A tanszék oktatóinak fontosabb módszertani kötetei

Bárány S., 2014: A kolloidkémia alapjai. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

 

Сікура Й., 2014: Морфологічні особливості плодів та насіння квіткових рослин. Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, Берегове – Ужгород: TIMPANI

 

Надь Б., 2014: Біоекологічні та біотехнологічні основи збереження генофонду Arnica montana L. в Закарпатті: монографія. Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, Берегове – Ужгород: TIMPANI

 

Kohut E., 2013: Természetvédelem. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

 

Komonyi É., 2013: Mezőgazdasági alapismeretek. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász – Ungvár: «Líra» Poligráfcentrum

 

Ivancsó E., Barkáts N., 2012: Humánfiziológiai feladatgyűjtemény biológia szakos hallgatóknak. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász – Ungvár: PoliPrint

 

Андрик Є.Й., Кіш Р.Я., Шевера М.В., Піфко Д., 2010: Антоній Маргіттай ”Наукові праці”. ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II – Видавництво «Карпати»

 

Komonyi É., 2010: Életvédelem I. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász – Ungvár: PoliPrint

 

Komonyi É., 2010: Táj-és történelmi almafajták Kárpátalján (monográfia). II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász – Ungvár: PoliPrint

 

Csoma Z., 2009: Általános talajtan- és talajföldrajz-gyakorlatok. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász – Ungvár: PoliPrint

 

Illár L., 2009: Állattan, gerinctelenek. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász – Ungvár: PoliPrint

 

Szemrád E., 2009: Tudománytörténet. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász – Ungvár: PoliPrint

 

Zelicki I., 2009: Állattan, gerincesek. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász – Ungvár: PoliPrint

 

Kohut E., Izsák T., 2008: Természeti értékeink. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász – Ungvár: PoliPrint

 

Komonyi É., 2008: Biokémiai gyakorlatok. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász – Ungvár: PoliPrint

 

Krocskó Gy., Kohut E., 2008: Módszertani segédlet terepgyakorlatokhoz. Zoológia és botanika. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász – Ungvár: PoliPrint

 

Komonyi É., 2006: Ökológiai alapismeretek. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász – Ungvár: PoliPrint

 

Krocskó Gy., 2007: Állattan (gerinchúros állatok). II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász – Ungvár: PoliPrint

 

Szemrád E., Csoma Z., Melnyicsok A. 2007: Általános és szervetlen kémia. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász – Ungvár: PoliPrint

 

Komonyi É., 2006: Biogeográfia. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász – Ungvár: PoliPrint

 

В.І. Ніколайчук, Б.Б. Надь, 2003: Генетика з основами селекції. УжНУ, Ужгород

 

Nagy B. 2002: Genetika. Segédlet a középiskolák, líceumok és gimnáziumok számára. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa, Beregszász

 

Nagy B. 2002: Egészségügyi alapismeretekMódszertani segédlet gyakorlati foglalkozásokhoz. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

 

Illár L. 2002: Biológiai munkafüzet. 6. osztály. Beregszász.

 

Illár L. 2001: Biológiai munkafüzet. 7. osztály. Beregszász.

 

Якоб Е.: Вчись спостерігати. Робочий зошит з природознавства для учнів 5-6-го класу для шкіл з угорською мовою навчання.