Списки рекомендованих до зарахування (ОС Магістр)

Денна форма навчання:

Заочна форма навчання: