Válogatás a tanszék oktatóinak tudományos és módszertani írásaiból

Könyvek, monográfiák

Hutterer Éva. Gyermekélet Ráton. Ungvár: KMKSZ, 2010. – 210 p.

Molnár Eleonóra – Orosz Ildikó. Oktatásügy határon. Ungvár: KMKSZ, 2009. – 214 p.

Orosz Ildikó. Két évtized távlatából. Ungvár: PoliPrint, 2012.

Orosz Ildikó. A függetlenségtől a narancsos forradalomig, Ungvár: PoliPrint, 2007.

Orosz Ildikó szerk. Magyarok a Tisza-forrás környékén, Ungvár: PoliPrint, 2007. – 172 p.

Orosz Ildikó szerk. Felsőoktatási támogatások és hasznosulásuk Kárpátalján. Ungvár: PoliPrint, 2006. – 424 p.

Orosz Ildikó. A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében (1989-1999), Ungvár: PoliPrint, 2005.

Силаді І.М. Підготовка фахівців менеджерів до роботи в сфері освіти – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 208 с.

 

Óvodapedagógiai Tanszéki Csoport

Balogh Lívia. A magyarországi egyetemek kihelyezett tagozatain folyó oktatás eredményességének /hasznosulásának vizsgálata Kárpátalján. In: Felsőoktatási támogatások és hasznosulásuk Kárpátalján. Ungvár: Poliprint, 2006. – 157-176. p.

Balogh Lívia. Az államnyelv elsajátításának ára a nemzeti identitás feladása? // Вісник прикарпатського університету. Педагогіка XVII-XVIII. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 10-18.

Balogh Lívia. Kárpátaljai magyar iskolai értesítők adatbázisa. Acta  Beregsasiensis 2009.VIII. évf.1.sz.

Balogh Lívia. Reformpedagógiai irányzatok Kárpátalján a két világháború között. In. Közös gondolatok. Válogatás a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárainak tanulmányaiból, Ungvár: Poliprint, 2009.

Balogh Lívia. Чи значить засвоєння мови втрату національної ідентичності. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія Педагогіка і психологія – Вип. 19. ч.1 – Ялта: РВВКГУ, 2008.

Balogh Lívia – Molnár Eleonóra. Що впливає на вибір мови навчання // Проблеми сучасної педагогічної освіти.Серія Педагогіка і психологія – Вип. 19. ч.1 – Ялта: РВВКГУ, 2008. – С. 196-204.

Balogh Lívia. Фольклор як передумова збереження національної ідентичності. // Вісник прикарпатського університету. Серія Педагогіка XXVIII-XXIX – Івано-Франківськ, 2009. – С. 3-7.

Balogh Lívia. Kerekítő. Beszédjavító versek, mondókák gyerekeknek, Ungvár: KMKSZ, 2010. – 110 p.

Balogh Lívia. A kiscserkész-pedagógia módszereinek felhasználhatósága az óvodában és alsó tagozaton. // Вісник прикарпатського університету. Серія Педагогіка XXXVIII – Івано-Франківськ, 2011.

Balogh Lívia – Molnár Eleonóra. Kárpátalja magyar óvodái a kataszteres felmérés tükrében. In. Kötél Emőke szerk.:Gyorsjelentés. A Kárpát-medence magyar oktatási és tudományos intézményei – adatbázis frissítés, 2009. Balassi Intézet MÁSZ – Bp., 2011.

Berghauer-Olasz Emőke. Fejlődéslélektan. Módszertani segédanyag, Ungvár: Poliprint Kiadó, 2009. – 40 p.

Berghauer-Olasz Emőke. Játék és rajz mint kulturális élmény. // Вісник Прикарпатського Університету. – Івано Франківськ, 2008. – C. 175-180.

Berghauer-Olasz Emőke. Особенности отображения детских емоций в игре и в рисунке. // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота (ред.: Козубовська І.В.) – Ужгород, 2008. – C.10-12.

Berghauer-Olasz Emőke. Детская игра и рисунок как культурное впечетление. // Наука і освіта. Науково практичний журнал Південного Наукового Центру АПН України. (ред.: Чебикін О.Я.) – Одеса, 2008/7. – C. 23-26.

Berghauer-Olasz Emőke. Graphic Representation of the Traumatized Children’s Feelings. In. Közös gondolatok.Válogatás a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárainak tanulmányaiból, Ungvár: Poliprint Kiadó, 2009.

Berghauer-Olasz Emőke. A kultúra és nyelv kapcsolata // Вісник Прикарпатського Університету – Івано Франківськ, 2010. – C. 43-47.

Berghauer-Olasz Emőke. Általános pszichológia. Módszertani segédanyag, Ungvár: Poliprint Kiadó, 2012. – 35 p.

Berghauer-Olasz Emőke. Fejlődéslélektan I.. Főiskolai jegyzet, Beregszász, 2013. – 145 p.

Berghauer-Olasz Emőke. Erős tudás iránti vágy az elismerés lehetőségével (esettanulmány). Acta Beregsasiensis 2013/2. sz.

Berghauer-Olasz Emőke. Роль та функції суспільних відносин в житті дитини. Вплив суспільних відносин:матеріали ІХ Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013.

Berghauer-Olasz Emőke. Культура та соціалізація. Роль суспільних відносінин в житті дитини // Науковий Вісник Ужгородського національного університету – Ужгород, 2013.

Gabóda Éva – Gabóda Béla. A kétnyelvű családok értékrendje és a kisebbségi lét alapproblémái Bátyú községben. In. Gabóda Béla – Lipcsei Imre szerk. Közös út. Válogatás társadalom-, nyelv- és természettudományi tanulmányokból.Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Ungvár: PoliPrint Kiadó, 2006. – 141-158. p.

Gabóda Éva. A Felső-Tisza-vidéki magyar tannyelvű óvodák helyzete a kataszteres adatbázis tükrében. In. Orosz Ildikó szerk. Magyarok a Tisza-forrás környékén. A Felső-Tisza-vidéki magyarok anyanyelvi-oktatási helyzete egy kutatás tükrében. Ungvár: PoliPrint Kiadó, 2007. – 82-92. p.

Gabóda Éva – Gabóda Béla. A bolognai folyamat Ukrajnában. In. Kozma Tamás – Rébay Magdolna szerk.: A bolognai folyamat Közép-Európában. Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2008. – 179-203. p.

Gabóda Éva. A lakodalmi szokások és azok hagyományőrző szerepe egy kárpátaljai kisközségben. In. Gabóda Béla – Lipcsei Imre szerk. Közös gondolatok. Válogatás a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárainak tanulmányaiból. Ungvár: PoliPrint Kiadó. 2009. – 99-118. p.

Gabóda Éva. Vallás és identitás a szolyvai református közösségben. In. M. Császár Zsuzsa – Szalai Gábor szerk.: Kálvin – Magyarság – Európa. Nemzetközi Multidiszciplináris Konferencia. Pécs: Publikon Kiadó, 2010. – 139.-146.p.

Gabóda Éva. A báb személyiségfejlesztő hatása óvodáskorban. In. Sipos Lászlóné szerk. Módszertani füzetek I. Szent István Pedagógiai Kar kiadásában, 2010. – 45-55. p.

Keresztény István (Керестень І. С., Кішшне Корбуль К.) Роль соціального педагога в службі збереження ментальної гігієни та духовного здоров’я // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота – 2006. – № 10. – С. 41-43.

Keresztény István (Керестень І.С., Соломка Е.Т., Зимомря І.І. та ін.) Електронний пристрій для формування графічних навичок письма у молодших школярів // Науково – технічні розробки УжНУ – Ужгород, 2007. – С. 57-59.

Keresztény István (Керестень І.С., Чорба М.І.): Мотиваційні чинники професійного ставлення вчителів англійської мови в угорській етнічній меншині // Освіта Закарпаття. Науково – методичний журнал – 2007. – № 5. – С. 34-39.

Keresztény István (Керестень Іштван, Кішшне Корбуль Котолін) Становлення підготовки бакалаврів соціальних педагогів в Угорській Республіці. // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. –Випуск 363. – Чернівці, 2008. – С. 53-55.

Keresztény István (Kерестень І.С., Бігар В.М., Кополовець С.М.) Формування соціально особистісної цінності знань в учнів // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота –2008. – № 14. – С. 71-74.

Keresztény István – Csorba Marianna (Керестень І.С., Чорба М.І.) Cамодетермінація навчально-професійноїдіяльності майбутніх учителів англійської мови в угорській етнічній меншині // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота – 2008. – № 14. – С. 74-78.

Keresztény István (Керестень І., Опачко М.) Підготовка вчителя фізики до роботи з обдарованими учнями // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота – 2008. – № 15. – С. 85-87.

Keresztény István – Kelemen Lajos (Керестень Іштван, Келемен Лойош) Розвиток рідної мови у дітей дошкільного віку з допомогою «розумних» кубиків // Вісник Прикарпатського Університету. Серія Педагогіка ХVII-XVIII –Івано-Франківськ, 2008. – С. 231-235.

Keresztény István – Pálfy István – Pálfy Sándor (Керестень Іштван, Палфі Шандор) Метод проектів у практиці дошкільних навчальних закладів // Вісник Прикарпатського Університету. Серія Педагогіка XXVIII-XXVIX – Івано-Франківськ, 2009. – С. 174-180.

Keresztény István (Керестень І., Міс Й.) Розвиток і становлення освітньої системи: проблеми і перспективи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота – 2010. – № 19. – С. 166-170.

Keresztény István (Керестень І., Міс Й.) Інноваційне дидактичне середовище як чинник стимулювання пізнавальних інтересів у процесі вивчення природничих дисциплін у вищих школах Угорщини: збірник наукових тез ІІІ Міжнародного форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі» – 2012. – Т. 2. –С. 178-181.

Keresztény István (Керестень І.С., Гал Ш.) Інноваційні технології підготовки магістрів-біологів в Угорщині:матеріали міжнародного форуму фахівців у галузі освітніх вимірювань, К.: НПУ, 2012. – С. 88-89.

Keresztény István (Керестень І.С.) Національна самоідентифікація школярів засобами угорської та українськоїнародної творчості: збірник матеріалів конференції [«Інтеграція-інклюзія-полікультурність»], ( Гойдубесермень, Угорщина 14-15 жовтня 2011 року) – Дебрецен: Дебреценський університет, 2012. – С. 59-63.