Tanszéki beszámoló 2017/2018

A 2017–2018-os tanévben második alkalommal a főiskola történetében hat matematika szakos hallgató szerzett MSc szintű oklevelet. Továbbá matematika BSC képzésben két diák tett sikeres államvizsgát és védte meg a szakdolgozatát és szerzett ezáltal oklevelet.

A tanévben esedékes volt a matematika BSC képzés négy évenkénti kötelező akkreditációja. A benyújtott dokumentumok ellenőrzése után 2018. május 29–31. között kiszálló bizottság pozitív jelentést tett a képzés színvonaláról és javasolta annak akkreditációját.

A Matematika és informatika tanszék a Biológia és Kémia valamint a Földrajz tanszékkel együtt részt vett a „Föld napja” program megszervezésében.

A tanszék munkatársai közül Petecsuk Júlia megszerezte a matematika és fizika tudományok kandidátusa fokozatot.

A tanszék oktatói a tanév során 1 monográfiát, 1 módszertani kiadványt, 22 publikációt (ebből 3 Scopus adatbázisban lévő folyóiratban) jelentettek meg. Munkatársaink 11 nemzetközi konferencián adtak elő.

A matematika szakos hallgatók a tudományos diákköri konferenciákon egy második, egy harmadik és egy különdíjat szereztek.

 

Beregszász, 2018. június 8.

Kudlotyák Csaba
szakfelelős