A tanszék sikerességi mutatói

A tanszék oktatóinak Scopus, illetve Web of Sciens publikációi a 2017-2021-es tanévekben

 

2017

2018

2019

2020

2021

WoS

3

1

2

4

2

Scopus

 

 

 

 

2

 

Megjelent tudományos kiadványok 

 

2017

2018

2019

2020

2021

Monográfiák

1

1

3

3

Módszertani kiadványok

 

1

1

2

1

Szerkesztett kötetek

1

 

1

 

 

 

2017

 1. Kuchai T. (2017):Аналіз підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти у Великій Британії та Україні. Science and Education. №2. 2017.С. 126-133. (WEB of Sciense)
 2. Kuchai T. (2017): Studying the peculiarities of education development in Japan (in terms of primary education). Science and Education. 5`2017/CLVIII. 2017. P. 34-40. (WEB of Sciense)
 3. Orosz I. (2017): Психолого-педагогічна діагностика готовності майбутнього вихователя до формування творчої особистості дошкільника / Іщенко Л. В., Орос І. І., Ляховець О. О. // Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського // Наука і освіта. – Серія: Педагогіка. – № 10. – Одеса, 2017. – С. 82–89. (WEB of Sciense)

 

2018

 1. Біда О.А., Кузьмінський А.І., Кучай О. В. (2018): «Використання польського досвіду підготовки фахівців з інформатики в системі педагогічної освіти  України» / ISSN 2076-8184 Інформаційні технології і засоби навчання, 2018. Том 68. №6. – С. 206 – 217.

 

2019

 1. Kuzminskyi A.I., Bida O.A., Kuchai O.A., Yezhova O.V., Kuchai T.P.: Information Support of Educationalists as an Important Function of a Postgraduate Education System. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2019, Volume 11, Issue 3. P. 263-279. (WEB of Sciense)
 2. Varetska, Nikulochkina O., Tonne O. Kuzminskyi A. Bida O., Vdovenko V. (2019): Primary school teacher’s social competence in the postgraduate education. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2019, Volume 11, No 4 Sup1. P. 309-327 (WOS).

 

2020

 1. Samoilenko O., Dubaseniuk O., Orosz I., Levrints M., Stratan-Artyshkova T., Gunko N. (2020): Training an Andragogue as a Specialist in Adult Education. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. Volume 12, № 2. 237-250.
 2. Chagovets A., Chychuk A., Bida O., Kuchai O., Salnyk I., Poliakova I.: Formation of Motivation for Professional Communication among Future Specialists of Pedagogical. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2020, Volume 12, Issue 1. P. 20–38. (WEB of Sciense)
 3. Семеніхіна О.В., Юрченко А.О., Сбруєва А.А., Кузьмінський A.І., Кучай О.В., Біда О.А. Відкриті цифрові освітні ресурси у галузі ІТ: кількісний аналіз. Інформаційні технології і засоби навчання, 2020. Том 75, №1. С. 331–348. (WEB of Sciense)
 4. Akseonova, E., Varetska, O., Klopov, R., & Bida, O. (2020). Efficiency of Social and Educational Experimental Training “New Physical Culture for the New Ukrainian School”. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2020, Volume 12, No 1 Sup1 P. 1–18 (WOS) https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup1/

 

2021

 1. Biletska O., Kuchai T., Kravtsova T., Bidyuk N., Tretko V., Kuchai O. (2021): The Use of the Activity Approach in Teaching Foreign Languages in Higher Education Institutions. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. Volume 13, Issue 2. 243-267. (WEB of Science)
 2. Fényes, H., Mohácsi, M., & Pallay, K. (2021). Career consciousness and commitment to graduation among higher education students in Central and Eastern Europe. Economics and Sociology, 14(1), 61-75. doi:10.14254/2071- 789X.2021/14-1/4. (Scopus, Web of Science)
 3. Pallay K. (2021): Catching Up At Scale – In the Wake of the Indicators of the Achievement of the Transcarpathian Mobile Students In: Civil Szemle, Különszám – 2021 – Special Issue II. Oktatás, digitalizáció, civil társadalom Education, Digitalisation, civil society. 253–275. (Scopus, Web of Science)
 4. Szilágyi I. (2021): Training of Future Teachers for the Patriotic Upbringing of Senior Preschool Children. – 2021, Vol. 13 №1(2021): Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. (WEB of Science)

http://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2674

 

 

Tudományos címet, fokozatot szerzett oktatók (2016-2021)

Professzori cím: Kuchai Tetiána (2021)

Docensi cím: Orosz Ildikó (2021)

PhD fokozatot szerzett: Berghauer-Olasz Emőke (2016)

Pedagógiai kandidátusi fokozatot szerzett: Depcsinszka Ivett (2019), Osztrovszka (Margitics) Marianna (2016), Soós Katalin (2019)

 

 

A tanszék hallgatóinak tudományos diákköri tevékenysége a 2016-2021-es tanévekben 

Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező szakkollégisták száma az elmúlt öt évben, éves bontásban

 

2016-2017-es tanév

Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium – 1 fő (Márton Réka, Tanító szakos hallgató, témavezető: Dr. Margitics Katalin)

Soós Kálmán ösztöndíjprogram – 1 fő (Márton Réka, Tanító szakos hallgató)

20172018-as tanév

Soós Kálmán ösztöndíjprogram – 5 fő (Nagy Nikolett, Tanító szakos hallgató, Kiss Orsolya, Lánczi Annamária, Orosz Éva, Pallagi Nikolett, Óvodapedagógia szakos hallgatók)

20182019-es tanév

Soós Kálmán ösztöndíjprogram – 2 fő (Hete Klára Annabella, Tihor Szilvia, Óvodapedagógia szakos hallgatók)

Balassi Bálint ösztöndíjprogram – 1 fő (Molnár Andrea, Tanító szakos hallgató, témavezető: Greba Anna sportmester)

2019-2020-as tanév

Soós Kálmán ösztöndíjprogram – 1fő (Molnár Andrea, Tanító szakos hallgató)

Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium – 1 fő (Molnár Andrea, témavezető: Dr. Osztrovszka Marianna)

2020-2021-es tanév

Soós Kálmán ösztöndíjprogram – 8 fő (Dávid Edina, Füzesséry Bernadett, Lánczi Annamária, Molnár Mónika, Molnár (Nagy) Nikolett, Simon Márta, Tar Emese, Tanító szakos hallgatók, Veres Edina, Óvodapedagógia szakos hallgató)

Balassi Bálint ösztöndíjprogram /Klebelsberg Kuno ösztöndíj – 1 fő (Tóth Nikolett, Tanító szakos hallgató, témavezető: Pallay Katalin)

 

Intézményi és az országos TDK konferencián (vagy a szakterületre jellemző más országos megmérettetés, fórum) részt vett és díjazott hallgatók száma az elmúlt öt évben

év

2019/2020

2020/2021

intézményi konferencián/fórumon részt vett

2

1

ebből díjazott

1

1

OTDK-n részt vett

 

1

díjazott/elismerést kapott

 

1

Kamugya Nikolett Tanító mesterszakos és Füzesséry Bernadett, Tanító alapképzős hallgató részt vett a 2020 júniusában megrendezett Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián, a Tanulásmódszertan szekcióban, Füzesséry Bernadett I. helyezett lett.

Mihajlovics Krisztina Tanító mesterszakos hallgató részt vett a 2020 őszén megrendezett Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáján, a Humántudományi szekcióban, különdíjat kapott.

Füzesséry Bernadett (témavezető: Hutterer Éva), Tanító mesterképzős hallgató pályamunkájával részt vett a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában (Nyíregyháza, 2021. április 22.), elismerő oklevélben részesült.