Az oktatók és hallgatók munkájának legfontosabb eredményei

A hallgatóknak lehetőségük nyílik tudományos konferenciákon bemutatni első matematikai kutatásukat, Kucsinka Katalin vezetésével Balog Eszter és Palinszky Alexandra, Kudlotyák Csaba vezetésével Mozgovoj István, Sztojka Miroszláv vezetésével Baksa Adrien és Sztároszta Miklós kiemelkedő helyezéseket értek el.

А diákok kiemelkedő eredményei az elmúlt években:

 1. Balog Eszter:A kárpátaljai magyar matematika versenyek névadói, OTDK, Eger, 2019.
 2. Balog Eszter:A matematikatudomány néhány kiváló kárpátaljai magyar képviselője, XVI. János Szentágothai Multidisciplinary Conference and Student Competition, Pécs 2019.
 3. Balog Eszter: Kárpátalja két kiváló magyar matematikusa, KTDK, Beregszász, 2019.
 4. Palinszky Alexandra: Sorba fejthető Orlicz-féle sztochasztikus folyamatok szimulációja, KTDK, Beregszász, 2020.06.27.
 5. Palinszky Alexandra: Sorba fejthető Orlicz-féle sztochasztikus folyamatok szimulációja. OTDK, Szeged, 2021 (online)
 6. Mozgovoj István: A diédercsoport csoportalgebrája egységcsoportjának vizsgálata. XIV. KTDK, II. RF KMF, Beregszász, 2020. 06. 27.
 7. Mozgovoj István: Az egységek rendjének meghatározása a nyolcadrendű diéder- és kvaterniócsoport csoportalgebrájának egységcsoportjában. Ortutay Elemér VII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia. Beregszász, 2021. 03.18.
 8. Mozgovoj István: Az egységek vizsgálata a nyolcadrendű diéder- és kvaterniócsoport csoportalgebrájának egységcsopotjában. VI. Scientia Denique TDK UNE, Ungvár, 2021.05.07
 9. Mozgovoj István: Az egységek rendjének meghatározása a nyolcadrendű diéder- és kvaterniócsoport csoportalgebrájának egységcsopotjában. XV. KTDK, II. RF KMF, Beregszász, 2021.05. 14.
 10. Mozgovoj István: Nem kommutatív nyolcadrendű csoportok csoportalgebrájának egységei. XVIII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája, II. RF KMF, Beregszász, 2021. 11. 12.
 11. Baksa Adrien: Véges csoportok mátrixreprezentációja, V. Scientia Denique Tudományos Diákköri Konferencia. Ungvár, 2019.05.03.
 12. Baksa Adrien: Véges p-csoportok felbonthatatlan mátrixreprezentációi integritástartományok felett, XIV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia, Beregszász, 2020.06.27.
 13. Мирослав Стойка, Адріен Бакша, Домініка Келемен, Микола Староста Задача про пару матриць для зображень скінченної групи над локальними кільцями // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 30 вересня 2020 р. Вип. 63. С. 356-360.
 14. Baksa Adrien: Véges p-csoportok felbonthatatlan mátrixreprezentációi kommutatív gyűrűk felett. Ortutay Elemér VII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia. Beregszász, 2021. 03.18.
 15. Baksa Adrien: Véges p-csoportok mátrixreprezentációi integritástartományok felett. VI. Scientia Denique TDK UNE, Ungvár, 2021.05.07
 16. Sztároszta Miklós. Csoportok vadsága lokális gyűrűk felett II. Kálmámcsehi Sánta Márton Fiatal Kutatói és Tudományos Diákköri Konferencia. Beregszász, 2017.12. 08.
 17. Sztároszta Miklós. Pár mátrixok problémája lokális gyűrűk felett. Scientia Denique Tudományos Diákkonferencia. Ungvár, 2018.05. 04.
 18. Sztároszta Miklós. Csoportok reprezentációja lokalis gyűrűk felett. XIII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia. Beregszász, 2019.05. 17.
 19. Sztároszta Miklós. Véges csoportok és a pár mátrixok problémája.V. Scientia Denique Tudományos Diákköri Konferencia.Ungvár, 2019.05. 03.
 20. A 10. Genius Tehetsègnapon tanszékünk 3 hallgatója vehetett át Zrìnyi Ilona Szakkollègium ösztöndíjat: Kelemen Dominika, Palinszky Alexandra, Mozgovoj István. 

A felsőfokú továbbképzésről szóló nemzetközi bizonyítványt kaptak dr. Dzyamko Victória, a Collegium Civitas szervezeseben «Internationalization of higher education» szakirányban 2020. 06. 23. – 2020. 07. 15. és dr. Mészáros Lívia, aki a INTERNATIONAL LEGAL COMMUNICATION program keretein belül a «Modern information technology in Eu higher education institution» képzésben vett reszt 2020.12.01.- 2021. 02. 22 között.

Az oktatási és tudományos intézetének továbbképzésén vettek reszt Beregsaszi István, Holovacs József, Sztojka Miroszláv és Roman Erika 2021.02.08. – 2021. 02. 26. között.

2021-ben odaítélték dr. Sztojka Miroszlávnak a habilitáció címet.

A tanszék oktatói monográfiákat, tankönyveket, cikkeket jelentettek meg hazai és külföldi szakmai publikációkban (ideértve a Scopus és a Web of Science adatbázisokban szereplő kiadványokat is),  nem kevesebb, mint B2 szintű nyelvoktatási igazolást kaptak, aktív tudományos és oktatási tevékenységet folytatnak, konferenciákon vesznek részt. A 2020/2021-es tanévre az Tudományos Tanács jóváhagyta a tanszék tanárai által írt 6 módszertani munka publikálását.