2007-2009

2007. február 7-én kárpátaljai útja során a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára látogatott Gémesi Ferenc, a magyar Miniszterelnöki Hivatal külkapcsolatokért és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára, aki megismerkedett az intézménnyel, tárgyalt a Főiskola vezetőivel.

2007. március 14-én
Kárpátaljára látogatott Bársony András, a Magyar Köztársaság új rendkívüli és meghatalmazott kijevi nagykövete, aki Beregszászon megtekintette a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épületét, találkozott a főiskola vezetőivel, részt vett az Ungvári Magyar Főkonzulátus által szervezett Batthyány-kiállítás megnyitóján.

2007. március 26–31.
között került sor a Rákóczi Napok eseménysorozatra. Ennek keretében felavatták a Bolyai János Honvéd Alapítványnak köszönhetően Zrínyi Ilona mellszobrát. Retrospektív kiállítás megnyitójára nyílt alkalom Veres Péter beregszászi festőművész alkotásaiból. A főiskola megrendezte a Felsőoktatási Intézmények III. Nemzetközi Kórustalálkozóját. A közoktatás/kisebbségi oktatás az EU-ban és Ukrajnában címmel tudományos-módszertani konferenciát tartottak, valamint sor került a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola öregdiákjainak II. találkozójára.2007. május 11-én átadták rendeltetésének a második szint egy újabb, igényesen felújított és kialakított szárnyát. A jelentős projekt költségeinek mintegy kétharmadát a magyarországi Apáczai Közalapítvány biztosította, e támogatás elismeréseként a második szint az Apáczai-szint nevet viseli. Az új épületrész méltó helyet biztosít a természettudományi tantárgyak oktatására. Itt nyert elhelyezést a kertészmérnöki tanszéki csoport, a biológia tanszéki csoport, s az ahhoz kapcsolódó szemináriumi szoba és laboratórium, a kémiai tanszéki csoport a hozzá tartozó laboratóriummal és előkészítővel, a földrajzi tanszék az előadó- és szemináriumi termekkel. Az ünnepségen részt vett Bazsa Tamás, a magyar Oktatási Minisztérium főtanácsadója, Szantner Viktor, az Oktatási és Kulturális Minisztérium tanácsosa, az Apáczai Közalapítvány elnöke, Stark Ferenc, valamint a közalapítvány irodavezetője, Csete Örs. A felújított épületrészt Bohán Béla beregszászi római katolikus plébános áldotta meg.
A főépület Apáczai-szintjének átadása

2007. június 18-23 között a Főiskolán az ukrán Oktatási Minisztérium meghatalmazott képviselői soron kívüli ellenőrzést tartottak az Ungvári Nemzeti Egyetem oktatóinak bevonásával (перевірка додержання навчальним закладом Ліцензійних умов надання освітніх послуг), amelynek ki nem mondott célja, sajtóértesülések szerint, a főiskola tekintélyének és súlyának megkérdőjelezése volt. Ennek megnyilvánulása, hogy megvonták az egyetemi szintű képzésre feljogosító licenziót több szakon, többek között olyanon is ahol a képzés még csak baccalaureus szinten folyt.

2007. július 14én került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kilencedik diplomaátadó ünnepségére, ahol 59-en Diplom Specialist, további 61-en pedig Baccalaureus szintű diplomát vehettek át. Az ünnepség keretében Gubcsi Lajos kuratóriumi elnök a Magyar Művészetért Alapítvány által alapított Árpád fejedelem-emlékdíjat adományozott a főiskolának a kárpátaljai magyarságért végzett munkájukért.

A kilencedik diplomaátadó ünnepség
A kilencedik diplomaátadó ünnepség

2007.október 2án Morvai Krisztina, a 2006. október 23-i budapesti eseményeket vizsgáló Civil Jogász Bizottság társelnöke tett látogatást a főiskolán, ahol találkozott az intézmény vezetővel, tanáraival, diákjaival.

2007. október 26án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vendége volt Jeszenszky Géza egykori magyar külügyminiszter, aki az anyaországi külpolitika és a kárpátaljai magyarság kapcsolatának jövőbeli lehetőségeit taglalta, majd megtekintette a főiskolán zajló építkezési munkálatokat.

2008. január 11én Dmitro Tkacs Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott nagykövete tett látogatást a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára, ahol találkozott annak vezetőivel, oktatóival. Megtekintette a főiskola épületét, előadást tartott a hallgatók számára.

2008. január 13án a magyar köztársaság elnöke kárpátaljai villámlátogatásának első állomása Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola volt, ahol találkozott a kárpátaljai magyarság érdekvédelmi szervezetei-  és egyházi közösségei vezetőivel. Sólyom László, magyar államfő megtekintette a Főiskola épületét, tájékozódott a kárpátaljai magyar oktatás helyzetéről.

Sólyom László a főiskolán
Sólyom László a főiskolán

2008. január 13án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vendége volt Ivan Vakarcsuk oktatási miniszter, aki a kárpátaljai magyarság oktatásával összefüggő kérdésekről tárgyalt a főiskola vezetőivel.

Ivan Vakarcsuk a főiskolán
Ivan Vakarcsuk a főiskolán

2008. február 13-án kárpátaljai útja során a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára látogatott Gémesi Ferenc, a magyar Miniszterelnöki Hivatal kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára, aki találkozott a Főiskola vezetőivel majd megtekintette a főiskolán zajló építkezési munkálatokat.

2008. március 26. és 29. között került sor a Rákóczi Napok rendezvénysorozatra. Ennek keretében felavatták II. Rákóczi Ferenc mellszobrát a főiskola III. szinti folyosóján; megtartották a felsőoktatási intézmények IV. nemzetközi kórustalálkozóját; „Az óvodáskorú gyermekek személyiségfejlődésének lehetőségei multikulturális közegben, az uniós tapasztalatok tükrében” címmel nemzetközi tudományos konferenciát rendeztek; sor került a főiskolai öregdiákok III. találkozójára.

II. Rákóczi Ferenc mellszobrának felavatása
II. Rákóczi Ferenc mellszobrának felavatása
Nemzetközi tudományos konferencia
Nemzetközi tudományos konferencia
IV. nemzetközi kórustalálkozó
IV. nemzetközi kórustalálkozó

2008. július 11-én tartották meg a főiskola X. diplomaátadó ünnepségét és XIII. tanévzáróját.

Diplomaátadó és tanévzáró ünnepség
Diplomaátadó és tanévzáró ünnepség

2008. augusztus 19-én Sólyom László, Magyarország Köztársasági Elnöke tett látogatást intézményünkben, melynek során Elnök Úr, az adományozók és támogatók jelenlétében felavatta az intézmény főépületének felújított épületrészét.

Sólyom László újra a főiskolán
Sólyom László újra a főiskolán

2008. november 3-án Az Amerikai Magyar Koalíció képviselői tettek látogatást intézményünkben.

2009. február 20-án főiskolánkon került megszervezésre a Budapesti Mezőgazdasági Könyvhónap határon túli rendezvénye, melynek keretében a mezőgazdasági könyvkiadók több száz kiadványát mutatták be az érdeklődőknek. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével többek között Gőgös Zoltán, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára is. Ezen rendezvény keretében került sor az „Európai Uniós agrártapasztalatok átadása” című szakmai konferenciára is.

10 éves a beregszászi kertészmérnöki képzés
10 éves a beregszászi kertészmérnöki képzés

2009. március 24. és 28. között rendeztük meg a Rákóczi Napokat. A rendezvénysorozat keretében felavatták a főiskola támogatóinak tisztelettábláját, megtartották a felsőoktatási intézmények V. nemzetközi kórustalálkozóját, az öregdiákok soros összejövetelét, valamint „Nyelv, azonosságtudat és anyanyelvi nevelés a XXI. században” címmel nemzetközi tudományos konferenciát szerveztek.

Tisztelettábla-avatás
Tisztelettábla-avatás
V. nemzetközi kórustalálkozó
V. nemzetközi kórustalálkozó
Nemzetközi tudományos konferencia
Nemzetközi tudományos konferencia

2009. június 3-án az Ünnepi Könyvhét keretében Jókai Annával találkozhattak főiskolánk oktatói, hallgatói és az érdeklődők.

Jókai Anna a főiskolán
Jókai Anna a főiskolán

2009. július 2-án Ukrajna Állami Akkreditációs Bizottsága 79. sz. jegyzőkönyvében foglalt határozata értelmében akkreditálta a specialist szintű képzéseket azokon a szakokon, melyekből a korábbi ellenőrzés során ismert okok következtében, azt megvonták. Így ettől az évtől ismét egyetemi szintű képzést folytathatunk a történelem mellett biológia, ukrán, matematika, magyar és tanítói szakokon.

2009. július 17-én került sor a főiskola XI. diplomaátadó  és XIV. tanévzáró ünnepségére, ahol
67-en Diplom Specialist, egyetemi szintű és további 281-en pedig Baccalaureus diplomát vehettek át.

Diplomaátadó ünnepség
Diplomaátadó ünnepség

2009. szeptember 18-án került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola XIV. tanévnyitó ünnepségére, melyen 210 első évfolyamra felvételt nyert hallgatót avattak diákká. A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel többek között Zilahi László a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Ügyek Főosztályának vezetője, a magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkárságának vezetője is.

A XIV. tanévnyitó
A XIV. tanévnyitó

2009. október 22-én került sor a Magyar Elektronikus Könyvtár kárpátaljai tükörszerverének ünnepélyes átadására a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

2009. október 23-án a Magyar Művészetért Alapítvány Ex Libris Díjjal jutalmazta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát.

2009. november 6-án a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola között együttműködési megállapodás aláírására került sor, melynek értelmében a Nemzeti Tankönyvkiadó  újonnan megjelenő saját kiadású könyveiből egy példányt térítésmentesen eljuttat a főiskola számára.

2009. december 16-án
Kányádi Sándor erdélyi költővel találkozhatott Beregszász és környéke irodalomkedvelő közönsége a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán rendezett író-olvasó találkozón. A rendezvény résztvevői egyben megemlékeztek Bendek Elekről, a nagy mesemondó születésének 150. évfordulója alkalmából.