Результати вступних іспитів

ТАБЛИЦЯ
переведення набраних балів вступного випробування,
обрахованих за 200-бальною шкалою, в 12-бальну шкалу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200