A Rákóczi-főiskola által, illetve részvételével szervezett konferenciák jegyzéke

A konferencia témájaA konferencia státusza (összukrajnai, nemzetközi, hallgatói)A lebonyolítás dátumaSzervezők
1. Ukrajna és a Bologna-i folyamatnemzetközi22.03.2006KMF
2.A magyar nyelv és irodalom új tantervek és tankönyvek alapján való oktatásának sajátosságai a 12 éves képzésbenösszukrajnai29-31.03.2006KMF, Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma, Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal Oktatási és Tudományos Főosztálya, Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet
3. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére szervezett konferencianemzetközi30.11-01.12.2006KMF
4. Közoktatás/kisebbségi oktatás az EU-ban és Ukrajnábanösszukrajnai29.03.2007KMF, Beregszászi Járási Oktatási Osztály
5. "Tanuljuk Európát"nemzetközi26-27.10.2007KMF
6. II. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciahallgatói27.10.2007KMF, Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium
7. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók V. Konferenciájahallgatói21.12.2007KMF, Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium
8. Az óvodáskorú gyermekek személyiségfejlődésének lehetőségei multikulturális közegben, az uniós tapasztalatok tükrébennemzetközi28.03.2008KMF
9. Emberi jogok Európában és Ukrajnábannemzetközi01.10.2008KMF, Civil Jogász Bizottság, Október 23. Bizottság Alapítvány, Nemzeti Jogvédő Alapítvány
10. III. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciahallgatói25.10.2008KMF, Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium
11. Európai Uniós agrártapasztalatok átadásanemzetközi20.02.2009KMF
12. V. Hallgatói Tudományos Konferenciahallgatói27.02.2009KMF
13. Nyelv, azonosságtudat és anyanyelvi nevelés a XXI. századbannemzetközi27.03.2009KMF
14. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók VI. Konferenciájahallgatói03.07.2009KMF, Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium
15. IV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciahallgatói10.24.2009KMF, Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium
16. „Érték–Család–Óvoda” – Kárpátaljai Magyar Óvodapedagógusok X. Konferenciájaösszukrajnai19-20.02.2010KMF
17. "Anyanyelvünk mentsvárai a könyvtárak" – Iskolai Könyvtárosok Konferenciájaösszukrajnai20.02.2010KMF
18. Az 1920-as békerendszer és Európa átalakulásanemzetközi24-25.03.2010KMF
19. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók VII. Konferenciájahallgatói15.05.2010KMF, Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium
20. Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatbannemzetközi15-18.09.2010KMF
21. A Kárpátok növényzetének vizsgálata az elmúlt kétszáz évben nemzetközi16-19.09.2010KMF
22. V. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciahallgatói16.10.2010KMF, Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium
23. Hozzáférés és méltányosság. A méltányosság elvének érvényesítése a fogyatékos emberek társadalmi integrációja érdekébennemzetközi19.11.2010KMF, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézete
24. "Rákóczinak dicső kora..."nemzetközi24.25.03.2011KMF
25. Az oktatás tartalmi megújulása: a 21. század paradigmáinemzetközi05-07.05.2011KMF, ukrajnai és magyarországi felsőoktatási intézmények
26. Tudományos műhelyek a kárpátaljai magyar tudományosság szolgálatában összukrajnai03.11.2011KMF, LIMES Társadalomkutató Műhely, Lehoczky Tivadar Intézet, Hodinka Antal Intézet, Fodor István Intézet
27. VI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciahallgatói12.11.2011KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
28. "Barátság évszázadokon keresztül"nemzetközi23.03.2012KMF, Magyarország Beregszászi Konzulátusa
29. Társadalom-földrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájábannemzetközi29-30.03.2012KMF
30. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók VIII. Konferenciájahallgatói05.19.2012KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
31. A 72-es beadvány. Nemzetiségi és oktatáspolitika a ’60-’70-es években a Szovjetunióbanösszukrajnai28.09.2012KMF, Lehoczky Tivadar Intézet
32. A magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok múltja és jeleneösszukrajnai18-19.10.2012KMF, Ukrajnai Tudományos Akadémia Ukrán Nyelvi Intézete, Ukrajna Oktatás- és Tudományügyi, Ifjúsági és Sportminisztériuma
33. VII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciahallgatói10.11.2012KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
34. Feltáró kutatások a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Fodor István Kutatóműhelyében összukrajnai16.11.2012KMF, Fodor István Intézet
35. Főiskolai végzősök és a tudományos utánpótlásösszukrajnai21.11.2012KMF
36. Tudományos konferencia a Beregszászi Roma Nap alkalmábólösszukrajnai30.11.2012KMF
37. A pedagógus kultúrája a modern oktatás paradigmájábanösszukrajnai28.02-01.03.2013KMF, Ungvári Nemzeti Egyetem, Kárpátaljai Állami Egyetem, Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet
38. „Gens fidelissima” 1703-2013: történeti és nyelvészeti közelítésnemzetközi27.03.2013KMF
39. Matematika és informatika-kutatók kárpátaljai konferenciájaösszukrajnai27.03.2013KMF
40. Nemzetközi összefogás lehetőségei a Kárpát-medence természeti kincseinek megóvásábannemzetközi16.05.2013KMF, Fodor István Intézet
41. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók IX. Konferenciájahallgatói18.05.2013KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
42. Kisebbségi magyar politizálás és érdekképviselet a rendszerváltás ótaösszukrajnai14.06.2013KMF, Lehoczky Tivadar Intézet
43. Soós Kálmán Hallgatói Emlékkonferenciahallgatói12.10.2013KMF
44. "Tudomány határok nélkül" Nemzetközi Nyelvészeti Konferencianemzetközi28-31.10.2013KMF, Pannon Egyetem
45. "Beregszász anno..."hallgatói06.11.2013KMF, Lehoczky Tivadar Intézet
46. "Velünk élő tudomány"nemzetközi15.11.2013KMF, Fodor István Intézet
47. VIII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciahallgatói16.11.2013KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium
48. CERECO-2014. A Kárpátok Eurorégió Környezetvédelme. V. Nemzetközi Tudományos Konferencianemzetközi27-28.03.2014KMF
49. "Modern trends in foreign language teaching and applied linguistics in the 21st century: Meeting the challenges"nemzetközi11.04.2014KMF
50. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók X. Konferenciájahallgatói17.05.2014KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
51. Kárpátaljai holokauszt. 1944 - az elhurcolások évenemzetközi28.05.2014KMF, Civil Alap
52. Az első világégés emlékérenemzetközi16.10.2014KMF, Debreceni Egyetem, Károli Gáspár Református Egyetem
53. "Málenykij robot". 1944 – az elhurcolások évenemzetközi21.11.2014KMF, Lehoczky Tivadar Intézet, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
54. "Öregdiákok a tudományok világában"összukrajnai27.11.2014KMF
55. 1944 – az elhurcolások éve. A kárpátaljai holokauszt és a "málenykij robot" emlékei vidékünkönösszukrajnai18.12.2014KMF
56. A külhoni magyar szakképzés évenemzetközi18.02.2015KMF
57. "Az anyanyelv térben és időben "összukrajnai20.02.2015KMF, Hodinka Antal Intézet
58. Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: értékek és kihívásoknemzetközi26-27.03.2015KMF
59. Emlékkonferencia Vágner Lajos születésének 200. évfordulója tiszteletérenemzetközi14-16.05.2015KMF, Fodor István Intézet, Ukrajnai Tudományos Akadémia M. G. Holodnij Botanikai Intézete, Ungvári Nemzeti Egyetem, Kárpátaljai Honismereti Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum
60. 1st English Academic Student Conference hallgatói21.05.2015KMF
61. Konferencia Bódi Béla kárpátaljai születésű matematikus 80. születésnapja tiszteletéreösszukrajnai25.09.2015KMF
62. Társadalmi, kulturális és idegenforgalmi kapcsolatok a Kárpát-medencébennemzetközi16.10.2015KMF, Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács
63. Identitás a pedagógus–gyermek–szülő háromszögbennemzetközi30-31.10.2015KMF, Magyar Mentálhigiénés Szövetség, "Kezünkben a jövő" Alapítvány
64. Konferencia Lehoczky Tivadar halálának 100. évfordulója alkalmábólnemzetközi06.11.2015KMF, Lehoczky Tivadar Intézet
65. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók XI. Konferenciájahallgatói13.11.2015KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
66. Nemzetközi Protokoll Konferencianemzetközi14.11.2015KMF, Magyar Protokollosok Országos Egyesülete
67. A kommunizmus áldozatai, rehabilitációs alternatívák Közép-Kelet Európábannemzetközi20-21.11.2015KMF, Lehoczky Tivadar Intézet, Magyarország Igazságügyi Minisztériuma
68. "Öregdiákok – fiatal kutatók"összukrajnai03.12.2015KMF
69. A magyar nyelvű duális szakképzés lehetőségei Kárpátaljánnemzetközi04.12.2015A KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
70. Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájábannemzetközi31.03-01.04.2016KMF
71. Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációja tükrébennemzetközi14-15.04.2016KMF
72. A gazdasági fejlődés kihívásai és lehetőségei a nemzetközi együttműködések és európai tapasztalatok összefüggésébennemzetközi06-07.05.2016KMF, Nyíregyházi Egyetem, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány
73. 2nd English Academic Student Conference hallgatói17.05.2016KMF
74. A második világégés  emlékérenemzetközi19.05.2016KMF, Lehoczky Tivadar Intézet
75. X. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciahallgatói19-21.05.2016KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, Országos Tudományos Diákköri Tanács, Bethlen Gábor Alap, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
76. Matematikát Oktatók és Kutatók Nemzetközi Konferenciája nemzetközi21-23.05.2016KMF
77. XII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencianemzetközi01-04.06.2016KMF, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem
78. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók XIII. Konferenciájahallgatói03.11.2016KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
79. Hadifogság, "málenykij robot", GULÁG. Kárpát-medencei magyarok és németek elhurcolása a Szovjetunió hadifogoly- és kényszermunkatáboraibanemzetközi17-20.11.2016KMF, Lehoczky Tivadar Intézet, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
80. Konferencia a reformáció 500. évfordulója alkalmábólhallgatói01.12.2016KMF, Lehoczky Tivadar Intézet, Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet
81. Az 1956-os forradalom hatása és következményei a szomszédos keleti blokkbeli országokbannemzetközi27.02.2017KMF, Magyarország Beregszászi Konzulátusa
82. CERECO-2017. A Kárpátok Eurorégió Környezetvédelme. VI. Nemzetközi Tudományos Konferencianemzetközi30.03-01.04.2017KMF
83.3rd English Academic Student Conference hallgatói18.05.2017KMF
84.Kárpát-medencei Magyar Lelki Segítő Szolgálat III. Hálózatépítő Konferenciájanemzetközi12-14.10.2017KMF, Károli Református Egyetem, Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság, Nemzetstratégiai Kutatóintézet
85.Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók XIV. Konferenciájahallgatói03.11.2017KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
86.Tudomány Napi Biológiai Konferencia. Megemlékezés Prof. Dr. Fodor István (1907-2000) születésének 110. évfordulója alkalmából – A 10 éves Biológia és Kémia Tanszék méltatásanemzetközi09.11.2017KMF
87.Indivisibiliter ac Inseparabiliter – Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul. Tudományos konferencia a kiegyezés 150. évfordulója alkalmábólnemzetközi16.11.2017KMF, Lehoczky Tivadar Intézet, Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács, Magyarország Beregszászi Konzulátusa
88.Kálmáncsehi Sánta Márton II. Fiatal Kutatói és Tudományos Diákköri Konferenciaösszukrajnai08.12.2017KMF, Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet
89.Kisebbségi oktatás Közép-Európában – A nemzetiségi iskolahálózat alakítása és alakulása Ukrajnábannemzetközi08.12.2017KMF, Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző
Intézet Beregszászi Tagozata
90.Multiculturalism and Diversity in the 21st Centurynemzetközi27-28.03.2018KMF, Ungvári Nemzeti Egyetem
91.4th English Academic Student Conference hallgatói22.05.2018KMF
92.A szakképzés helyzete Kárpátalján: a 2015-2018-as fejlesztések tükrében elért eredményeknemzetközi23-25.05.2018KMF, Felsőfokú Szakképzési Intézet
93.A flóra és a vegetáció szünantropizációja (XIІ International Conference "Synanthropization of Flora and Vegetation")nemzetközi20-22.09.2018KMF, Ukrán Nemzeti Akadémia M. H. Holodnij Botanikai Intézete,
Ungvári Nemzeti Egyetem
94.Magyar Gyermekgyógyászati Továbbképző Konferencianemzetközi13.10.2018a KMF Felnőttképzési Központja, Magyar Gyermekorvosok Társasága
95.„...hogy mindenki saját nyelvén kereshesse az igazságot.“ Tudományos konferencia az 1868. évi nemzetiségi törvény kiadásának 150.
évfordulója alkalmából
nemzetközi08.11.2018KMF, Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács
96.Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók XV. Konferenciájahallgatói09.11.2018KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
97.Kálmáncsehi Sánta Márton III. Fiatal Kutatói és Tudományos Diákköri Konferenciaösszukrajnai05.02.2019KMF, Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet
98.A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrébennemzetközi28-29.03.2019KMF
99.5th English Academic Student Conference hallgatói15.05.2019KMF
100. XIII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciahallgatói16-17.05.2019KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, Országos Tudományos Diákköri Tanács, Bethlen Gábor Alap, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
101.A számvitel és a pénzügyi tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésérenemzetközi17.05.2019KMF
102.Baleczky Emil - nyelvész, költő, tanárnemzetközi23-24.05.2019KMF, Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács
103.„Hazánk szentje, szabadság vezére“. Rákóczi-konferencia a Rákóczi év alkalmábólnemzetközi24.10.2019KMF
104.Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók XVI. Konferenciájahallgatói08.11.2019KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
105.Kárpátalja 100 éve. Értékteremtő tudomány: a magyar társadalomtudományi kutatások hasznosulása Kárpátaljánnemzetközi13.11.2019KMF, Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács, Hodinka Antal Intézet, Lehoczky Tivadar Intézet
106.20 éves a kertészmérnök-képzés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolánnemzetközi15.11.2019KMF, Fodor István Intézet, Szent István Egyetem
107.VIII. Görögkatolikus Egyháztörténeti Konferencianemzetközi28.11.2019KMF, GörögKör, Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium
108.XIV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciahallgatói27.06.2020 (online)KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, Országos Tudományos Diákköri Tanács, Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Tehetségprogram
109.Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók XVII. Konferenciájahallgatói30.10.2020KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
110.Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatoknemzetközi (online)25-26.03.2021KMF, Lehoczky Tivadar Intézet, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Magyar Tudományos Akadémia, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem
111.XV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciahallgatói14.05.2021KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, Országos Tudományos Diákköri Tanács, Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Tehetségprogram
112.II. Alkalmazott Matematikai Tudományos Diákköri Konferenciahallgatói03.06.2021KMF, a KMF Szakgimnáziuma
113.21. Élőnyelvi Konferencia. A határ mint konvergáló és divergáló tényező a nyelvbennemzetközi (online)04-05.11.2021KMF, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács, Magyar Tudományos Akadémia
114.Trianon 100 Konferencianemzetközi09.11.2021KMF, Történelem és Társadalom-tudományi Tanszék
115.A Magyar Tudomány Ünnepe - Biológiai Tudományos Konferencianemzetközi11-12.11.2021KMF, Fodor István Kutatóközpont, Biológia és Kémia Tanszék
116.Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók XVIII. Konferenciájahallgatói12.11.2021KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
117.Emerging Trends in Management, Social Sciences and Tourism. 2nd India, Ukraine, Brazil & Greater Mekong Subregion International Conferencenemzetközi (online)26-28.11.2021KMF, FATER Academy of India, UNIFACVEST University Center of Brazil, Association of Researchers of Thailand, University of Management of Economics of Cambodia, Swami Vivekanand Vidya Prasarak Mandal’s College of Commerce, India
118.XVI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciahallgatói (online)13.05.2022KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, Országos Tudományos Diákköri Tanács, TDK Határok Nélkül, Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Nemzeti Tehetség Program
119.Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók XIX. Konferenciájahallgatói11.11.2022KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
120.Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók XIX. Konferenciájahallgatói11.11.2022KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
121.Krízishelyzetek hatása és kihívásai az oktatásbannemzetközi30-31.03.2023Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma, KMF, KMPSZ, Hallgatók és Fiatal Kutatók Tudományos Egyesülete (KMF) + 5 európai ország összesen 9 felsőoktatási intézménye
122.XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciahallgatói12.05.2023KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, Országos Tudományos Diákköri Tanács, TDK Határok Nélkül, Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Nemzeti Tehetség Program
123.Modellezés és információs technológiák a testnevelésben és a sportbannemzetközi21-22.09.2023KMF, Ivan Boberszkij Lembergi Állami Testnevelési Egyetem, Sportlövészeti és Technikai Sportok Tanszék
124.Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók XX. Konferenciájahallgatói10.11.2023KMF, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
125.100 éves a Kárpátaljai Református Egyházregionális16.11.2023Történelem és Társadalom-tudományi Tanszék (KMF), Kárpátaljai Református Egyházkerület, Narancsik Imre Kutatói Műhely
126.Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudományok legújabb trendjeinemzetközi26-27.03.2024Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma, KMF, Hallgatók és Fiatal Kutatók Tudományos Egyesülete (KMF)