Основні результати роботи і досягнення викладачів та студентів

Участь студентів Кафедри математики та інформатики у роботи фахової колегії за останніх п’ять років

Свої перші наукові дослідження, в галузі математики, студенти мають змогу представити на наукових конференціях. Під керівництвом Кучінка К. Й. студенти Балог Естер та Полінскі Олександра, під керівництвом Кудлотяк Ч. А. студент Мозговой Іштван, під керівництвом Стойки М.В. студенти Бакша Адріен та Староста Микола брали участь у конференціях та займали призові місця.

Основні наукові досягнення студентів:

 1. Balog Eszter: A kárpátaljai magyar matematika versenyek névadói, OTDK, Eger, 2019.
 2. Balog Eszter: A matematikatudomány néhány kiváló kárpátaljai magyar képviselője, XVI. János Szentágothai Multidisciplinary Conference and Student Competition, Pécs 2019.
 3. Balog Eszter: Kárpátalja két kiváló magyar matematikusa, KTDK, Beregszász, 2019.
 4. Palinszky Alexandra: Sorba fejthető Orlicz-féle sztochasztikus folyamatok szimulációja, KTDK, Beregszász, 27. 06. 2020.
 5. Palinszky Alexandra: Sorba fejthető Orlicz-féle sztochasztikus folyamatok szimulációja. OTDK, Szeged, 2021 (online)
 6. Mozgovoj István: A diédercsoport csoportalgebrája egységcsoportjának vizsgálata. XIV. KTDK, II. RF KMF, Beregszász, 27. 06. 2020.
 7. Mozgovoj István: Az egységek rendjének meghatározása a nyolcadrendű diéder- és kvaterniócsoport csoportalgebrájának egységcsoportjában. Ortutay Elemér VII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia. Beregszász, 18. 03. 2021.
 8. Mozgovoj István: Az egységek vizsgálata a nyolcadrendű diéder- és kvaterniócsoport csoportalgebrájának egységcsopotjában. VI. Scientia Denique TDK UNE, Ungvár, 07. 05. 2021.
 9. Mozgovoj István: Az egységek rendjének meghatározása a nyolcadrendű diéder- és kvaterniócsoport csoportalgebrájának egységcsopotjában. XV. KTDK, II. RF KMF, Beregszász,14. 05. 2021.
 10. Mozgovoj István: Nem kommutatív nyolcadrendű csoportok csoportalgebrájának egységei. XVIII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája, II. RF KMF, Beregszász, 12. 11. 2021.
 11. Baksa Adrien: Véges csoportok mátrixreprezentációja, V. Scientia Denique Tudományos Diákköri Konferencia. Ungvár, 03. 05. 2019.
 12. Baksa Adrien: Véges p-csoportok felbonthatatlan mátrixreprezentációi integritástartományok felett, XIV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia, Beregszász, 27. 06. 2020.
 13. Мирослав Стойка, Адріен Бакша, Домініка Келемен, Микола Староста Задача про пару матриць для зображень скінченної групи над локальними кільцями // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 30 вересня 2020 р. Вип. 63. С. 356-360.
 14. Baksa Adrien: Véges p-csoportok felbonthatatlan mátrixreprezentációi kommutatív gyűrűk felett. Ortutay Elemér VII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia. Beregszász, 18. 03. 2021.
 15. Baksa Adrien: Véges p-csoportok mátrixreprezentációi integritástartományok felett. VI. Scientia Denique TDK UNE, Ungvár, 07. 05. 2021.
 16. Sztároszta Miklós. Csoportok vadsága lokális gyűrűk felett II. Kálmámcsehi Sánta Márton Fiatal Kutatói és Tudományos Diákköri Konferencia. Beregszász, 08. 12. 2017.
 17. Sztároszta Miklós. Pár mátrixok problémája lokális gyűrűk felett. Scientia Denique Tudományos Diákkonferencia. Ungvár, 04. 05. 2018.
 18. Sztároszta Miklós. Csoportok reprezentációja lokalis gyűrűk felett. XIII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia. Beregszász, 17. 05. 2019.
 19. Sztároszta Miklós. Véges csoportok és a pár mátrixok problémája.V. Scientia Denique Tudományos Diákköri Konferencia.Ungvár, 03. 05. 2019.
 20. A 10. Genius Tehetsègnapon tanszékünk 3 hallgatója vehetett át Zrìnyi Ilona Szakkollègium ösztöndíjat: Kelemen Dominika, Palinszky Alexandra, Mozgovoj István. 

З отриманням міжнародного сертифікату підвищення кваліфікації пройшли кандидат педагогічних наук Дзямко Вікторія Йосипівна за організацією Collegium Civitas за напрямком «Internationalization of higher education» 23.06.2020-15.07.2020.

та Месарош Лівіа Василівна кандидат фізико-математичних наук на базі Варшавського університету в межах програми INTERNATIONAL LEGAL COMMUNICATION за напрямком «Modern information technology in Eu higher education institution» 01.12.2020-22.02.2021.

У навчально-науковому інституті неперервної освіти підвищували кваліфікацію Берегсасі С. С., Головач Й. І., Стойка М.В та Роман Е.Й. з 08.02.2021 по 26.02.2021.

Кандидат фізико-математичних наук Стойка Мирослав Вікторович у 2021 році отримав атестат доцента.

Викладачами кафедри опубліковано монографії, підручники, статті у вітчизняних та  закордонних фахових виданнях (в.ч. у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science), отримано сертифікати мовної освіти на рівні не нижче В2, вони ведуть активну наукову та викладацьку діяльність, беруть участь у роботі конференцій. За 2020/2021 навчальний рік Вченою радою ухвалено видання 6 методичних праць написаних викладачами кафедри.