FELHÍVÁS – “A határon túli tehetséges magyar középiskolás tanulók támogatása” című pályázat

Ady Endre ösztöndíjprogram

(Pályázat kódja: NTP-ADY-M-21)

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával „Ady Endre ösztöndíj a kárpátaljai magyar oktatásban” című pályázatot hirdet a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, kiemelkedően tehetséges 6–11. évfolyamos (közép- vagy általános iskolában), szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára.

Az ösztöndíj támogatás összege: 100.000 Ft a 2021/2022 tanévre.
A támogatandó pályázatok száma 24 fő.
A pályázatokat 2021. szeptember 1-től lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 21. 16.00 óra

A pályázat feltétele, követelményei
Pályázatot kizárólag olyan a fentiekben leírt tanuló nyújthatja be, aki
1) kiemelkedően tehetséges
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2020/2021-es tanévben;
b) a megyei 1-2., vagy országos 1-4., vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el a 2020/2021-es tanévben;
c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;
és
2) szociálisan hátrányos helyzetű
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;
b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő,
c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

Benyújtandó dokumentumok
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia két eredeti és egy másolati példányban:
· Pályázati adatlap;
· Iskolalátogatási igazolás;
· A 2020/2021. évi év végi bizonyítvány hitelesített fénymásolata;
· Amennyiben van megyei vagy országos, vagy nemzetközi verseny (a 2020/2021-es tanévre vonatkozólag) eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum (egyszerű fénymásolat is elfogadható, amennyiben a pályázat benyújtásakor felmutatják az eredeti dokumentumot);
· Amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal);
· Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat. (Nyilatkozat 1. számú)
· A pályázó nyilatkozata;
· Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szóló igazolás;
· Nyilatkozat arról, hogy korábban részesült-e Ady Endre ösztöndíjban, melyet az Alapítvány munkatársa állít ki ellenőrzést követően.

A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve kell benyújtani!
Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtása a pályázat érvényességi feltétele, két eredeti és egy másolati példányban, nem postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:
“GENIUS” Jótékonysági Alapítvány (90202 Beregszász, Kossuth tér 6. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 4. emelet, 429. terem)

A pályázati űrlap és a csatolandó mellékletek a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján megtalálhatóak.

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel.: +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék)
E-mail: geniusja2019@gmail.com