Az oktatók és hallgatók munkájának legfontosabb eredményei

A hallgatóknak lehetőségük nyílik tudományos konferenciákon bemutatni első matematikai kutatásukat, Kucsinka Katalin vezetésével Balog Eszter és Palinszky Alexandra, Dzamkó Viktória vezetésével Mozgovoj István, Sztojka Miroszláv vezetésével Baksa Adrien, Sztároszta Miklós, Kelemen Dominika és Temető Ádám kiemelkedő helyezéseket értek el.

А diákok kiemelkedő eredményei az elmúlt években:

 1. Balog Eszter:A kárpátaljai magyar matematika versenyek névadói, OTDK, Eger, 2019.
 2. Balog Eszter:A matematikatudomány néhány kiváló kárpátaljai magyar képviselője, XVI. János Szentágothai Multidisciplinary Conference and Student Competition, Pécs 2019.
 3. Balog Eszter: Kárpátalja két kiváló magyar matematikusa, KTDK, Beregszász, 2019.
 4. Palinszky Alexandra: Sorba fejthető Orlicz-féle sztochasztikus folyamatok szimulációja, KTDK, Beregszász, 2020.06.27.
 5. Palinszky Alexandra: Sorba fejthető Orlicz-féle sztochasztikus folyamatok szimulációja. OTDK, Szeged, 2021 (online)
 6. Mozgovoj István: A diédercsoport csoportalgebrája egységcsoportjának vizsgálata. XIV. KTDK, II. RF KMF, Beregszász, 2020. 06. 27.
 7. Mozgovoj István: Az egységek rendjének meghatározása a nyolcadrendű diéder- és kvaterniócsoport csoportalgebrájának egységcsoportjában. Ortutay Elemér VII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia. Beregszász, 2021. 03.18.
 8. Mozgovoj István: Az egységek vizsgálata a nyolcadrendű diéder- és kvaterniócsoport csoportalgebrájának egységcsopotjában. VI. Scientia Denique TDK UNE, Ungvár, 2021.05.07
 9. Mozgovoj István: Az egységek rendjének meghatározása a nyolcadrendű diéder- és kvaterniócsoport csoportalgebrájának egységcsopotjában. XV. KTDK, II. RF KMF, Beregszász, 2021.05. 14.
 10. Mozgovoj István: Nem kommutatív nyolcadrendű csoportok csoportalgebrájának egységei. XVIII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája, II. RF KMF, Beregszász, 2021. 11. 12.
 11. Baksa Adrien: Véges csoportok mátrixreprezentációja, V. Scientia Denique Tudományos Diákköri Konferencia. Ungvár, 2019.05.03. I. helyezés
 12. Baksa Adrien: Véges p-csoportok felbonthatatlan mátrixreprezentációi integritástartományok felett, XIV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia, Beregszász, 2020.06.27. I. helyezés
  Мирослав Стойка, Адріен Бакша, Домініка Келемен, Микола Староста Задача про пару матриць для зображень скінченної групи над локальними кільцями // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 30 вересня 2020 р. Вип. 63. С. 356-360.
 13. Baksa Adrien: Véges p-csoportok mátrixreprezentációi integritástartományok felett. VI. Scientia Denique TDK UNE, Ungvár, 2021.05.07. III. helyezés
 14. Baksa Adrien Pármátrixok problémája a véges p-csoportok mátrixreprezentációiban, XVI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia, 2022.05.13, Beregszász. II. helyezés
 15. Kelemen Dominika-Baksa Adrien: Véges p-csoportok mátrixreprezentációja lokális gyűrűk felett, XV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia, 2021.05.14, Beregszász. III. helyezés
 16. Sztároszta Miklós. Csoportok vadsága lokális gyűrűk felett II. Kálmámcsehi Sánta Márton Fiatal Kutatói és Tudományos Diákköri Konferencia. Beregszász, 2017.12. 08.
 17. Sztároszta Miklós. Pár mátrixok problémája lokális gyűrűk felett. Scientia Denique Tudományos Diákkonferencia. Ungvár, 2018.05. 04.
 18. Sztároszta Miklós. Csoportok reprezentációja lokalis gyűrűk felett. XIII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia. Beregszász, 2019.05. 17.
 19. Sztároszta Miklós. Véges csoportok és a pár mátrixok problémája.V. Scientia Denique Tudományos Diákköri Konferencia.Ungvár, 2019.05. 03.
 20. Temető Ádám A kódolás algebrai elmélete. Ortutay Elemér VIII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia. 2022. Május 5. Beregszász. Különdíjas

A 10. Genius Tehetségnapon tanszékünk 3 hallgatója vehetett át Zrínyi Ilona Szakkollégium ösztöndíjat: Kelemen Dominika, Palinszky Alexandra, Mozgovoj István.
A felsőfokú továbbképzésről szóló nemzetközi bizonyítványt kaptak dr. Dzyamko Victória, a Collegium Civitas szervezeseben «Internationalization of higher education» szakirányban 2020. 06. 23. – 2020. 07. 15. és dr. Mészáros Lívia, aki a INTERNATIONAL LEGAL COMMUNICATION program keretein belül a «Modern information technology in Eu higher education institution» képzésben vett reszt 2020.12.01.- 2021. 02. 22 között.

Az oktatási és tudományos intézetének továbbképzésén vettek reszt Beregszaszi István, Holovacs József, Sztojka Miroszláv és Roman Erika 2021.02.08. – 2021. 02. 26. között.

2021-ben odaítélték dr. Sztojka Miroszlávnak a habilitáció címet.
2022-ben odaítélték dr. Mészáros Líviának a habilitáció címet.

A tanszék oktatói monográfiákat, tankönyveket, cikkeket jelentettek meg hazai és külföldi szakmai publikációkban (ideértve a Scopus és a Web of Science adatbázisokban szereplő kiadványokat is), nem kevesebb, mint B2 szintű nyelvoktatási igazolást kaptak, aktív tudományos és oktatási tevékenységet folytatnak, konferenciákon vesznek részt. A 2020/2021-es tanévre a Tudományos Tanács jóváhagyta a tanszék tanárai által írt 6 módszertani munka publikálását. A 2021/2022-es tanévre a Tudományos Tanács jóváhagyta a tanszék tanárai által írt 4 módszertani munka publikálását.

A diákok tudományos eredményeivel kapcsolatos információk általános leírása (tudományos projektekben, rendezvényeken, konferenciákon való részvétel, tudományos kutatások végzése stb.)

Palinszky Alexandra és Baksa Adrien Zrínyi Ilona Szakkollégium résztvevője 2021-2022 tanévben
Palinszky Alexandra, Pinte Edina és Temető Ádám Zrínyi Ilona Szakkollégium résztvevője 2022-2023 tanévben

A diákok publikációi (bibliográfia formában):

 1. Palinszky Alexandra: A játékosítás (gamifikáció) alkalmazása a matematikaoktatásban//XVI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia//Beregszász, 2022. május 13.
 2. Palinszky Alexandra: „Sorba fejthető Orlicz-féle sztochasztikus folyamatok szimulációja”//XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia// Szeged, 2021. április 7.
 3. Palinszky Alexandra „Sztochasztikus exponenciális folyamatok modellezése LP(Ω) terek fölött”// XV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia, Beregszász, 2021. május 14
 4. Palinszky Alexandra: „Sorba fejthető Orlicz-féle sztochasztikus folyamatok szimulációja”// XIV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia, Beregszász, 2020. június 27.
 5. Dudás János, Holovács József, Beregszászi István Створення онлайн інформаційної системи для адміністрування навчальним процесом для закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, Матеріали ХХXІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи», Збірник наукових праць, Переяслав– 2021. Випуск 33, с. 206-21.
 6. Temető Ádám A kódolás algebrai elmélete. XVI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia. 2022. Május 13. Beregszász
 7. Baksa Adrien Véges p-csoportok felbonthatatlan mátrixreprezentációi kommutatív gyűrűk felett, Ortutay Elemér VII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia, 2021.03.18. Beregszász
 8. Baksa Adrien Pár mátrixok problémája a véges 2-csoportok mátrixreprezentációiban, Ortutay Elemér VIII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia, 2022.05.03. Beregszász