Publikációs jegyzék

2016
1.Андрик Є.Й., Клименко С.В., Когут Е.І., Музичук Г.М., Орос І.І., Протопопова В.В., Шевера М.В. (2016) Світлій пам’яті Йосипа Йосиповича Сікури. – Укр. ботан. журн., 73(2): 210-213. 
2.Kobulei O., Strelko V., Bárány S. Characterization and electrosurface properties of titanium dioxide  particles synthesized by sol-gel transition method, Colloid J. 2016, v. 78, No 2, pp. 146-151.
3.Bárány Sándor Koagulánsok és flokkulánsok alkalmazása a víztisztításban In: Kiss, I; Pincehelyi, Z É (szerk.) XII. Kárpát-medencei Könyezettudományi Konferencia = XII. Environmental Scientific Conference of the Carpathian Basin Pécs, Magyarország : PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium, (2016) pp. 25-26. , 1 p.
4.Bárány Sándor, Manilo Maryna, Szalai Adrienn Többfalú szén nanocsövek elektrokinetikai potenciálja és szuszpenzióinak állandósága elektrolit oldatokban MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT – KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (1997-) 122 : 1 pp. 13-18. , 6 p. (2016).
5.Csoma Z., Hadnagy I., Csoma Zs., Bondarcsuk T., Balog N. Esszenciális mikroelemek felvehető mennyiségének területi eloszlása Kárpátalja mezőgazdasági területeinek talajaiban. Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. A XII. Kárpát-medencei környezettudományi konferencia anyagai. (2016) pp. 570-577.
6.Чома З.З., Чома Ж.Й., Бондарчук Т.М. Фонові концентрації рухомих форм мікроелементів в ґрунтах Закарпаття. Матеріали конференції Наукові основи раціонального виробництва сільськогосподарської продукції в умовах транскордонного співробітництва з ЄС. Видавник: НААН, ЗДСГДС, Департамент АПР Зак. ОДА, ЦНЗ АПВ Зак. обл., 2016. С. 49-50.
7.Csoma Z., Kohut E., Csoma Zs., Molnár F. Talajviszonyok értékelése a Syringa josikaea Jacq. fi l. ex Rchb. Ukrán-Kárpátokban feltárt élőhelyein, XI. Aktuális flóra- es vegetáció kutatás a Kárpát-medencében nemzetközi konferencia Budapest, 2016. február 12–14. Előadások és poszterek összefoglalói. pp. 142-143. ISBN 978-963-9877-25-2.
8.Csoma Z. – Hadnagy I. – Csoma Zs. – Bondarcsuk T. – Balog N. 2016: Esszenciális mikroelemek felvehető mennyiségének területi eloszlása Kárpátalja mezőgazdasági területeinek talajaiban [Spatial distribution of absorbable amounts of essential micronutrients in the soils of agricultural areas in Subcarpathia]. In: Berghauer Sándor et al. (edit.): Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában, Nemzetközi Földrajzi Konferencia kiadványa. II. RF KMF, Beregszász, pp. 570-577. ISBN: 978-617-7404-01-08.
9.Kolozsvári I., Molnár J., Dévai Gy. (2016): Recent river channel change detections in the section of the River Tisza above Tiszaújlak (Bилок). – Landscape & Environment 10(3–4): 123–130. DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1304_11831196.
10.Nagy Béla: Környezeti nevelés a középiskolai és a felsőoktatásban. XXII. Kárpát-medencei környezettudományi Konferencia. Összefoglalók. Beregszász, 2016. 59. old.
11.Дідух Я.П., Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Кіш Р.Я., Протопопова В.В., Шевера М.В., Козак О.М., Контар І.С., Розенблат Ю.В., Норенко К.М. Кліматогенні зміни рослинного світу Українських Карпат / Наук. ред. Я.П. Дідух і І.І. Чорней. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – 284 с.
12.Протопопова В.В., Шевера М.В. Особливості структури апофітної фракціі урбанофлор України // Ботаніка і мікологія: сучасні горизонти. Зб. пр., присвячених 90-річчю з дня народження академіка АН України А.М. Гродзинського (1926-1988) / Відпов. ред. Н.В. Заіменко. – К.: Наш формат, 2016. – С. 216-229.
13.Сікура А.Й., Сікура А.О. Особливості початкового етапу формування у студентів-біологів мотивації до дослідницької діяльності // Педагогічний дискурс: Зб. наук. праць; гол. ред. І.М. Шоробура.- Хмельницький: ХГПА, 2016.- Вип. 19.- С.174 – 178.
14.Sikura A.J. V.I. Plisko, R.M. Radziievskyi) Motor actions modeling in physical education // Науково-практичний журнал «Наука і освіта» Південноукраїнського Національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.-  Одеса, 2016.- Вип. 8.- С. 126 – 131.
15.Сікура А.Й., Мегалінська Г.П., Страшко С.В., Іванова Т.С. Оздоровчий потенціал деяких злакових культур // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка; Вип.137 / ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. М.О. Носко. – Чернігів, 2016.- С.35-38 (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт).
16.Андрик Є.Й., Клименко С.В., Когут Е.І., Музичук Г.М., Орос І.І., Протопопова В.В., Шевера М.В. (2016): Світлій пам’яті Йосипа Йосиповича Сікури. – Укр. ботан. журн., 73(2): 210-213.
17.Simon E., Kis O., Jakab T., Kolozsvári I., Málnás K., Harangi S., Baranyai E., Miskolczi M., Tóthmérész B., Dévai Gy. (2016): Assessment of contamination based on trace element concentrations in Gomphus flavipes (Odonata: Insect) larvae of the Upper Tisza Region. //Ecotoxicology and Environmental Safety 136: 55–61. IF: 3,130 (2015). https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2016.10.034.
2017
1.Pifkó D., Andrik É., Shevera M., Kish R., Kohut E. (2017) Margitai Antal élete és munkássága. Budapest. – (Szerk. Kerényi-Nagy V.) Primitiae monographiae Rosarum sponte crescentium Carpatorum septentrionaliorientalium. – Budapest. – Old. 10-25.
2.Шевера М.В., Протопопова В.В., Томенчук Д.Є., Андрик Є.Й., Кіш Р.Я. (2017) Перший в Україні офіційний регіональний список інвазійних видів рослин Закарпаття // Вісник НАН України. – 2017. – 10. – C. 54-62.
3.M.Manilo, N. Lebovka, S. Barany: Combined effect of CTAB and laponite platelets on colloidal stability of carbon nanotubes in aqueous suspensions. J. Molecular Liquids. 235 (2017) 104-110 (Q1).
4.Manilo M. V., Choma Z. Z. and Barany S. Comparative Study of Cr(III) Adsorption by Carbon Nanotubes and Active Carbons Colloid Journal, 2017, 79(2), 212–218, ISSN 1061-933X WoS, Q3, IF 0,856 DOI: 10.1134/S1061933X17020053.
5.Molnár F., Csoma Z., Csoma Zs. A talajok felvehető mikroelem-tartalma és a földhasználat közötti összefüggések a Szernye-mocsár területén The 6th International Conference on Carpathian Euroregion – Ecology: CERECO – 2017. Beregszász, 2017. pp. 238-246. (ISBN 978-617-7404-28-5).
6.Molnár F., Csoma Z., Csoma Zs. A talajok felvehető mikroelem-tartalma és a földhasználat közötti összefüggések a Szernye-mocsár területén The 6th International Conference on Carpathian Euroregion – Ecology: CERECO – 2017. Beregszász, 2017. pp. 238-246. (ISBN 978-617-7404-28-5).
7.Kopor Zoltán, Szécsi Alexandra, és Kohut Erzsébet: The scientific and pedagogical data results of genetic and biochemical experiments with Galanthus clusters between 2015 and 2016. Methodological Bulletin, University of Novi Sad Hungarian Language Teacher Training Faculty, 119-128. http://magister.uns.ac.rs/files/kiadvanyok/modszertanikozlony/2017_Modszertani_kozlony.pdf
8.Görög N. – Kolozsvári I. – Kosztur A. – Kovály K. – Nagy-Kolozsvári E. – Séra M. – Szimkovics O. – Szőlősi N. – Turányi T. (2017): Kárpátaljai felsőoktatási felvételi tájékoztató. – Momentum Doctorandus, Beregszász, p 80.
9.Kolozsvári I. – Molnár J. – Dévai Gy. (2017):A Tisza Tiszaújlak (Вилок) és Tiszasásvár (Тросник) közötti szakaszának jelenkori mederváltozási tendenciái és tényezői. – Proceedings. The 6th international conference on carpathian euroregion ecology. Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian Institute, Berehove, 226–230 pp.
10.Szanyi Sz., Nagy A., Molnár A., Katona K., Tóth M., Varga, Z. (2017) Night-active Macroheterocera species in traps with synthetic attractants in the Velyka Dobron’ Game Reserve (Ukraine, Transcarpathia) // ACTA ZOOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 63:(1) pp. 97-114. DOI: 10.17109/AZH.63.1.97.2017.
11.Nagy A., Szarukán I., Csabai J., Molnár A., Molnár B. P., Kárpáti Zs., Szanyi Sz., Tóth M (2017) Distribution of the box tree moth (Cydalima perspectalis Walker 1859) in the north‐eastern part of the Carpathian Basin with a new Ukrainian record and Hungarian data. // EPPO BULLETIN 47(2) pp. 279-282. doi: 10.1111/epp.12384.
12.Szanyi Sz., Nagy A., Csabai J., Molnár A., Molnár B. P., Kárpáti Zs., Tóth M., Szarukán I. (2017) A selyemfényű puszpángmoly (Cydalima perspectalis Walker 1859) megjelenése és elterjedése az Északkelet-Alföld területén // AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 71 pp. 45-50. doi: 10.34101/actaagrar/71/1571.
13.Molnár F., Csoma Z., Csoma Zs.: A talajok felvehető mikroelem-tartalma és a földhasználat közötti összefüggések a Szernye-mocsár területén. CERECO-2017, p. 238-246, Berehove, 2017. ISBN 978-617-7404-28-5.
14.Kohut E., Höhn M., Fülöp M., Kopor Z., Ljubka T., Molnár F., Takács G.: Előzetes eredmények a tavaszi tőzike (Leucojum vernum L.) populációjának állapotáról a Peresben. Limes, IV. évfolyam, 9-22. old., Beregszász-Ungvár, 2017. ISBN 978-617-7404-78-0.
15.Корніенко С.І., Хареба О.В., Кондратенко С.І., Повлін І.Е., Горова Т.К. Мінливість біологічних і морфологічних ознак однорічних малопоширених видів овочевих рослин родини айстрові /Asteraceae Dumort/ 2017. Селекція і насінництво 112, 171-182, ISSN 2413-7510.
16.  Minarcsenko V.M., Tymchenko I.A., Povlin I.E. The diversity, distribution and resourcesignificance of the species of genus Thymus L.(LamiaceaeLindl.) in the ukrainian carpathians. CERECO 2017, The 6th International Conference on Carpathian Euroregion,. Beregszász, 2017. március 30 – április 1., Kálvin Nyomda, Beregszász.
17.Протопопова В.В., Тимченко І.А., Єфімов П.Г., Шевера М.В. Типи назв таксонів родини Orchidaceae, описаних із території Криму // Укр. ботан. журн. – 2017. – 74, № 4. – C. 326-333.
18.Протопопова В.В., Тимченко І.А., Єфімов П.Г., Шевера М.В. Типи назв таксонів родини Orchidaceae, описаних із території Криму // Укр. ботан. журн. – 2017. – 74, № 4. – C. 326-333.
19.Tokaryuk A.I., Chorney I.I., Budzhak V.V., Protopopova V.V., Shevera M.V. Chorological, ecological and coenotic characteristics of Symphyotrichumciliatum (Ledeb.) Nesom (Asteraceae) in the Bukovinian Cis-Carpathian // Біол. студії – Stud. Biol. – 2017. – 11, № 2. – Р. 103-114.
20.Тимченко І.А., Протопопова В.В., Шевера М.В. Зозулині  черевички справжні (Cypripedium calceolus L.),  ремнепелюстник козячий (Hymantogliossum caprinum (M. Bieb.) K. Koch), стевенієла сатириовидна (Steveniella satyrioides (Spreng.) Schltr) // Судинні рослини Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції / За ред. В.А. Соломахи. – Житомир: вид. О.О. Євенок, 2017. – С. 58-59, 94-95, 114-115.
21.Бурда Р.І., Протопопова В.В., Шевера М.В. Кучер О.О. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 4 [електронне видання] – К.: [б. в.], 2017. – 107 с.
22.Шевера М.В., Протопопова В.В., Томенчук Д.Є., Мандрик Є.Й., Кіш Р.Я. Перший в Україні офіційний регіональний список інвазійних видів рослин Закарпаття // Вісник НАН України. – 2017. – 10. – C. 53-61.
23.Szaniszlo Szebasztian, Csizmadia Imre G., Perczel Andras „How weak an acid can be?Variations of H-bond and/or van der Waals interaction of weak acids”. Structural Chemistry (2017) 28 (2): 371-378. SCI Journal: IF (2017): 1.997 DOI: 10.1007/s11224-016-0888-5.
24.Sikura A.J. Plisko V., Baliuk A.) Ways of selecting talented master-degree students for research work  // Науково-практичний журнал «Science and Education» Південноукраїнського Національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського; Серія Педагогіка.- Одеса, 2017.- Issue 8.- С. 127-131.
25.Sikura A.J. Dorocshenko T., Minenok A.) Future primary school teacher”s art and pedagogical training modernization // Науково-практичний журнал «Наука і освіта» Південноукраїнського Національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського; Серія Педагогіка.- Одеса, 2017.- Issue 10.- С. 50-57
26.Сікура А.Й., Даниленко Є.В., Мегалінська Г.П. Вміст радіонуклідів цезію в біологічному матеріалі Acer negundo L. І Nuphar lutea (L.) Sm. з рекреаційних зон м. Києва // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі», Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтава, 2017.- С. 167 – 171.
27.Sikura A.J., Minenok A., Doroshenko T., Plisko V., Buzhyna I. Differentiated approach to evaluation of students’ research abilities // Modern tendencies in the pedagogical science of Ukraine and Israel: the way to integration, Ariel University, Ariel, Israel, Issue № 8, 2017.- P. 230-237.
28.Pifkó D., Andrik É., Shevera M., Kish R., Kohut E.  Margitai Antal az Északi-Kárpátok kiemelkedő flórakutatója és rhodológusa // II. Rózsa- és galagonya-kutatás a Kárpát-medencében” nemzetközi konferencia (2017. június 16–17, Budatétényi rózsakert, Budapest, Magyarország) (2017): 247-249. ISBN 978-963-269-627-0  (рецензоване видання).
2018
1.Радченко В.Г., Мосякін С.Л., Тохтарь В.К., Ільїнська А.П., Протопопова В.В., Шевера М.В., Пашкевич Н.А. Бойко Г.В. 2018. Раїса Іванівна Бурда (до 75-річчя від дня народження). Український ботанічний журнал, 75(1)94–98.
2.O. Dudarko, S. Barany: Synthesis and characterization of sulfur-containing hybrid materials based on sodiusilicate. RSC Advances, 8 (2018) 37441-450 (Q1).
3.M.Manilo, K.Bohacs, N. Lebovka, S.Barany: Impact of surfactants and clay platelets on electrokinetic potential and size distribution in carbon nanotubes suspensions, Colloids a. Surf. A, 544 (2018) 201-212  (Q2).
4.Hadnagy I. – Tar K. 2018: Examination of wind directions for energetic purposes in Transcarpathia / Szélirányok energetikai célú vizsgálata Kárpátalján (угорською мовою). In: Pongrácz, R. – Radics, K. – Lakatos, M. – Bartholy, J. (eds.): 44. Meteorológiai Tudományos Napok. Klímaváltozás és alkalmazkodás. Budapest, Hungary: OMSZ, 29 p. ISBN: 9789639931152. DOI: 10.21404/44.MTN.2018 «резюме доповіді, науковий постер».
5.Hadnagy I. – Tar K. 2018: A felszín közeli szélmező energetikai jellemzői Kárpátalján [Energy characteristics of the near-surface wind field in Transcarpathia]. In: Fazekas I. – Kiss E. – Lázár I. (szerk.): Földrajzi tanulmányok 2018. MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, pp. 161-165. ISBN: 978-963-508-897-3 «наукова стаття».
6.Шевера М.В., Тимченко І.А., Зав’ялова Л.В., Васильєва Т.В., Андрик Є.Й., Когут Е.І. Целька З., Заліберова М., Маєкова Я. (2018): Професору Вірі Вікторівні Протопоповій – 85 // Укр. Ботан. Журн. – 2018. – 75, 2. – С. 197-199.
7.Dancs K. – Fazekas A. – Keresztyén K. – Kolozsvári I. – Kosztur A. – Kovály K. – Nagy-Kolozsvári E. – Pólin L. – Szőlősi N. – Turányi T. (2018): Kárpátaljai felsőoktatási felvételi tájékoztató. – Momentum Doctorandus, Beregszász, p 92.
8.Чома З.З., Молнар Ф.Ф., Чома Ж.Й. Мікроелементи в ґрунтах чорного мочару Закарпаття. Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Книга перша. Харків – 2018. pp. 243-244, (фаховий журнал) категорія Б.
9.Nagy Béla, Kohut Erzsébet, Molnár László, Berecz Krisztián: Természettudományos diákszimpózium szervezése középiskolában. „Acta Academiae Beregsasiensis” tudományos folyóirat 2018-as száma.
10.Nagy Béla, Kohut Erzsébet, Molnár László, Ablonci Annamária: A természettudományos oktatás gyakorlatának és a diákok természettudományos érdeklődésének vizsgálata magyarországi és kárpátaljai tanárok és diákok körében. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolatudományos évkönyve,2018, V. évfolyam, 105-116. old.
11.Chorney I.I., Budzhak V.V., Tokaryuk A.I., Protopopova V.V., Shevera M.V., Kucher O.O. Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal (Asteraceae) in Chernivtsi Region (Ukraine) // Біологічні системи (Чернівці). – 2018. – Т. 10, Вип. 1. – С. 78-83.
12.Бурда Р.І., Протопопова В.В., Шевера М.В. Кучер О.О. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 5 [електронне видання] – К.: [б. в.], 2018. – 130 с.
13.Shevera M.V., Protopopova V.V., Burda R.I., Zavialova L.V., Kucher O.O., Korniyenko O.M. Historical overview of the studies  of alien flora of Ukraine // ActaHorti Bot. Bucurest. – 2018. – Vol. 45. – P. 5–32.
13.Токарюк А.І., Чорней І.І., Буджак В.В., Протопопова В.В., Шевера М.В., Коржан К.В., Волуца О.Д. Інвазійні рослини Буковинського Передкарпаття / Наук. ред. І.І. Чорней. – /Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – Чернівці: Друк-Арт, 2018. – 200 с.
14.Sikura A.J. Plisko V., Doroshenko T., Minenok A. and others, total 8 authors) Informational indicators of functional capacities of the body for teaching cadets from higher military educational institutions power types of sports //  Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol 18 Supplement issue № 2, Art 156, pp. 1050 – 1054, 2018. (Scopus).
15.Купчинов Р.И., Мунтян И.С., Сікура А.Й. Оперативный контроль сердечно-сосудистой системы в физическом воспитании студентов// Адаптаційні можливості дітей та молоді: матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 13-14 вересня 2018 року, Ч. 2) / Голов. Ред.. А.І.Босенко. Одеса, 2018.- С. 138-141.
16.Kázmér É., Kohut E.: Iskola az erdőben, Közoktatás, A kárpátalajai magyar pedagógusszövetség lapja (2018). http://ac.kmf.uz.ua/kmpsz/kiadvanyok/kozoktatas/kozoktatas_2018_4.pdf
17.Pólin I., Soós E. Gyógynövényismeret oktatása a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biológia szakos hallgatóinak egészségfejlesztési programjában. Conference Oradea, 22-23 June, 2018 ІІІ Kárpát-medencei Oktatási Konferencia Nagyvárad, Kutatás és Innováció a Kárpát-medencei oktatási térben,Partium Christian University. Tantárgypedagógia, 130 p. http://www.k-mok.tmpk.uni-obuda.hu. ISBN 978-963-449-115-6
18.Зав’ялова Л.В., Протопопова В.В., Шевера М.В. 2018. Види інвазійних рослин Білорусі. Рецензія на книгу «Растения-агрессоры. Инвазионные виды на территории Беларуси». Ред.: Д.В. Дубовик, В.Н. Лебедько, В.И. Парфенов, С.С. Савчук, А.Н. Скуратович. Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўки, 2017. 192 с. Український ботанічний журнал, 75(3)294–296.
2019
1.Андрик Є.Й., Сабадош В. І., Джахман Р. В., Шевера М.В. (2019) Колекція Лайоша Вагнера у Гербарії Ужгородського національного університету та фондах Закарпатського обласного краєзнавчого музею // Природнича музеологія. Випуск 5: Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку / За ред. І. Загороднюка. Національна академія наук України; Національний науково-природничий музей. Київ. – С. 34-39.
2.Mészáros Renáta, Jobbik Anita, Varga Gyula, Bárány Sándor Electrosurface properties of Na-bentonite particles in electrolytes and surfactants solution APPLIED CLAY SCIENCE 178 Paper: 105127 , 8 p. (2019).
3.Gönczy Sándor, Vince Tímea, Csoma Zoltán, Molnár D. István A nagymuzsalyi aranybánya meddőinek hatása a felszín alatti vizekre In: Fazekas, István; Lázár, István (szerk.) Tájak működése és arculata Debrecen, Magyarország : MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, (2019) pp. 317-322. , 6 p.
4.Erzsébet Kohut, Zoltán Kopor, Béla Nagy, Zsuzsanna Csoma and István Hadnagy Evaluation of Morphometric Parameters in Case of Leucojum vernum L. from the Peres Forest in Velyka Dobron Wildlife Reserve, Western Ukraine. Acta Biologica Marisiensis, 2019, 2(2): 26-35 DOI: 10.2478/abmj-2019-0008 «наукова стаття
5.Hadnagy I. – Tar K. 2019: The approximation of wind speed distributions with theoretical distributions of meteorological stations located in different orographic conditions. Időjárás, Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service, 123 (3), pp. 329-349. (БД WoS, Scopus, SJR: Q3),  IF: 0,614) DOI:10.28974/idojaras.2019.3.5
6.Hadnagy I. – Tar K. 2019:  Determination of Energy Parameters of Near Surface Wind Field in Transcarpathia. International Journal of Renewable Energy Research, 9 (1), 437-447. (БД WoS, Scopus, SJR: Q3),  IF: 3,06) ISSN: 1309-0127 https://doi.org/10.28974/idojaras.2019.3.5
7.Hadnagy I. – Tar K. 2019: Szélirányok energetikai paramétereinek területi eltérése Kárpátalján [Territorial differences of energetic parameters of the wind directions in Transcarpathia]. Légkör, 64(3), pp. 115-121. ISSN 0 133-3666 «наукова стаття».
8.Bilyavskyi S.M., Zhuravel N.M., Protopopova V.V., Kohut E.I., Shevera M.V. (2019): In memory of a well-known pedagogue and scientist, Professor Svitlana S. Morozyuk –  Укр. Ботан. Журн. – 2019, 76(6) – c. 563-564.
9.Комоні Єва: A fitotechnika szerepe a környezetkímélő almatermesztésben (2019). вид. GLOBE EDIT / Free Publishing to Academics, pp. 81. ISBN 978-613-9-41733-9
10.Süveges K., Löki V., Lovas-Kiss Á., Ljubka T., Fekete R., Takács A., Vincze O., Lukács B. A., Molnár V. A. From European priority species to characteristic apophyte: Epipactis tallosii (Orchidaceae). // –Willdenowia. – 2019. 49 (3). – Р. 401–409. Режим доступу: https://doi.org/10.3372/wi.49.49310
11.Szanyi S., Molnár A., Kozák L., Nagy-Szalárdi T., Varga Z., Tóth M., Nagy A. (2019) Nyírségi Macroheterocera együttesek vizsgálata illatcsapdák alkalmazásával // Erdtud. Közl. 9 (1), pp. 51-68. doi: 10.17164/EK.2019.004
12.Nagy Béla, Berecz Krisztián, Nagy Tibor, Balogh Béla: A diákkutatás és kísérletezés hatása a tanulók természettudományos érdeklődésének és kompetenciájának fejlődésére. „Acta Academiae Beregsasiensis” tudományos folyóirat 2019-es száma.
13.Ablonci Annamária, Nagy Béla: A genetika oktatásának módszertani sajátosságai az iskolában. „Limes” tudományos évkönyv 2019-as száma.
14.Кormosh S.M. Povlin I.E., Simon G. Influence of Abiotic Factors on the Green Massand Sees Productivity of the Raw Material of Levisticum Оfficinalе C. Kochin the Conditions of Transcarpathia, International Journal of Horticultural Science 2019, 25 (1-2): 46-51. https://doi.org/10.31421/IJHS/25/1-2/2951
15.Pólin I., Nagy M. A farmakognózia, és a gyógynövényismeret oktatásának történeti vonatkozásai Kárpátalján. IV. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia Nagyvárad, 2019. június 20-21, 423 p. http://www.k-mok.tmpk.uni-obuda.hu ISBN 978-80-8122-310-5
16.Протопопова В.В., Шевера М.В. Інвазійні рослини у флорі України. І. Група високоактивних видів. GEO&BIO, 2019, 17: 116 –135.
17.Шевера М.В., Протопопова В.В., Оптасюк О.М. Педагогу та вченому Людмилі Григорівні Любінській – 60. Укр. ботан. журн., 2019, 76(3): 274–278.
18.Бурда Р.І., Протопопова В.В., Шевера М.В. Кучер О.О. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 6 [електронне видання] – К.: [б. в.], 2019. – 137 с.
19.Сікура А.Й., Мегалінська Г.П., Босенко А.І. Досягнення якісних результатів наукового експерименту майбутніми біологами в умовах лабораторного дослідження // Природничий альманах (біологічні науки). Зб. наук. праць. Вип. 27. – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2019.- С.132-144 DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2524-0838/2019-27-9
20.Орлов О.О., Якушенко Д.М., Маєкова Я., Заліберова М., Протопопова В.В., Андрик Є.Й., Шевера М.В.  Galeopsis angustifolia (Lamiaceae) — новий адвентивний вид у флорі України. Укр. ботан. Журн. 76/6 (2019): 542–547. https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.06.542 (фаховий журнал)
21.Андрик Є.Й., Сабадош В. І., Джахман Р. В., Шевера М.В. Колекція Лайоша Вагнера у Гербарії Ужгородського національного університету та фондах Закарпатського обласного краєзнавчого музею. Природнича музеологія 5 / Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку / За ред. І. Загороднюка. Національна академія наук України; Національний науково-природничий музей. Київ. (2019): 34-39. ISBN 978-966-02-8999-4 (електронне видання) рецензоване видання
22.Білявський С.М., Журавель Н.М., Протопопова В.В., Когут Е.І., Шевера М.В. Пам’яті видатного педагога та науковця, професора Світлани Сергіївни Морозюк (14.06.1937 – 07.11.2019). Український ботанічний журнал 2019. 76, 6.”. (фаховий журнал)
23.Протопопова В.В., Клименко С.В., Шевера М.В. 2019. До 60-річчя від дня народження професора А.В. Єни. Інтродукція рослин, 1: 04–106.
24.Barchiy, M.Sabov, M.Piasecki, I.Kityk, T.Malakhovskaya, M.Filep, A.Kozma. New materials based on the phases of Tl–BIV,V–CVI (BIV – Sb,Bi, BV – Sn,Pb, CVI – S,Se,Te) systems. International Thermoelectric Workshop on ”New materials for direct conversion of heat into electricity” May 9-10, 2019 AGH-UST Сracow, Poland. –Р.31.  
25.Sabov M., Filep M., Pogodin A., Malakhovska T., Peresh E., Barchiy I. Interaction of the components and properties of phases in the Tl – Sn(Pb) – S(Se, Te) systems. // VIII International seminar “Properties of ferroelectric and superionic systems” Uzhhorod, Ukraine, 29-30 October, 2019. –P.36-37.
26.M.Piasecki, K.T.Wojciechowski, B.Andriyevskiy, I.V.Kityk, M.Yu.Sabov, I.E.Barchiy. Photo-induced enhancement of the power factor in low-dimension thermoelectric chalcogenides. International Thermoelectric Workshop on ”New materials for direct conversion of heat into electricity” May 9-10, 2019 AGH-UST Сracow, Poland. –P.37.
2020
1.MÁJEKOVÁ J., ZALIBEROVÁ M., ANDRIK E., PROTOPOPOVA V.,  SHEVERA M.,  IKHARDT P. (2020) A comparison of the flora of the Chop (Ukraine) and Čierna nad Tisou (Slovakia) border railway stations. Biologia, 1-21 p. DOI: https://doi.org/10.2478/s11756-020-00592-x (online випуск)
2.Шевера М.В., Андрик Є.Й., Протопопова В.В.   Chrysaspis patens і Ch. patens × Ch. campestre (Fabaceae) у флорі України. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). 12/2 (2020): 282-289.- https://doi.org/10.31861/biosystems2020.02.282 (фаховий журнал)
3.Balog Renata, Manilo Maryna, Vanyorek Laszlo, Csoma Zoltan, Barany Sandor Comparative study of Ni(II) adsorption by pristine and oxidized multi-walled N-doped carbon nanotubes. RSC Advances, 2020, 10, 3184-3191 DOI: 10.1039/C9RA09755D (БД Scopus, БД WoS) Q1, IF 3.119
4.Manilo Maryna, Mészáros Renáta, Lebovka Nyikoláj, Bárány Sándor Liofil és liofób kolloidok diszperziók elektromos felületi tulajdonságai: a liotróp sorok érvényessége: 1. Elektrokinetikai potenciál MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT – KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (1997-) 126 : 1 pp. 27-34. , 8 p. (2020).
5.-Solymos Karolina, Csoma Zoltán A Kárpátaljai-alföld talajai felvehető cinktartalmának meghatározása és az ellátottság megítélése nemzetközi összehasonlításban Limes, 2020, 17-26, ISSN 2411-4081.
6.Solymos Karolina, Csoma Zoltán A Kárpátaljai-alföld talajai felvehető mikroelem-tartalmának és ellátottságának összehasonlító vizsgálata eltérő hatásmechanizmusú kivonószerekben In: Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok Ungvár, Ukrajna : “RIK-U” Kft., (2020) pp. 723-730, 7.
7.Hadnagy I. – Tar K. – Molnar J. 2020: Аналіз сучасного стану вітрової енергетики у світі, Європі та в Україні особливо на Закарпаття [Analysis of the current state of wind power in the world, Europe and Ukraine especially in Transcarpathia]. Український географічний журнал, 109 (1), pp. 59-70. (БД Scopus, фахове видання), DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.01.059.
8.Hadnagy I. – Tar K. – Lázár I. – Kohut E. 2020: Climatic conditions of wind energy use in the Polonyna Borzhava Mountains (Transcarpathia, Ukraine) (англійською мовою). DRC Sustainable Future, 1 (2), 136-146. DOI: 10.37281/DRCSF/1.2.6 «наукова стаття».
9.Hadnagy I. – Tar K. – Lázár I. – Kohut E. 2020: Climatic conditions of wind energy use in the Polonyna Borzhava Mountains (Transcarpathia, Ukraine). DRC Sustainable Future, 1 (2), 136-146. DOI: 10.37281/DRCSF/1.2.6
10.Kolozsvári I. – Hadnagy I. – Csoma Z. – Kohut E. (2020): Módszertani kézikönyv kárpátaljai környezettudományi terepgyakorlatokhoz. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász-Ungvár, p. 146.
11.Szanyi, K., Nagy, A., Molnár, A., Szabó, L., Szanyi, S. (2020) Mosquito (Diptera: Culicidae) fauna of the Velyka Dobron’ Game Reserve(West Ukraine) with new distribution data and medical risk assessment // TURK. J. ZOOL. 44 (3), pp. 224-229. doi:10.3906/zoo-1910-6
12.Nagy t., Molnár F., Gönczy S.: A kárpátaljai Szernye-mocsár fejlődéstörténete. Sümegi et. al.: Paleohidrológia Tankönyv természettudományi, földtudomány, környezetudomány, biológia, földrajz, geográfus szakos hallgatók részére. SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet, 2020 (p. 801-827.) 884 p. http://eta.bibl.u-szeged.hu/3358/1/EFOP343 AP4 TTIK jegyzet S%C3%BCmegi et al Tank%C3%B6nyv 2020 0731.pdf
13.Molnár F., Dobos E.: A talajok fejlődése a Szernye-mocsár területén az elmúlt száz év talajtérképezéseinek tükrében. Műszaki Földtudományi Közlemények 89 : 1 pp. 107-117. , 11 p. (2020).
14.Balog Renata, Simon Viktoria, Manilo Maryna, Vanyorek Laszlo, Csoma Zoltan, Barany Sandor Comparative Study of Ni(II) and Cu(II) Adsorption by As-Prepared and Oxidized Multi-Walled N-Doped Carbon Nanotubes Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii 18: 2 pp. 283-298. (2020) 16 p. (БД Scopus) Q4, (фаховий журнал) категорія А
15.Simon Viktoria, Manilo Maryna, Vanyorek Laszlo, Csoma Zoltan, Barany Sandor Comparative Study of Cu(II) Adsorption by As-prepared and Oxidized Multi-walled N-Doped Carbon Nanotubes Colloid Journal, 2020, 82(4), 427–436 (БД Scopus, БД WoS), Q3, IF 0.862
16.Nagy Béla, Kohut Erzsébet, Molnár László, Berecz Krisztián: Természettudományos diákszimpózium szervezése középiskolában.  „Limes” A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolatudományos évkönyve, Beregszász-Ungvár, 2020, VII. évfolyam, 211-219. old.
17.Глух О.С., Симканич О.І., Молнар-Бабіля Д.І. Визначення впливу  ЕДТА на вміст та розподі плюмбуму у системі « грукнт – рослина» під час фіторемедіації // Наук вісник Ужгородського університету. (Сер. Хімія) №. 43(1) -2020.м.Ужгород. -С. 66-71. 
18.Nagy, Melinda ; Poráčová, Janka ; Zahatňanská, Mária ; Mydlárová, Blaščáková Marta ; Darvay, Sarolta ; Szabóová, Edita ; Kanczné, Nagy Katalin ; Kohut, Erzsébet ; Polin, Irén. A BIOLÓGIA SZAKOS DIÁKOK ELVÁRÁSAINAK VIZSGÁLATA A TANÁRI KOMPETENCIÁIÁK, VALAMINT A TANANYAGOK ÉS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE SZEMPONTJÁBÓL(2020).
19.Кормош С.М., Повлін І.Е., Митенко І.М., Нодь М.Л., Накопичення корисних речовин рослинами любистку лікарського  Levisticum oifficinale C. Kosch. в умовах Закарпаття,  VII Міжнародна заочна науково практична конференція молодих вчених Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації , 21 квітня 2020 р.
20.Кормош С.М.,Митенко І.М., Повлін І.Е. «Оцінка зразків кропиви собачої пятилопатевої в умовах Закарпаття» Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених , Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефірноолійних культур, УДК 633,88+615,7, ISBN-  Березоточа  2020, стор.140
21. Sanislo S., Molnar F., Povlin I.E. Determine quercetin aglycone in three different calendula officinalis by HPLC pp. 60 VII Міжнародна заочна науково-практична конференція молодих вчених Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації , 21квітня 2020 р. ISBN 978-617-527-224-4
22.Shevera, M. V., Protopopova, V. V., Tymchenko, I. A., & Ryff, L. E. (2020). Lectotypification of Orchis purpurea Huds.× O. punctulata Steven ex Lindl.(Orchidaceae), described from Crimea, and data on its distribution. Thaiszia–Journal of Botany30(1), 023-030.
23.Ihor Barchiy, Marian Sabov, Volodymyr Pavlyuk, Andrij Stetskiv, Bernard Marciniak, Ewa Różycka-Sokołowska and Victoria Sabov. New quaternary selenides Tl4Sb8Sn5Se24 and Tl5Sb2Sn4Se14−x (x=0.5). // Z. Kristallogr.– 2020.– 235(3).– P. 59-68. https://doi.org/10.1515/zkri-2020-0004
24.Tuan V. Vu, A.A. Lavrentyev, B.V. Gabrelian, Dat D. Vo, V.I. Sabov, M.Yu. Sabov, I.E. Barchiy, M. Piasecki, O.Y. Khyzhun. (2020) Highly anisotropic layered selenophosphate AgSbP2Se6: The electronicstructure and optical properties by experimental measurements and first-principles calculations. // Chemical Physics. –2020.– Volume 536.– 110813. https://doi.org/10.1016/j.chemphys.2020.110813
25.Tuan V.Vu., A.A.Lavrentyev, V.I.Sabov, M.Y.Sabov, A.I.Pogodin, I.E.Barchiy, A.O.Fedorchuk, A.Balinska, Z.Bak, O.Y.Khyzhun, M.Piasecki TlSbP2Se6 – a new layered single crystal: growth, structure and electronic properties. // Journal of Alloys and Compounds. –2020. –Volume 848.– 156485. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.156485
26.V. Sabov, M. Potorij, M. Filep, A. Pogodin, M. Piasecki, M.Sabov. Phase transformation in the Ag(2-x)SbxP2xSe(1+5x) (0˂x˂1) System // IX International seminar “Properties of ferroelectric and superionic systems, 27 October, 2020: abstracts. – Uzhhorod (Ukraine), 2020. − P. 56-57.
27.Munkachi O.J., Filep M.J., Sabov M.Yu. Triangulation of Cu-Sb-Se system // “Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes and materials” X-th International conference, June 25-29, 2020: Proceedings. – Lutsk: 2020.– P. 78-80.
2021
1.Májeková J., Zaliberová M., Andrik E., Protopopova V.,  Shevera M.,  Ikhardt P.  A comparison of the flora of the Chop (Ukraine) and Čierna nad Tisou (Slovakia) border railway stations. Biologia. 76 (2021):1969–1989. – DOI: 10.2478/s11756-020-00592-x  (Scopus)
2.Kolozsvári I. – Andrik É. – Kopor Z. – Ljubka T. –Molnár A. – Severa M. – Vass G. – Kohut E. (2021): 10 éves a Fodor István Kutatóközpont. Célok, feladatok, eredmények. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász–Ungvár, 149 pp. (рецензоване видання)
3.Filep M., Molnár K., Sabov M., Csoma Z., Pogodin A. Structural, thermal, and optical properties of Co2+ and Mg2+ doped K2Ni(SO4)2•6H2O single crystals, Optical Materials, 2021, 122, 111753. DOI: 10.1016/j.optmat.2021.111753 (БД Scopus) Q2, IF 3.754
4.Simon V., Csoma Z., Csoma Zs. A talajok nehézfém szennyezettsége Ungvár város területén. Tudomány napja – 2021 konferencia. Beregszász. 2021.
5.Juhász V., Csoma Z., Csoma Zs. Nehézfémek háttérkoncentrációi kárpátaljai botanikai és vadvédelmi rezervátumok talajaiban. Tudomány napja – 2021 konferencia. Beregszász. 2021.
6.Hadnagy I. 2021: Чи можна використовувати енергію вітру на Закарпатті, виходячи з енергетичних властивостей приземного вітрового поля? / Hasznosítható-e a szélenergia Kárpátalján a felszín közeli szélmező energetikai tulajdonságai alapján? (угорською мовою). In: Fazekas, A. (edit.): Terítéken a tudomány. Természettudományt mindenkinek! Ungvár, Ukrajna: Momentum Doctorandus, 7-19 рр. ISBN: 9786175963456 «наукова стаття».
7.Hadnagy I. – Molnár I.-D. – Kohut E. (2021): Кліматична характеристика деяких місцезростань білоцвіту весняного (Leucojum vernum L.) на Закарпатті та дослідження їх стабільності у світлі регіональних кліматичних змін / A tavaszi tőzike (Leucojum vernum L.) egyes kárpátaljai élőhelyeinek éghajlati jellemzése és azok stabilitásának vizsgálata a regionális klímaváltozás tükrében (угорською мовою). День науки – 2021. Наукова конференція 10-річчя Науково-дослідного центру ім. Іштвана Фодора  при Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ, Берегове. «науковий постер»
8.Kohut E. – Benedek A. – Hadnagy I. 2021: Nagydobrony és a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum (Kárpátalja) földrajzinév-tárának elkészítése és ábrázolása történeti térképek alapján [Geoinformatic analysis and representation of the geographical names of Velyka Dobron and the Wildlife Reserve of Velyka Dobron (Transcarpathia) based on historical maps] (угорською мовою). Földrajzi Közlemények, 145 (3), 249-260 рр. DOI: 10.32643/f k.145.3.5Földrajzi Közlemények, «наукова стаття».
9.Kolozsvári I. – Dévai Gy. (2021): Irodalmi adatok Kárpátalja szitakötő-faunájához (Odonata). Faunistic data on the dragonfly (Odonata) fauna of Transcarpathia (Zakarpatska region, Ukraine) based on scientific literature. – Studia odonatol. hung. 21: 5–41.
10.Kolozsvári I. – Dévai Gy. (2021): Új adatok Kárpátalja szitakötő faunájához. New data on the dragonfly (Odonata) fauna of Transcarpathia (Zakarpatska region, Ukraine). – Studia odonatol. hung. 21: 43–62.
11.Kolozsvári I. (2021): Odonatológiai vizsgalatok a Tisza ukrajnai felső szakaszan. In: Fazekas A. (szerk.): Terítéken a tudomány. Természettudományt mindenkinek! Momentum Doctorandus, Ungvár, 47–55. pp.
12.Kolozsvári I. – Andrik É. –   Kopor Z. – Ljubka T. – Molnár A. –  Severa M. –  Vass G.  –  Kohut E. (2021): 10 éves a Fodor István Kutatóközpont. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a „RIK-U” Kft. 140 р. ISBN 978-617-8046-18-7
13.Filep M., Molnár K., Sabov M., Csoma Z., Pogodin A. Structural, thermal, and optical properties of Co 2+ and Mg 2+ doped K2Ni(SO4)2x6H2O single crystals, Optical Materials, 2021, 122, 111753. DOI:10.1016/j.optmat.2021.111753 (БД Scopus) Q2, IF 3.754
14.Luzánszká T. Kárpátalja üdülő- és rekreációs zónáinak lehetőségei/ T. Luzánszká, D.Molnár// Міжнародний науковий журнал “ОСВІТА І НАУКА/ / ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол. ред.); заст. гол. ред.: Jerzy Piwowarski; В.В. Гоблик. – Мукачево- Ченстохова: РВВ МДУ, 2021. – Вип. 1(30).С.10-19
15.Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І., Молнар-Бабіля Д.І. Регіональний аналіз розвитку готельного господарства в Україні. Економіка та суспільство. 2021. № 31. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/738 DOI: 10.32782/2524-0072/2021-31-68
16.Dubyna, D. V., Iemelianova, S. M., Dziuba, T. P., Tymoshenko, P. A., Protopopova, V. V., Shevera, M. V. (2021). Alien plant invasion in the ruderal vegetation of Ukraine. Environmental & Socio-economic Studies9(4), 57-70.
17.Zavialova, L. V., Protopopova, V. V., Kucher, O. O., Ryff, L. E., & Shevera, M. V. (2021). Plant invasions in Ukraine. Environmental & Socio-economic Studies9(4), 1-13.
18.Protopopova, V. V., Didukh, Y. P., Tkachenko, V. S., Shevera, M. V., Kucher, O., Zavialova, L. V., & Biatov, A. P. (2021). Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal in Ukraine: current distribution and ecological and coenotic peculiarities. Hacquetia20(2), 263-272.
19.Протопопова В. 2021. Згадуючи Тетяну Леонідівну Андрієнко.Сучасні фітосозологічні дослідження в Україні: з нагоди вшанування пам’яті видатного фітосозолога, д.б.н., проф. Т.Л. Андрієнко-Малюк (1938–2016 рр.). Випуск 5. / Ред. В.П. Коломічук. Київ. с. 56.
20.Протопопова В.В. 2021. Згадуючи Андрія Михайловича Гродзинського. Ботаніка і мікологія: сучасні горизонти Зб. пр., присвячених 95-річчю з дня народження академіка АН України А.М. Гродзинського (1926–1988) / Уклад.: Г.А. Гродзинська, В.Б. Небесний, Т.А. Бугаєнко, відп. ред. А.П. Дмитрієв. – К., 2021, с. 76–78.
21.Studenyak I.P., Pogodin A.I., Luchynets M.M., Filep M.Y., Kohutych A.A., Malakhovska T.O., Kokhan O.P., SabovM.Yu, Kúš P. Influence of heterovalent substitution on structural, electrical and thermoelectric properties of Cu7-xPS6-xBrx solid solutions // Journal of Physics and Chemistry of Solids.–2021.–150.-№109855. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2020.109855.
22.Pogodin A., Luchynets M., Filep M., Kohutych A., Malakhovska T., Kokhan O., Sabov M., Studenyak I., Kúš P. Electrical conductivity and thermoelectrical parameters of argyrodite-type Cu7-xPS6-xIx mixed crystals // Ukrainian Journal of Physics.–2021.–V.66, No2.–P.159-165. https://doi.org/10.15407/ujpe66.2.159.
23.Сікура А.О., Сікура А.Й. Біологічні особливості Poncirus trifoliate L. Raf. Та можливості його використання в умовах Закарпаття // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: Матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року)/ДСЛР ІАП НААН.– Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2021.- С.82-85
24.Сікура А.О., Сікура А.Й. Особливості онтогенезу Рoncirus trifoliata (L.) Rafin. в умовах Закарпатського регіону // «Природні ресурси прикордонних територій в умовах зміни клімату» Матеріали V Міжнарод наук. конф.; Чернігів, 21 – 24 вересня, 2021 р.- Чернігів: Вид-во ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2021.- С.69-70
2022
1.A.I. Pogodin, M.J. Filep, V. Yu. Izai, O.P. Kokhan, P. Kúš, Crystal growth and electrical conductivity of Ag7PS6 and Ag8GeS6 argyrodites, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2022, 168, 110828.
2.A.I. Pogodin, M.M. Pop, I.A Shender, I.P. Studenyak, M.J. Filep, T.O. Malakhovska, O.P. Kokhan, T.Y. Babuka, L.M. Suslikov, V.M. Rubish, Influence of order–disorder effects on the optical parameters of Ag7(Si1−xGex)S5I-mixed crystals. J. Mater. Sci: Mater. Electron. 2022, 33, 15054–15066. https://doi.org/10.1007/s10854-022-08422-3.
3.I.P. Studenyak, A.I. Pogodin, I.A. Shender, V.I. Studenyak, M.J. Filep, O.I. Symkanych, O.P. Kokhan, P. Kúš, Electrical properties of ceramics based on Ag7TS5I (T = Si, Ge) solid electrolytes, Journal of Solid State Chemistry, Volume  2022, 309, 122961. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2022.122961
4.A.I. Pogodin, I.P. Studenyak, I.A. Shender, M.M. Pop, M.J. Filep, T.O. Malakhovska, O.P. Kokhan, P. Kopčanský, T.Y. Babuka, Crystal structure, ion transport and optical properties of new high-conductivity Ag7(Si1 − xGex)S5I solid solutions. J. Mater. Sci. 2022, 57. 6706–6722. https://doi.org/10.1007/s10853-022-07059-1
5.Shender I.O., Pogodin A.I., Filep M.J., Malakhovska T.O., Kokhan O.P., Suslikov L.M., Bilanych V.S., Pop M.M. Mechanical properties of superionic ceramics based on Ag7(Si1-xGex)S5I solid solutions //International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (The NANO-2022 Conference is dedicated to the International Year of Basic Sciences for Sustainable Development) 25-27 of August 2022 Lviv, Ukraine, p.161
6.Шендер І.О., Сусліков Л.М., Погодін А.І., Поп М.М., Філеп М.Й., Малаховська Т.О., Кохан О.П. Температурна поведінка краю фундаментального поглинання в суперіонних монокристалах твердих розчинів на основі Ag7(Si1–xGex)S5I//Збірник матеріалів ювілейної конференції 30 років Інституту електронної фізики Національної академії наук України,21-23 вересня 2022 р., ст 174.
7.Шендер І.О., Погодін А.І., Філеп М.Й., Малаховська Т.О., Сусліков Л.М., Печко В.В. Дослідження механічних властивостей монокристалів твердих розчинів Ag7+x(P1-xGex)S6 // Міжнародна наукова конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “ЕВРИКА-2022” 18-20 жовтня 2022. Львів, Україна
8.Pogodin A., Filep M., Malakhovska T., Shender I., Izai V., Kokhan O., Kúš P., Suslikov L. Structural and electrical properties of P-doped synthetic argyrodite Ag8GeS6 // Proc. XI Int. Seminar “Properties of ferroelectric and superionic systems”. – 2022. – Uzhhorod (Ukraine). – P.16-17.
9.Tar K. – Lázár I. – Hadnagy I. 2022: Statistical method for estimating the average daily wind speed during the day. Időjárás, Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service, 126 (4), 481-510 (БД WoS, Scopus, SJR: Q4), IF: 0,891, DOI: https://doi.org/10.28974/idojaras.2022.4.3
10.Когут, Е. – Гаднадь І. (2022): Кліматична класифікація біотопів Syringa josikaea J. Jacq. ex Rchb. (Oleaceae) в Українських Карпатах. IIІ Міжнародна науково-практична конференція «Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку», (22-23 вересня 2022 р.), збірник тез. – Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 175 с. «наукова стаття».
11.Hadnagy I. 2022: A megújuló energiaforrások, főként a szélenergia felhasználása a világban, Európában, Ukrajnában és Kárpátalján [The use of renewable energy sources, especially wind energy, in the world, in Europe, in Ukraine and in Transcarpathia] (угорською мовою).In: Oláh, R. (edit.): „… I was born, received and found individuation.” – Volume of Studies in Honor of 70-year-old Prof. Dr. László Makra. Nagykőrös, Hungary: Magánkiadás, 236-259 pp. ISBN: 9786150140186 «наукова стаття».
12.István Kolozsvári; Szilárd Szerényi; Molnár Ferenc; Erzsébet Kohut. (2022):  Factors influencing habitat choice of bird species: a comparative study of the ornithofauna of a natural and an artificial wetland  GEO&BIO , 2022-06-30 |  DOI: 10.15407/gb2210 (фаховий журнал)
13.Nagy B. – Kohut E. (2022):A genetika harminc éve Kárpátalján.  A Magyar Genetika Nemzetközö Napja. Festetics Imre –nap. Keszthely, 2022, április 21. (I. Kötet , BioTár Electronic (BTE) 1-2006 pg. ISBN 978-615-6214-08-09. ISBN digitalis  978-615-6214-09-6
14.Horváth E. (HU), Kohut E. (UA), Poczai P. (SF), Ubrizsy Savoia A.(IT), Szabó T.A. (HU). (2022): Megfigyelések a Galanthusok ZöldSzívJeleinek változatosságáról és állandóságáról. A Magyar Genetika Nemzetközö Napja. Festetics Imre –nap. Keszthely, 2022, április 21. (I. Kötet , BioTár Electronic (BTE) 1-2006 pg. ISBN 978-615-6214-08-09. ISBN digitalis  978-615-6214-09-6
15.О.О. Маслиган, Д. І. Молнар-Бабіля, О. В. Кузнєцова, К. В. ШафрановаСутнісне розуміння кластерів готельно-ресторанного і туристичного бізнесу та специфіка регулювання їх розвитку//Інвестиції: практика та досвід. 2022. №2.С.17-22. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7750&i=2  DOI: 10.32702/2306-6814.2022.2.17
16.Роль туристично-інформаційних центрів у стратегічному розвитку регіону / Н.М. Смочко, Т. Ю. Лужанська, Д.І. Молнар-Бабіля //  Економічний форум: Науковий журнал. – Луцьк, 2022. – №1. – [Фахове видання] [Журнал проіндексовано Index Copernicus].
17.A brief review on heterocyclic compounds with promising  antifungal activity against Candida species  / Nataliya Korol , Dzhosiya Molnar -Babila , Mikhailo Slivka , Mikhajlo Onysko // Org.Communications (2022) 15:4 304-323.
18.Даниленко Є.В., Постова К.Г., Мегалінська Г.П., Ткачук І.О., Білик Ж.І., Сікура А.Й. Вивчення літичної активності деяких пряно-ароматичних рослин як метод підвищення ефективності роботи гуртків валеології // Освіта та розвиток обдарованої особистості: щоквартальний наук.-метод. журн. / Гол. ред. В.В. Бондаренко.- Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2022.- №3 (86), ІІІ квартал.- С. 95-100. DOI: https: // doi.org/10.32405/2309-3935-2022-3(86)-95-100
2023
1.Gural-Sverlova N., Andrik E. First record of Hygromia cinctella (Draparnaud, 1801) (Gastropoda: Hygromiidae) in Ukraine outside Crimea. Folia Malacologica 31/2 (2023):119–125.- DOI: https://doi.org/10.12657/folmal.031.017 (Scopus, Web of Science)
2.A. Pogodin, M. Filep, .T. Malakhovska, V. Vakulchak, V. Komanicky, S. Vorobiov, V. Izai, I. Shender, V. Bilanych, O. Kokhan, P. Kúš. Recrystallization effect on mechanical parameters and increasing of Ag+ ionic conductivity in Ag7(Si1-xGex)S5I ceramic materials, Solid State Sciences, Volume 140, 2023, 107203. https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2023.107203.
3.Кобої Д.С., Філеп М.Й. Одержання монокристалів K2Cu(SO4)2×6H2O. VI міжнародна конференція молодих учених «Харківський природничий форум». (18-19 травня 2023 р.), збірник тез. – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2023, c. 419.
4.Kohut E., Kázmér É., Kolozsvári I. (2023): The Role Of Forest Pedagogy In Education And Environmental Upbringing Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 4 (2023)p.p. 144-148 UDC:378.018.8:373.5.021.3-051:236]:796.216-031 DOI: https://doi.org/10.59694/ped_sciences.2023.04.144
5.Kázmér É., Molnár K., Kopor Z.: Ukrajna Vörös Könyvének bemutatása, Közoktatás, A kárpátalajai magyar pedagógusszövetség lapja (XXVII évfolyam 2032/1. szám) pp. 24-25. https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3716  
6.Kázmér É., Molnár K.: Az Ungvári Járás védett területeinek ismertetése, Közoktatás, A kárpátalajai magyar pedagógusszövetség lapja, (XXVII évfolyam 2032/1. szám) pp. 15-20. https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3715  
7.Kopor Z., Kázmér É., Molnár K.: Botanikus kertek feladatai, Közoktatás, A kárpátalajai magyar pedagógusszövetség lapja, (XXVII évfolyam 2032/1. szám) pp. 21-23. https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3713  
8.Molnár K., Kázmér É.,:  Ukrajnai védett területek csoportosítása, A Fekete – és a Gyulai – hegy Botanikai Védett területek, Közoktatás,  A kárpátalajai magyar pedagógusszövetség lapja, (XXVII évfolyam 2032/1. szám) pp. 12-14. https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3712  
9.Krízishelyzetek hatása és kihívásai az oktatásban, Nemzetközi tudományos konferencia (2023. 03. 30-31.) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Pedagógia, Pszichológia, Tanítói, Óvodapedagógia, Oktatás és Intézményvezetés Tanszék: Kázmér Éva, Kohut Erzsébet (2023): Az erdőpedagógia helye az oktatásban és a környezeti nevelésben, (Absztrakt kötet)
10.Vass, G. – Hadnagy, I. – Kohut, E. – Kolozsvári I. (2023): Effects of meteorological factors and changes in lunar phases in an anthropogenic environment: experience from a light trap butterfly survey in a populated settlement. – GEO&BIO, 25
11.Когут Е.I. – Доктор К.C. – Гаднадь І.І. (2023): Дослідження рослинності терикону в околиці села Мужієво (2023): Шоста міжнародна конференція молодих учених «Харківський природничий форум», (18-19 травня 2023 р.), збірник тез. – Х.: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 147–150.
12.Kutasi, K. – Kolozsvári, I. (2023): Comparative study of the dragonfly habitats around Tisobikeny. – Шоста міжнародна конференція молодих учених «Харківський природничий форум», (18-19 травня 2023 р.), збірник тез. – Х.: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 332–334.
13.Шірокаі-Кудрон Л. – Коложварі С. (2023): Орнітофауна озеро-кар’єрів околиці м. Берегова. – Шоста міжнародна конференція молодих учених «Харківський природничий форум», (18-19 травня 2023 р.), збірник тез. – Х.: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 394–396.
14.Когут Е., Сікура А., Копор З. (2023): Ботанічний сад імені Йосипа Сікури  (Під друкування)
15.Molnár K., Kopor Z.: A cseresznye mint gyümölcs és dísznövény, Közoktatás, Kárpátalajai Magyar Pedagógusszövetség lapja, (XXVII évfolyam 2032/1. szám) pp. 26-27. https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3714  
16.Станкевич-Волосянчук О.І., Колодій В.А., Молнар-Бабіля Джосія Імреївна СУЧАСНА ВИЩА БІОЛОГІЧНА ОСВІТА: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ ДИСКУРС// Перспективи та інновації науки. 2023. №11(29). С.365-378. URL: DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-11(29).
17.Машіка Г.В., Молнар-Бабіля Д. І., Папп В.В.СУЧАСНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНИХ ТА ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ: УКРАЇНСЬКИЙ КЕЙС// Інвестиції: практика та досвід. 2023. №15. С.17-22. URL: DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.15.17
18.Мегалінська Г.П., Білик Ж.І., Сікура А.Й., Романюга В.І. Антибактеріальна активність ендокарпіїв та насіння деяких плодових рослин // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. -Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. – С. 196-200 https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320
19.Антибактеріальна та цитостатична активність Лунарії однорічної (Lunaria annua L.) (у співавт.) / Г.П. Мегалінська, Ж.І. Білик, В.Г. Білик, А.Й. Сікура, С.І. Книш, Є.В. Даниленко // Міжнародний науковий журнал «Грааль науки»; № 26.- 2023.-С.157-164 DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.14.04.2023.028
20.Сікура Антоніна, Сікура Аніта. Формування екологічного світогляду: від юннатів до науковців // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. «Навколишнє середовище для майбутнього через наукову освіту»; 1-2 червня 2023 р., Ужгород.- Ужгород: ПП»Аутдор-Шарк», 2023.- С.38
21.ЖЕЛІЦЬКІ І., КУРТЯК Ф. Лисиця звичайна (Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) на теренах Закарпаття: статевий диморфізм за краніометричними показниками Proceedings of International Scientific Practical Conference “Environment for the Future by Science Education” (June 1-2, 2023). – Uzhhorod: PP «AUTDOR-SHARK», 2023. – 97-99 pp.
22.Желіцькі І.Й. Багаторічна динаміка чисельності лисиці звичайної (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) на теренах Закарпаття. Матеріали 77-ї підсумкової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УЖНУ». Серія «біологія». Том І. Ужгород – 2023. 19-20 c.  
2024
1.Erzsébet Kohut, Anita Szikura, Zoltán Kopor, István Kolozsvári (2024): JÓZSEF SZIKURA BOTANICAL GARDEN, Biota. Human. Technology. 2024. No 1, pp. 35-46 DOI: 10.58407/bht.1.24.3 https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/biota/article/view/140/157