Списки рекомендованих до зарахування (ОС Бакалавр)

I. курс

Денна форма навчання:

Заочна форма навчання: