A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tehetséggondozó programja a 2021/2022-es tanévben is folytatódik

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 őszén indította útjára a tehetséggondozó programját, melynek célja a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében. A tehetséggondozó programban, mely minden tanév őszén valósul meg, Kárpátalja általános- és középiskolásai vehetnek részt. Az elmúlt, 2020/2021-es tanévben 2018 gyerek bevonásával valósultak meg a foglalkozások, akikkel 158 szakképzett tanár foglalkozott és 225 kísérő tanár segítette a tehetségpontba való bejutásukat. A 3 tehetséggondozó hétvégén összesen 1490 óra volt megtartva. A tehetséggondozó programban Kárpátalja 99 magyar tannyelvű iskolái közül 79 intézmény tanulói vették részt.

Az elmúlt évek során tapasztalt széleskörű érdeklődésnek köszönhetően a 2021. február 12-i Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács ülésén meghatározásra került, hogy a már meglévő 8 tehetségpont új központokkal fog kibővülni, melyek illeszkednek az újonnan létrejövő kistérségek szerinti felosztásához. A felkérést hat új tanintézmény fogadta el, így a 2021/2022-es tanév őszi félévétől kezdődően immáron 15 tehetségpontban indul útjára a tehetséggondozó program. Ennek következtében módosult a tehetségpontokhoz tartozó iskolák beosztása, melyet az alábbi táblázat foglal magába.

S. sz. Tehetségpont neve Tehetségponthoz tartozó iskolák megnevezése Iskolák száma
1. Kaszonyi Hetyeni Általános Iskola 8
Zápszonyi Általános Iskola
Mezőkaszonyi Középiskola
Papi Általános Iskola
Rafajnaújfalui Általános Iskola
Nagybégányi Általános Iskola
Kisbégányi Általános Iskola
Somi Általános Iskola
2. Bátyúi Barkaszói Középiskola 6
Bótrágyi Általános Iskola
Bátyúi Középiskola
Haranglábi Oktatási-Nevelési Komplexum
Bakosi Általános Iskola
Szernyei Általános Iskola
3-5 Beregszászi Gáti Kovács Vilmos Középiskola 17
Mezőgecsei Általános Iskola
Csomai  Középiskola
Jánosi Középiskola
Jánosi Mezőgazdasági Líceum
Beregszászi 10. számú Középiskola
Beregszászi 3. számú Zrínyi Ilona Középiskola
Beregszászi 6. számú Általános Iskola
Beregszászi 9. számú Általános Iskola
Beregszászi 7. számú Általános Iskola
Beregszászi 4. számú Kossuth Lajos Középiskola
Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium
Beregszászi Esze Tamás Líceum
Asztélyi Elemi Iskola
Guti Általános Iskola
Beregdédai Általános Iskola
II.RFKMF Szakgimnáziuma
6. Mezővári Badalói Gvadányi József Általános Iskola 8
Benei Oktatási Nevelési Intézmény
Borzsovai Általános Iskola
Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola
Halábori Általános Iskola
Nagymuzsalyi Középiskola
Oroszi Általános Iskola
Csetfalvai Általános Iskola
7. Nagyberegi Beregújfalui Általános Iskola 4
Nagyberegi Középiskola
Kígyósi Oktatási Nevelési Központ
Nagyberegi Református Líceum
8. Karácsfalvai Verbőci Középiskola 9
Tiszaújlaki 2. Sz. Széchenyi István Középiskola
Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum
Tiszaújhelyi Általános Iskola
Tiszakeresztúri Általános Iskola
Fancsikai Általános Iskola
Mátyfalvai Általános Iskola
Salánki Mikes Kelemen Középiskola
Nagyszőlősi 3. Sz.Perényi Zsigmond Középiskola
9. Tiszapéterfalvai Batári Elemi Iskola 13
Nagypaládi  Móricz Zsigmond Középiskola
Gyulai  Általános Iskola
Nevetlenfalui  Középiskola
Aklihegyi Oktatási-Nevelési Központ
Akli Oktatási Nevelési Központ
Péterfalvai Kölcsey Ferenc Középiskola
Péterfalvi Református Líceum
Tiszabökényi Általános Iskola
Fertősalmási Általános Iskola
Forgolányi Általános Iskola
Csepei Középiskola
Feketeardói Középiskola
10. Nagydobronyi Nagydobronyi Református Líceum 9
Nagydobronyi Középiskola
Kisdobronyi Középiskola
Tiszaágteleki Általános Iskola
Szalókai Általános Iskola
Tiszaásványi Általános Iskola
Eszenyi Bocskay István Középiskola
Csapi 2. Sz. Középiskola
Csongori Általános Iskola
11. Kisgejőci Nagygejőci Általános Iskola 7
Gálocsi Oktatási Nevelési Komplexum
Kisgejőci Oktatási Nevelési Komplexum
Palágykomoróci Általános Iskola
Ráti Általános Iskola
Szürtei Középiskola
Tiszasalamoni Általános Iskola
Császlóci Oktatási Nevelési Komplexum
12. Ungvári Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskola 5
Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és  Drugeth Gimnázium
Homoki Általános Iskola
Sislóci Dobó István Középiskola
Koncházai Középiskola
13. Munkácsi Beregrákosi Általános Iskola 8
Izsnyétei 2. Sz. Általános Iskola
Derceni Középiskola
Fornosi Általános Iskola
Munkácsi Szent István Líceum
Munkácsi 14. Sz. Általános Iskola
Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola
Szolyvai 10. Sz. Oktató-Nevelői Intézmény
14. Aknaszlatinai Técsői Magyar Tannyelvű Bentlakásos Líceum 5
Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Középiskola
Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola
Rahói 1. Sz. Középiskola
Kőrösmezői 1 Sz. Középiskola
15. Viski Viski Kölcsey Ferenc Oktatási Nevelési Komplexum 2
Huszti Magyar Tannyelvű Általános Iskola

 

Az új központok révén a Beregszászi Tehetségpontnak immáron három tanintézmény ad otthont, melyekbe a tanulók az alábbi felosztás szerint fognak járni a 2021/2022-es tanév őszétől:

  • 3-4. osztály – Beregszászi Horváth Anna Gimnázium
  • 5-6. osztály – Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
  • 7-11. osztály – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Szakgimnáziuma

 

S.sz. Tehetségpont Tehetségpont helyszíne Koordinátor neve E-mail
1. Aknaszlatinai Aknaszlatinai Líceum Benedek Imre benedekimre@indamail.hu
2. Bátyúi Bátyúi Líceum Taranenkó Marianna taranenkom1980@gmail.com
3-5. Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma Bacskó Erika bacsko.erika@gmail.com
Beregszászi Horváth Anna Gimnázium Katkó Éva katko.eva.79@gmail.com
Beregszászi Kossuth Lajos Líceum Pfeifauf Mónika pfeifaufmonika@gmail.com
6. Mezővári Mezővári II. Rákóczi Ferenc Líceum Biró Éva biro.eva29@gmail.com
7. Munkácsi Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Líceum Pfeifer Anita geniusz.munkacs@gmail.com
8. Nagydorbronyi Nagydobronyi Líceum Molnár Erzsébet erzsebet.zsofi@gmail.com
9. Péterfalvai Péterfalvai Református Líceum Páva Judit pava.judit@gmail.com
10. Ungvári Ungvári Dayka Gábor Líceum Kulin Judit kulinjudit@kmf.uz.ua
11. Nagyberegi Nagyberegi Református Líceum Ruszka Erzsébet erzsebetruszka@gmail.com
12. Viski Viski Kölcsey Ferenc Oktatási Nevelési Komplexum Czébely Ilona vyshkovo2@ukr.net
13. Kisgejőci Kisgejőci Oktatási Nevelési Komplexum Bogáthy Eleonóra bogathynora@gmail.com
14. Karácsfalvai Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum Magyar Vita vita.magyar@gmai.com
15. Mezőkaszonyi Mezőkaszonyi Arany János Líceum Jánosi Angéla kaszonyi.iskola@freemail.hu

 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács  2021. szeptember 27-én tartotta meg tanévkezdő ülését. Az ülés során a tanácstagok jóváhagyták az Ady Endre ösztöndíjasok listáját, aktualizálták a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács adatbázisát, meghatározták az idei év tehetséggondozó foglalkozásainak a dátumát, frissítették és továbbfejlesztették az online jelentkezési űrlapot. Az idei tanévben is három hétvége alatt valósulnak meg a Tehetséggondozó foglalkozások, melyre kizárólag online űrlap kitöltésével lehet jelentkezni 2021. október 8-tól -2021. október 22-e 17:00 óráig. Az online felület kizárólag csak 2021.október 8-án nyílik meg, amikor már elérhetőek lesznek a tantárgyak tematikái a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján. A határidő lejárta után a jelentkezési felület lezár.

A foglalkozások időtartama 4*60 perc, melyek az alábbi korosztályi és csoportbontásban fognak zajlani a 2021/2022-es tanév őszi félévétől.

Tehetségkutatás Tehetséggondozás
Korosztály
3-6. osztályok 7-11. osztályok
Műveltségi területek
–                     anyanyelv

–                     matematika

–                     természettudomány

–                     művészettörténet

–                     informatika

–      magyar nyelv és irodalom

–      angol nyelv

–      történelem

–      művészet

–       matematika

–       informatika

–       fizika

–       kémia

–       biológia

Órarend, minden hétvégén
3-4. osztályok külön-külön:

1.    Matematika

2.    Magyar nyelv és olvasás

3.    Népi kultúra

4.    Természetrajz

 

5-6. osztályok:

1.    Matematika/informatika

2.    Magyar nyelv és irodalom

3.    Kultúra és történelem

4.    Természettudomány

7-8. osztály:

MTI

1. Matematika

2. Természettudomány1. (fizika, földrajz)

3. Informatika

4. Természettudomány 2. (kémia, biológia)

MTM

1. Magyar nyelv és irodalom

2. Angol/ukrán (beszédkészség)

3. Történelem

4. Művészettörténelem

 

9-10. osztály

I.         MFI

1.       Matematika

2.       Fizika

3.       Informatika

4.       M/F/I

II.     BFK

1.       Kémia

2.       Biológia

3.       Földrajz

4.       K/B/F

I.         MTM

1.       Magyar irodalom

2.       Történelem

3.       Művészettörténet

4.       Világirodalom

II.      AUM

1.       Angol nyelv

2.       Angol kultúra

3.       Magyar nyelv és irodalom

4.       Ukrán nyelv és kultúra

 

A tehetséggondozó foglalkozások a táblázatban feltüntetett időpontokban valósulnak meg a Tehetségpontokban.

S.sz. Időpont
1. foglalkozás 2021. november 6.
2. foglalkozás 2021. november 13.
3. foglalkozás 2021. november 23.

A foglalkozások során tanított tananyagokat a nyár folyamán a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács által kijelölt tantárgyfelelősök készítették elő, amelyek alapján minden Tehetségpontban egységesen zajlik majd az oktatás.

A tehetségpontokban résztvevő gyerekek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársai ezúton is sikerekben gazdag és eredményes tanévet kívánnak minden oktató és diák számára.

 

Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója