, 2016. – С. 216-229.

Szaniszlo Szebasztian, Csizmadia Imre G., Perczel Andras „How weak an acid can be?Variations of H-bond and/or van der Waals interaction of weak acids”. Structural Chemistry (2017) 28 (2): 371-378. SCI Journal: IF (2017): 1.997 DOI: 10.1007/s11224-016-0888-5

Sikura A.J. Plisko V., Doroshenko T., Minenok A. and others, total 8 authors) Informational indicators of functional capacities of the body for teaching cadets from higher military educational institutions power types of sports //  Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol 18 Supplement issue № 2, Art 156, pp. 1050 – 1054, 2018. (Scopus)

Сікура А.Й., Мегалінська Г.П., Босенко А.І. Досягнення якісних результатів наукового експерименту майбутніми біологами в умовах лабораторного дослідження // Природничий альманах (біологічні науки). Зб. наук. праць. Вип. 27. – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2019.- С.132-144

DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2524-0838/2019-27-9

Sikura A.J. Plisko V., Baliuk A.) Ways of selecting talented master-degree students for research work  // Науково-практичний журнал «Science and Education» Південноукраїнського Національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського; Серія Педагогіка.- Одеса, 2017.- Issue 8.- С. 127-131

Sikura A.J. Dorocshenko T., Minenok A.) Future primary school teacher”s art and pedagogical training modernization // Науково-практичний журнал «Наука і освіта» Південноукраїнського Національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського; Серія Педагогіка.- Одеса, 2017.- Issue 10.- С. 50-57

Сікура А.Й., Сікура А.О. Особливості початкового етапу формування у студентів-біологів мотивації до дослідницької діяльності // Педагогічний дискурс: Зб. наук. праць; гол. ред. І.М. Шоробура.- Хмельницький: ХГПА, 2016.- Вип. 19.- С.174 – 178

Sikura A.J. V.I. Plisko, R.M. Radziievskyi) Motor actions modeling in physical education // Науково-практичний журнал «Наука і освіта» Південноукраїнського Національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.-  Одеса, 2016.- Вип. 8.- С. 126 – 131.

Сікура А.Й., Мегалінська Г.П., Страшко С.В., Іванова Т.С. Оздоровчий потенціал деяких злакових культур // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка; Вип.137 / ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. М.О. Носко. – Чернігів, 2016.- С.35-38 (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт).

Сікура А.Й., Даниленко Є.В., Мегалінська Г.П. Вміст радіонуклідів цезію в біологічному матеріалі Acer negundo L. І Nuphar lutea (L.) Sm. з рекреаційних зон м. Києва // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі», Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтава, 2017.- С. 167 – 171.

Sikura A.J., Minenok A., Doroshenko T., Plisko V., Buzhyna I. Differentiated approach to evaluation of students’ research abilities // Modern tendencies in the pedagogical science of Ukraine and Israel: the way to integration, Ariel University, Ariel, Israel, Issue № 8, 2017.- P. 230-237

Купчинов Р.И., Мунтян И.С., Сікура А.Й. Оперативный контроль сердечно-сосудистой системы в физическом воспитании студентов// Адаптаційні можливості дітей та молоді: матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 13-14 вересня 2018 року, Ч. 2) / Голов. Ред.. А.І.Босенко. Одеса, 2018.- С. 138-141