Основні результати роботи і досягнення викладачів та студентів

У 2021 році Бачо Р.Й. включено до складу експертів Національного Агенства із забезпечення якості вищої освіти.

У 2021 році Потокі Г.Ф. обрано членом журі Національного конкурсу кейсів.

У лютому 2021 року Пойда-Носик Н.Н. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 «Фінанси, гроші та кредит» в Національному університеті «Чернігівська Політехніка» на тему “Формування системи забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств в Україні”.

У 2020 році Бачо Р.Й. отримав вчене звання професора по кафедрі обліку і аудиту.

У 2018 році Бачо Р.Й. захистив докторської дисертацію за темою «Розвиток ринків небанківських фінансових послуг (аналітичний та інституційний аспекти)» в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця.

У 2018 році Бачо Р.Й. входив до складу журі IV етапу Всеукраїнської учнівської студентської олімпіади з економіки серед школярів.

У 2017 році викладачі кафедри Бачо Р.Й. та Семйон В.С. входили до складу журі XXXIII. Всеугорської студентської наукової конференції з галузі знань «Економіка» у секціях «Фінансові ринки та послуги» та «Бухгалтерський облік».

У 2021 році Бачо Р.Й. є членом журі XXXV. Всеугорської студентської наукової конференції з галузі знань «Економіка» у секції «Фінанси, фінансова культура та грамотність».

У 2018 році Лоскоріх Г.Л. удостоєна звання «Бухгалтер року 2018» (Рішення оргкомітету Національного бізнес-рейтингу від 03.12.2018).

У 2021 році Лоскоріх Г.Л. отримала орден «Гордість галузі» (Рішення оргкомітету Національного бізнес-рейтингу від 19.01.2021 р.).

Під керівництвом к.е.н., доц. Стойки Н.С. студенти отримали наступні результати:

  1. Участь студентів 4 курсу спеціальності облік і оподаткування Рошинця Віктора та Ілліш Вікторії у ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції (м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). публікація тез доповіді конференції на тему «Витрати на збут та маркетингові витрати, їх особливості та відображення в обліку».
  2. Участь студента 4 курсу спеціальності облік і оподаткування Рошинця Віктора в ХІV Закарпатській науковій студентській конференції (м. Берегове, 27 червня 2020 р.). в секції «Математика, інформатика та бухгалтерський облік», який представив доповідь на тему «Витрати на маркетинг та збут: проблеми їх розмежування та обліку».