Válogatás a tanszék oktatóinak tudományos munkáiból

Scopus és WoS adatbázisokban jegyzett közlemények

Kész Barnabás: Hordókészítés Salánkon: anyagok, eszközök, technológiák, termékek. In: Ethnographia. A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata. 2021. №2(132). 319–344. (Scopus)

Molnár Ferenc: The Life and Work of Stefan Pankovych, the Bishop of the Greek Catholic Eparchy of Mukachevo. In: Rusin. 2021. №64. 52-73. (WoS, Scopus). DOI: 10.17223/18572685/64/3

Фединець Чілла – Сакал Імре: Одне з державних утворень карпатських русинів – Гуцульська Республіка. In: Rusin. 2021. №64. pp. 115-134. (WoS, Scopus). DOI: 10.17223/18572685/64/6

Сакал Імре: Спроба створення русинської автономії в Угорщині у 1918-1919 рр. In: Rusin. 2020. №61. pp. 111-131. (WoS, Scopus). DOI: 10.17223/18572685/61/7

Korinenko Pavlo – Padalka Serhii – Varodi Natalia: Land Relations in the Context of Social and Economic Transformations of the Ukrainian Countryside During the Years of Independence: Scientific Assessments and Forecasts. In: Український історичний журнал. 2021. №1. 84-97. (WoS) DOI: https://doi.org/10.15407/uhj2021.01.084

Hires-László Kornélia: Linguistic landscapes in a western ukranian town. In: Corvinus Journal of Sociology and Pocial Policy. 2019. №1(10). 87-111. (WoS, Scopus). DOI: 10.14267/cjssp.2019.1.5.

Petr Škrdla – Marek Vlach – Ladislav Nejman – Jaroslav Bartík – Yuri E. Demidenko – Tereza Rychtaříková: Settlement strategies in Eastern Central Europe during the maximum extent of the last glacial ice sheet. In: Quaternary International. Vol. 581–582. 2021. pp. 164-174. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.09.047

Demidenko, Yuri E.: South of Eastern Europe and Upper Paleolithic diversity around the Last Glacial Maximum. In: Quaternary International. Vol. 581–582. 2021. pp. 164-174. (Scopus) DOI: 10.1016/j.quaint.2020.07.002

Sándor Béres – Yuri E. Demidenko: Vác 1 epigravettian loci at the danube bend in North-Central Hungary. In: Prehled Vyzkumu. 2021. №62(1). pp. 29–46. DOI: 10.47382/pv062-01

Demidenko, Yu.E.Rácz, B. – Nemergut, A.: Proto-Aurignacian unique site cluster in Europe: logistic settlement pattern with a base camp and a series of supply chain loci at raw material outcrops in Transcarpathia (Ukraine). In: Slovenská Archeológia. 2020. Vol. LXVIII-2. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2020.68.10

Demidenko, Yu.E. Magdalenian in Eastern Europe: is it really there? In: Anthropologie (Czech Republic). 2020, 58(2-3), pp. 227–249. (Scopus) DOI: 10.26720/anthro.20.06.11.1

Demidenko, Y.E. – Škrdla, P. – Rychtaříková, T.: Initial upper paleolithic bladelet production: Bladelets in Moravian Bohunician. In: Prehled Vyzkumu. 2020. 61(1), pp. 21–29. (Scopus) DOI:10.47382/pv0611-02

Bartík, J. – Škrdla, P. – Rychtaříková, T. – Demidenko, Y.E. – Nejman, L.: Kamenná struktura E v mohelně-plevovcích: Nová výzva pro metodiku výzkumu. In: Prehled Vyzkumu. 2020. 61(1), pp. 47–57. (Scopus) https://doi.org/10.47382/pv0611-05

Rios-Garaizar, J. – Škrdla, P. – Demidenko, Yu.E.: Use-wear analysis of the lithic assemblage from LGM Mohelno-Plevovce site, (southern Moravia, Czech Republic). In: Comptes Rendus Palevol, 2019. 18 (3), pp. 353–366. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1016/j.crpv.2018.11.002

Demidenko, Yu.E. – Škrdla, P. – Rios-Garaizar, J.: In between Gravettian and Epigravettian in Central and Eastern Europe: a peculiar LGM Early Late Upper Paleolithic industry. In: Přehled výzkumů. 2019. 60/1, pp. 11-42. (Scopus) DOI:

Wojtczak, D., Demidenko, Y.E.: Small artefacts for special activity? A better understanding of the variability within the Hummalian industry through lithic refitting, Hummal, Syria. In: Journal of Archaeological Science: Reports. 2018. 20. pp. 135–157. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2018.04.024

Rácz Béla: The Сarpathian 3 obsidian. In: Archeometriai Műhely. 2018. 15(3), pp. 181–186. (Scopus) DOI: 10.13140/RG.2.2.12092.90247

Ukrajnai szakfolyóiratokban megjelent közlemények

Сsatáry György: Ilona Zrínyi, the symbol of freedom and courage. In: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність/ гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. Вип. 33. С. 81–89. DOI: https://doi.org/10.33402/ukr.2020-33-81-89

Мандрик І. О.: Боротьба полського народу за відродження незалежної держави у XIX на початку XX ст. In: Міжнародний науковий вісник. Ужгородський національний університет. Ужгород, 2019. Вип. 1-2. – С. 59-66. DOI: https://doi.org/10.24144/2218-5348.2019.1-2(19-20).59-66

Наталія Вароді: Радянські війська й Угорська революція 1956 року в навчальних виданнях для вишів України. In: Київські історичні студії. 2021. №1 (12). 37-43. (Категорія «Б».) DOI: https://doi.org/10.28925/2524-0757.2021.15

Varodi Natalia: Everyday Life and Cross-Border Relations in Transcarpathia during the Khrushchev Era. In: «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки». Том 32 (71) № 2, 2021. 1-11. (категорія «Б».) DOI: https://doi.org/10.32838/2663-5984/2021/2.1

Monográfiák, szakkönyvek, forráskiadványok 

Csatáry György: A Rákóczi-kor emlékhelyei Kárpátalján. Ungvár, RIK-U Kiadó, 2020. – 136 p. ISBN 978-617-7868-21-6. УДК (ETO): 94(439.23)(477.87)”1703/1711″.

Csatáry György: Elesett és sebesült hőseink a Nagy Háborúban. (Hadirokkant-gondozó hivatalok iratai a Kárpátaljai Állami Levéltárban) (1919–1944). „RIK-U” Kft., Beregszász–Ungvár, 2019. – 632 p. ISBN 978-617-7692-68-2

Csatáry György: Листи Ілони Зріні на Закарпатті Науково-джерелознавче видання./ Zrínyi Іlona levelei Kárpátalján Forráskiadvány. / Ilona Zrínyi’s letters in Transcarpathia. Publication of Archival Sources. Beregszász–Ungvár, 2018. 104 p. УДК (ETO): 94(439)“1600”Zrínyi_I Z – 72; ISBN 978-617-7692-32-3.

Dobos SándorMolnár D. Erzsébet (szerk.): „Őrzeni kincses temetőket” A beregszászi köztemető egykori római katolikus sírkertje. „RIK-U” Kft., Beregszász–Ungvár, 2020. – 88 p. ISBN 978-617-7868-15-5

A magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján. Szerk.: Hires-László Kornélia, Márku Anita, Tóth-Orosz Enikő. Törökbálint: Termini Egyesület, 2021. ISBN 978-615-80914-8-0

Угорці й угорська мова на Закарпатті. Закарпаття 1920–2020. Корнелія  Гіреш-Ласлов, Золтан Кормочі, Аніта Марку, Рейка Матей, Еніке Товт-Орос, Степан Черничко. Termini Egyesület, 2021. ISBN 978-615-81834-0-6.

Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő: Kárpátalja 1920–2020. A kárpátaljai magyarság elmúlt 100 éve. Beregszász, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.14368.20480. 60 p.

Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő.Transcarpathia 1920–2020. Transcarpathian Hungarians in the Last 100 Years. Beregszász/Berehove, Antal Hodinka Linguistics Research Center, 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.30496.61449. 60 p.

Fedinec Csilla – Szakál Imre – Csernicskó István: A magyarországi ruszinok és ukránok Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár, 2020. 274 p. ISBN 978-963-631-295-4, ISSN 2732-1525

Szakál Imre: „Rend, fegyelem, összetartás, s nem lesz panasz többé a Kárpátok bércei között”: Iratok Ruszka Krajna történetéhez (1918–1919). Beregszász–Ungvár, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2018. 248 p. ISBN 978-617-7692-20-0

Szakál Imre: Telepesek és telepes falvak a csehszlovák Kárpátalján. Budapest, Kalligram Könyvkiadó–MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet, 2017. 180 p. ISBN 978-963-468-009-3

Tankönyvek, oktatási anyagok

A magyar nép története. III. rész. Az első világháború végétől az európai uniós tagságig. Segédtankönyv a 9. osztály számára./ Szamborovszkyné Nagy IbolyaBraun LászlóNedbál KláraSzakál Imre. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, 2020. 76 p. ISBN: 9786177868117.

A magyar nép története. I. rész. A kezdetektől a szatmári békéig. Segédtankönyv a 7. osztály számára. Beregszász-Ungvár: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, 2018. / Kész BarnabásNedbál KláraSzamborovszkyné Nagy Ibolya. 72 p. ISBN: 9786177404995.

A magyar nép története: II. rész. A szatmári békétől az első világháború befejezéséig. Segédtankönyv a 8. osztály számára. Beregszász-Ungvár: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, 2018./ Braun LászlóKész BarnabásNedbál KláraSzamborovszkyné Nagy Ibolya. 72 p. ISBN: 9786177692217.

Molnár Ferenc: A magyarországi ruszin egyházszervezet kialakulása és fejlődése: Az ungvári unió. In: Fedinec Csilla – Csernicskó István (szerk.): „Ruszin voltam, vagyok, leszek…”. Népismereti olvasókönyv. Budapest, Gondolat Kiadó–Charta XXI Egyesület, 2019. pp. 63-81. ISBN 978 963 693 792 8

Szakál Imre: Jászi Oszkár és a ruszinok: a ruszin önrendelkezés esélyei 1918–1919-ben. In: Fedinec Csilla – Csernicskó István (szerk.): „Ruszin voltam, vagyok, leszek…”. Népismereti olvasókönyv. Budapest, Gondolat Kiadó–Charta XXI Egyesület, 2019. pp. 92-116. ISBN 978 963 693 792 8