Az oktatók és hallgatók munkájának legfontosabb eredményei

2021-ben Prof. Dr. Bacsó Róbert a Felsőoktatás Minőségbiztosításának Nemzeti Ügynökségének szakértője lett.

Pataki Gábor az Országos Esettanulmány Verseny zsűritagja lett 2021-től.

2021 februárjában Prof.Dr. Poida-Nosik Nina megvédte doktori disszertációját a “Pénzügy, pénz és hitel” szakterület (08.00.08) a “Csernyihivi Műszaki Egyetem” Nemzeti Egyetemen “Ukrajna részvénytársaságai pénzügyi biztonságának rendszerének kialakítása” címmel.

2020-ban Prof. Dr. Bacsó Róbert megkapta a Számvitel és Auditálás Tanszék professzorának tudományos címét.

2018-ban Prof. Dr. Bacsó Róbert megvédte doktori disszertációját a “Nem banki pénzügyi szolgáltatási piacok fejlődése (analitikai és intézményi szempontok)” témájában a Harkovi Simon Kuznecz Nemzeti Gazdasági Egyetemen.

2018-ban Prof. Dr. Bacsó Róbert tagja volt az összukrajnai közgazdász diákolimpia IV. szakaszának zsűrijének az iskolások körében.

2017-ben Bacsó Róbert és Szemjon Viktória zsűri tagjai voltak a XXXIII. Országos Diákköri Konferencia, Közgazdaságtan, Pénzügyi piacok és szolgáltatások és Számvitel szekciókban.

2021-ben Bacsó Róbert zsűri tagjai voltak a XXXV. Országos Diákköri Konferencia, Közgazdaságtan, Pénzügyi piacok és szolgáltatások szekciókban.

2018-ban Loszkorih Gabriella elnyerte az “Év könyvelője 2018” címet Ukrajnában (a National Business Rating szervezőbizottságának 2018.12.03-i határozata alapján).

2021-ben Loszkorih Gabriella  az „Ágazat büszkesége” c. kitüntetést kapott (a National Business Rating szervezőbizottságának 2021.01.19-i határozata alapján).

A hallgatók eredménye tudományos vezetőjükkel:

 1. Rosinec Viktor és Illés Viktória, Számviteli és adóügy szakos hallgatók részvétele a II. Nemzetközi Tudományos-gyakorlati Internetes konferencián “A számvitel, elemzés, ellenőrzés, jelentéstétel és adózás jelenlegi helyzete és kilátásai az európai integráció összefüggésében” (Ungvár, 2020. április 16., p.). a konferencia-jelentés kivonatainak közzététele az “Értékesítési és marketing költségek, azok jellemzői és tükröződése a könyvelésben” címmel.
 2. Rosinec Viktor Számviteli és adóügy szakos hallgató részvétele a XIV Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián (Beregszász, 2020. június 27.). a “Matematika, informatika és számvitel” szekcióban, amely “Marketing és marketing költségek: megkülönböztetésük és elszámolásuk problémái” témában jelentést terjesztett elő.

Jelenleg a Számvitel és Auditálás Tanszéken az alapkézésen tanuló diákok bevonásával működik a „Gazdasági társaságok működésének számviteli, pénzügyi és gazdasági vonatkozásainak kutatása mikro-, mezo- és makrogazdasági szinten” tudományos csoport, melyet Dr. Loszkorih Gabriella tanszékvezető-helyettes vezet.

A mesterképzés diákjai részt vesznek a „Számvitel, elemzés, könyvvizsgálat és az adózás fejlesztése Ukrajna nemzetközi közösségbe való integrációjának tükrében” című tudományos csoport munkájában, melyet Dr. Hanuszics Veronika egyetemi docens.

A diákok tudományos eredményeinek felsorolása (tudományos projektekben, rendezvényeken, konferenciákon való részvétel, tudományos kutatások végzése stb.)  

2020 

Rosineс Viktor – 3. évfolyamos számvitel és adóügy   szakos hallgatója részt vett a II. Nemzetközi Tudományos és Szakmai Internet Konferencián „A számvitel, elemzés, auditálás, beszámolás és adózás fejlesztésének jelenlegi helyzete és kilátásai az európai integráció során” (Ungvár, 2020. április 16.).

Előadás témája: „Marketing és értékesítés költségei, megoszlása és a számviteli sajátosságai”.

Tutor: Dr. Sztojka Natália.

 

Illés Viktória 3. évfolyamos számvitel és adóügy  alapszakos hallgatója részt vett „A számvitel, elemzés, auditálás, beszámolás és adózás fejlesztésének jelenlegi helyzete és kilátásai az európai integráció tükrében” II. Nemzetközi tudományos és szakmai internet-konferencián (Ungvár, 2020. április 16.).

Előadás témája: „Marketing és értékesítés költségei, megoszlása és a számviteli sajátosságai”.

Tutor: Dr. Sztojka Natália.

 

Rosinec Viktor3. évfolyamos számvitel és adóügy alapszakos hallgatója részt vett a XIV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián (Beregszász, 2020. június 27.). „Matematika, informatika és számvitel” szekciójában.

Előadás témája: „Marketing és értékesítési költségek: differenciálásuk és elszámolásuk problémái”.

Tutor: Dr. Sztojka Natália.

 

2021 

Márkus Noémi – 4. évfolyam számvitel és adóügy alapszakos hallgatója részt vett a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumi ösztöndíjprogramjában.

A kutatási program címe: „Nemzetközi számvitel: komparatív összehasonlítás”.

Tutor (témavezető): Dr. Makarovics Viktória.

 

Illés Viktória – 4. évfolyam számvitel és adóügy alapszakos hallgatója részt vett a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumi ösztöndíjprogramjában és a XV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián. Matematika és számvitel szekció (2021. május 14.)

Előadás és kutatás címe: „A számviteli politika egyes elemeinek meghatározása és hatásuk a pénzügyi eredménymutatókra”.

Tutor (témavezető): Dr. Sztojka Natália.

 

2022

Markus Noémi4. évfolyamos számvitel és adóügy alapszakos hallgató részvétele a XVI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián (Beregszász, 2022. május 13.). „Matematika, informatika és számvitel” szekció.

Előadás címe: „Hazai és külföldi pénzügyi számviteli rendszerek: közös és megkülönböztető jellemzők”.

Tutor (témavezető): Dr. Sztojka Natália.

 

Márkus Noémi4. évfolyamos számvitel és adóügy alapszakos hallgató részvétele a III. Nemzetközi Tudományos és Gyakorlati Konferencián (Beregszász, 2022. június 15.).

Előadás címe: „Készletezés az ukrán NP(S)BO és a nemzetközi számviteli standardok szerint”.

Tutor (témavezető): Dr. Sztojka Natália.

 

Bőjte Dániel4. évfolyamos számvitel és adóügy alapszakos hallgató részvétele a III. Nemzetközi Tudományos és Gyakorlati Konferencián (Beregszász, 2022. június 15.).

Előadás címe: „A „kölcsöntőke” fogalmának értelmezésének megközelítései” témájú tézis a konferenciakötetben való a megjelentetése.

Tutor (témavezető): Dr. Sztojka Natália.

 

Izsák Szilveszter – 4. évfolyamos számvitel és adóügy alapszakos hallgató részt vett a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumi ösztöndíjprogramjában és a XVI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián. Matematika és számvitel szekció (2022. május 13.)

A kutatási program címe: „Költségoptimalizálási módszerek a vállalatirányítás rendszerében”.

Tutor (témavezető): Dr. Makarovics Viktória.

 

Hanuszin Adriana – 4. évfolyamos számvitel és adóügy alapszakos hallgató részvétele „A szakma kihívásai a fiatalok szemével” c. kerekasztal megbeszélésen. A kerekasztal a 16. összukrajnai „Ukrajna gazdaságának innovatív átalakításához szükséges számviteli és elemzési támogatás a hadiállapot tükrében” c. tudományos és szakmai konferencia megnyitójának appropójának tartották (Odessza, november 10.).

Előadás címe: „Könyvelő szakmai kompetencia”.

Tutor: Dr. Makarovics Viktória.

 

Bordás Fruzsina-Viktória4. évfolyamos számvitel és adóügy alapszakos hallgató részt vett  „A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére” c. III. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencián (Beregszász, 2022. június 15.)

Előadás címe: „A pénzügyi beszámolás, mint a kisvállalkozások fő információforrása: nemzetközi összehasonlítás”.

Tutor: Dr. Loszkorih Gabriella

 

Kepics Kinga – 4. évfolyamos Számvitel és adóügy alapszakos hallgató részvétele Külgazdasági és Külügyminisztérium által meghirdetett Balassi Bálint-ösztöndíjprogram – Klebelsberg Kuno Tehetséggondozó programban.

Kutatás címe: „A vállalat saját tőkéjének pénzügyi számvitelének sajátosságai Ukrajnában”

Témavezető (tutor): Dr. Loszkorih Gabriella

 

Márkus Noémi 4. évfolyamos számvitel és adóügy alapszakos hallgató részvétele a „Számvitel, elemzés, auditálás és adózás fejlesztése Ukrajna nemzetközi közösségbe való integráció összefüggésében” c. tudományos csoport munkájában a „The latest implementation of technologies in education”  c. IV. Nemzetközi tudományos és szakmai konferencia keretében (2022. november 21-23, München, Németország).

A tézisek publikálva lettek, a hallgató teljesítményét oklevéllel és témavezetői köszönőlevéllel jutalmazták.

Témavezető (tutor): Dr. Hanuszics Veronika

 

 

Csapógya Zoltán – 4 évfolyamos számvitel és adóügy alapszakos hallgató részt vett „A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére” c. III. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencián (Beregszász, 2022. június 15.)

Előadás címe: „A pénzmosási technikák fejlődése a digitalizáció hatására”.

Témavezető (tutor): Prof. Dr. Pojda-Noszik Nina.

 

2023

Szolnoki Péter – 3. évfolyamos számvitel és adóügy alapszakos hallgató részt vesz a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium 2022-2023-as kutatási programjában.

Kutatási téma: „Az infláció hatásának korrelációs elemzése a munkanélküliségre Ukrajnában és az Európai Unió országaiban”.

Tutor (témavezető): Dr. Hanuszics Veronika.

 

Barta Regina Letiszia 3. évfolyamos számvitel és adóügy alapszakos hallgató részt vesz a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium 2022-2023-as kutatási programjában.

Kutatási téma: „Dokumentáció a számviteli rendszerben”.

Tutor (témavezető): Prof. Dr. Pojda-Noszik Nina.

 

Маркуш Ноемі – 1. évfolyamos számvitel és adóügy mesterszakos hallgató részt vesz a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium 2022-2023-as kutatási programjában.

Kutatási téma: „Hazai és külföldi számviteli rendszerek: Ukrajna és Magyarország összehasonlítása”.

Tutor (témavezető): Dr. Sztojka Natália.

 

Bátori Vivien – 3. évfolyamos számvitel és adóügy alapszakos hallgató a 2022-2023-as tanévben Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumi ösztöndíjában részesül.

A kutatás címe: „A számvitel kialakulásának fő szempontjai Ukrajnában és azok befolyása a számviteli szakma fejlődésére”.

Tutor (témavezető): Dr. Loszkorih Gabriella 

 

Virlics Sándor – 1. évfolyamos számvitel és adóügy mesterszakos hallgató a 2022-2023-as tanévben Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumi ösztöndíjában részesül.

A kutatás címe: „A vállalat üzleti folyamatainak modellezése és elemzése: ukrajnai tapasztalat és nemzetközi gyakorlat”.

Tutor (témavezető): Dr. Prof. Bacsó Róbert

 

Izsák Szilveszter – 4. évfolyamos számvitel és adóügy alapszakos hallgató, a 2022-2023-as tanévben Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium ösztöndíjában részesül.

A kutatás címe: „A termelési költségek számításának külföldi tapasztalata”.

Tutor (témavezető): Dr. Makarovics Viktória.

 

A diákok publikációi (bibliográfia) 

 1. Лоскоріх Г., Бордаш Ф.-В. Фінансова звітність як основне джерело інформації для малого бізнесу: міжнародний аспект. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. С.116-119.
 2. Макарович В.К., Ганусин А.А. Економічний зміст факторингових операцій в системі управління підприємствами для цілей їх облікового відображення. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28 квітня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. 71 с. C.60-62.
 3. Іжак С.Т., Макарович В.К. Оптимізація витрат: теоретичні аспекти. Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки: тези доповідей VII Міжнародної студентської наукової конференції. Львів: Видавництво Львівської політехніки, (21 жовтня 2021 р). 2021. С.186-188.
 4. Makarovics V., Izsák Sz. Az innovatív költségoptimalizálási módszerek sajátosságai. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. С.170-174.
 5. Макарович В., Вірліч Ш. Удосконалення обліку фінансових результатів діяльності транспортних підприємств. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. С.174-175.
 6. Макарович В., Ганусин А. Надання факторингових послуг банківськими установами. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. С.331-333.
 7. Poyda-Nosyk N., Chopovdia Z. Тhe development of money laundering industry through the impact of digitalization. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове: ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2022. C.357-359
 8. Hanusych V., Markush N. Tárgyi eszközök számvitele ukrajna nemzeti számviteli standardjai és a nemzetközi számviteli standardok alapján// The latest implementation of technologies in education. Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. Munich, Germany 2022. Pp. 57-59. URL: https://eu-conf.com/ua/events/the-latest-implementation-of-technologies-in-education/
 9. Стойка Н.С., Рошинець В.В., Іліш В.І. Витрати на збут та маркетингові витрати: їх особливості та відображення в обліку /Н.С. Стойка , В.В. Рошинець,В.І. Іліш / Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. С.94 – 96.
 10. Стойка Н., Бейте Д. Підходи до трактування поняття „позиковий капітал” // Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. – 498с. с.240 -242
 11. Стойка Н., Маркуш Н. Облік запасів відповідно до НП(С)БО України та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку // Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. – 498с. с. 242 – 245.