Списки рекомендованих до зарахування

ОС Бакалавр:

I. курс

Денна форма навчання:

Заочна форма навчання:


ОС Магістр:

Денна форма навчання:

Заочна форма навчання: