Angol Tanszéki Csoport

Elérhetőségek:
Levelezési cím: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Filológiai Tanszék, Angol Nyelv és Irodalom Tanszéki Csoport,90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Kárpátalja, Ukrajna.
Telefon: +380 3141 429 76, +380 3141 429 76, 124-es mellék (külföldről),
illetve 8241-429-76, 124-es mellék (Kárpátalja más járásaiból).
Fax: (8-241) -234-62.
E-mail: filologia@kmf.uz.ua

A tanszéki csoport a főiskola Kossuth tér 6. sz. alatti főépületének II. szintjén, a Dabas teremben található.

Az Angol Tanszéki Csoport története és tevékenysége

A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola 1996-ban nyitotta meg kapuit a kárpátaljai fiatalok előtt. Ekkor még szakpárokra lehetett jelentkezni, a tanszékek azonban csak később szerveződtek meg a főiskolán. 1998-ban alakult meg a Nyelvészeti Tanszék, ahová akkor még mind az öt, a főiskolán oktatott, nyelv tartozott: angol, ukrán, magyar, német és francia. A főiskola 2003-ban vette fel II. Rákóczi Ferenc nevét, majd 2006-ban a korábbi Nyelvészeti Tanszék három tanszéki csoportra oszlott (angol tanszéki csoport – ATCS, magyar tanszéki csoport – MTCS és ukrán tanszéki csoport – UTCS) és Filológia Tanszék néven működik azóta is. Az ATCS-hoz tartoznak az angol és német szakos kollégák. A főiskola megalapítása óta folyik angolnyelv-oktatás az intézményen belül. A szakcsoport felelős az angol nyelv oktatásáért minden szakon, nappali és levelező tagozaton egyaránt. A szakcsoport célja, hogy az angol nyelvtanár képzés terén színvonalas oktatást biztosítson, valamint megalapozza az angol, mint idegen nyelv elsajátítását a többi szakon. Csoportunk az angol szakon kibocsátónak számít.

Tanáraink túlnyomó többsége főállású oktató, több tanársegéd intézményünk korábbi végzőse, és jelenleg doktori képzésben vesz részt ukrajnai (Fodor K., Hnatik K., Szilágyi L.) vagy magyarországi egyetemeken. Lechner Ilona, német szakos kollégánk, az idén védte meg PhD disszertációját az ELTE magyarországi egyetem Bölcsészettudományi Karán. A tanszék oktatója Dr Granville Pillar, anyanyelvi előadó, aki 2015-ben vendégtanárként kezdett oktatni a tanszéken, majd 2018-tól állandó jelleggel. Továbbá, két önkéntes amerikai, Eric és Stacey Hoeksema, heti rendszerességgel tartanak nyelvi és országismereti foglalkozásokat az első évfolyam angol szakos hallgatói számára az Amerikai klub keretén belül.

Emellett oktatóink részt vesznek az ERASMUS+ oktatói mobilitási programokban is, melynek keretein belül határon túli egyetemen is tartottak előadásokat (ELTE, Budapest, Magyarország). Tanszékünk munkatársai nemzeti és nemzetközi konferencián képviseltetik főiskolánkat, többek között Kijevben, Lembergben, Ungváron, Magyarország különböző városaiban (Budapest, Miskolc, Zalaegerszeg), Romániában (Kolozsvár), Ausztriában (Bécs), Horvátországban (Zágráb, Szabadka), Belgiumban (Brüsszel), Slovákiában (Komárom) és eljutottak az Egyesült Államokba (New York) is. Publikációink közül számos jelenik meg nemzeti szakmai lapokban és külföldön egyaránt. Emellett monográfiák és tankönyvek is napvilágot látnak.

A tanszéken két módszertani csoport működik: az angol nyelvi és irodalmi csoport. Kutatási irányai:

  • idegen nyelvek és kultúrák oktatási módszerei többnyelvű környezetben
  • angol nyelvi tanárképzés kisebbségi környezetben
  • irodalomtörténet és műelemzés
  • az irodalmi szövegek felhasználásának lehetőségei az idegennyelv–oktatásban
  • fordítástudomány aktuális kérdései és a fordítás gyakorlata

Csoportunk a nemzetközi oktatási és tudományos együttműködés keretében kapcsolatot tart fenn a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Angol Alkalmazott Nyelvészet Tanszékével, az Ungvári Nemzeti Egyetem Történelem és Nemzetközi Kapcsolatok Karának Multikulturális Oktatás és Fordítás Tanszékével, a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézettelvalamint más ukrajnai és magyarországi intézménnyel. A csoport tanárai rendszeresen vesznek részt a megyei, illetve országos angol nyelvi versenyek bíráló bizottságában és a Junior Tudományos Akadémia munkájában is. Szoros munkakapcsolatban állunk a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel is.

Oktatóink jelentős részt vállalnak a kárpátaljai fiatal tehetségek gondozásában, így évről-évre fejlesztik a rátermett és elhivatott diákjaink tudását a Zrínyi Ilona Szakkollégium keretein belül, ahol tehetséges kárpátaljai ifjakat tutorálnak és támogatnak a tudományos kutatásaikban.

Az 1. sz. táblázat azon jeles angol szakos diákjainkat sorolja fel, akik az elmúlt években a Zrínyi Ilona Szakkollégium hallgatói lehettek. A kilenc diák közül ketten ma már a tanszék oktatói, egy hallgató jelenleg a Magyar Tanszéki Csoport oktatója, míg egy hallgató a mesterképzésünket végzi.

  1. sz. táblázat Angol szakos diákjaink a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium tehetséggondozó programjában (forrás: Filológia Tanszék Angol Nyelv és Irodalom csoportjának adatbázisa)
Tanév Hallgató Tutor/konzulens
2000-2002 Fodor Katalin tutor: dr. Szabó Tibor, konzulens: Huszti Ilona
2001-2003 Hires Emőke tutor: dr. Kótyuk István, konzulens: Fábián Márta
2005-2008 Kovács Szilvia tutor: dr. Brenzovics Marianna, konzulens: Lizák Katalin
2006-2009 Nagy-Kolozsvári Enikő tutor: dr. Kótyuk István, konzulens: Fábián Márta
2008-2010 Birta László tutor: dr. Huszti Ilona
2013-2015 Sütő-Máté Réka tutor: dr. Huszti Ilona
2016-2017 Kovács-Bakos Alexandra Kitti tutor: dr. Huszti Ilona
2016-2017 Sipos Zsuzsanna tutor: dr. Bárány Béla
2017-2020 Kacsur Annamária tutor: dr. Huszti Ilona

Nagy Enikő részt vett a XXIX Országos Tudományos Diákköri konferencián, ahol első helyezést ért el. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Pro Scientia Aranyéremmel tüntette ki. Vezetőtanára – Kótyuk I. és konzulense, Fábián Márta, az OTDT elismerő oklevelében részesültek.

A 2019/2020-as tanévben elindult a mesterképzésünk az angol szakon, ahol jelenleg két évfolyamon 27 diák tanul nappali és levelező tagozaton: 18 elsős és 9 másodikos magiszteri hallgató.

A tanszéki csoport történetében három jelentős nemzetközi tudományos konferenciát szerveztünk.

2002. november 8-10. – az első nemzetközi tudományos konferencia a főiskolán, „Idegennyelv-oktatás kisebbségi környezetben” címmel. Plenáris előadást tartott többek között dr. Nikolov Marianne, DSc, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A konferencia elhangzott előadásainak írásos változatát 2004-ben jelentettük meg (Huszti, 2004).

2014. április 10-11. Nemzetközi tudományos konferencia „Modern trends in foreign language teaching and applied linguistics in the twenty-first century: Meeting the challenges” címmel került megrendezésre két szekcióban: nyelvpedagógiai és alkalmazott nyelvészeti. A plenáris előadók között üdvözölhettük Medgyes Péter professzor urat (ELTE, Budapest), Nikolov Marianne professzor asszonyt (PTE, Pécs), dr. Kontra Editet (ELTE, Budapest), Jerrold Franket (USA Kijevi Nagykövetsége) és dr. Orosz Ildikót, a Rákóczi-főiskola akkori elnökét. Az előadások kötetben is megjelentek (Huszti és Lechner szerk., 2018).

This slideshow requires JavaScript.

2018. március 27-28. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszéke az Ungvári Nemzeti Egyetem Történelem és Nemzetközi Kapcsolatok Karának Multikulturális Oktatás és Fordítás Tanszékével együttműködve első alkalommal szervezett közös nemzetközi tudományos konferenciát. A kétnapos eseménynek a beregszászi Rákóczi-főiskola adott otthont, melyen 16 országból (Kanadától, az Egyesült Államokon, Németországon, Lengyelországon, Magyarországon, Szírián és Jordánián át egészen Japánig és Indonéziáig) felsőoktatási intézmények oktatói, a tudományos intézmények munkatársai és kutatói, illetve a PhD és Mester (Magiszter) képzési szinten tanulmányokat folytató hallgatók vettek részt 122 előadójának részvételével. A plenáris előadók között volt Medgyes Péter, világhírű nyelvpedagógus, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, Dr Lebovics Viktória, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Szláv és Balti Filológiai Intézet oktatója és dr. habil. Vancsó Ildikó, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának oktatója.

Párhuzamosan hat szekció és egy kerekasztal beszélgetés folytatódott a következő témakörökben: „Multikulturális oktatás és idegen nyelvek oktatása,” „Nyelvpolitika és nyelvtervezés,” „Nyelvi tájkép: elmélet és gyakorlat,” „Alkalmazott és oktatási nyelvészet, Angol nyelvi készségek a 21. században,” „A fordítás elmélete és gyakorlata: tendenciák és perspektívák,” „A nemzetközi kapcsolatok történelmi és politikai dimenziói.” A témák változatosságának köszönhetően minden résztvevő megtalálhatta a számára érdekes vagy újdonságot jelentő területet. Az előadók között voltak Virag Paula és Horvat Irina Liuba (Románia), Dr Wołek, Artur és Dr Wawrzonek Michal (Lengyelország), Koga Masayuki (Japán), Dr Illés Éva, Dr Kontra H. Edit (Magyarország), Dr Vancsó Ildikó (Szlovákia), Myshko Svitlana, Todorova Natalia, Taskovics Okszana, Lyashina Alla az Ungvári Nemzeti Egyetem képviseletében és más ukrajnai egyetemek előadói.

A program összetett és sokszínű voltát, illetve az előadások formailag is változatos módját a konferencia utolsó, skype alapú szekciója is igazolta. Az előadások a multikulturalizmus és nyelvoktatás jegyében angol nyelven, élőben történtek Szabó Noémi, Csillik Éva, Nemes Zsolt, Nshiwi Darin, Failasofah Failasofah, Aziez Feisal, AlKhrisheh Hazim, Afshar Naeimeh, Peleskei Viktória részvételével.

This slideshow requires JavaScript.

Az elhangzott előadások rövidített változatai, illetve tartalmi kivonatai konferenciakötetben jelentek meg (Nagy-Kolozsvári és Kovács szerk., 2018).

Oktatóink

Munkatárs Beosztás Tudományos fokozat, Tudományos cím
Beregszászi Anikó tanszékvezető professzor habilitált doktor, docens
Bányász Volodimir docens a filológiai tudományok kandidátusa
Bányász Natália docens a filológiai tudományok kandidátusa, docens
Bárány Béla docens a filológia tudományok kandidátusa, docens
Bátyi Szilvia docens PhD
Vrábely Tamás docens a filológia tudományok kandidátusa
Hladonik Gergely oktató
Hnatik Katalin docens PhD
Huszti Ilona docens PhD, docens
Lechner Ilona docens PhD, docens
Lőrincz Marianna professzor tudomány doktora, professzor
Lizák Katalin docens
Nagy-Kolozsvári Enikő adjunktus
Szilágyi László docens PhD
Demecka Vladiszlava professzor a filológia tudományok doktora, professzor
Fábián Márta docens
Ferenc Viktória docens PhD
Fodor Katalin docens PhD
Horenko Olena docens a filológia tudományok kandidátusa, docens