Megjelent az Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica idei első száma

A napokban látott napvilágot a Filológia Tanszék tudományos folyóiratának idei első lapszáma, melyben kilenc tanulmány és öt ismertetés került közlésre. 

A nyelvtudomány tárgykörébe tartozó tanulmányok olyan kérdésköröket vizsgálnak, mint például a nyelvi nevelés, illetve a kétnyelvűségkutatás eredményeinek megjelenése az anyanyelvoktatásban, a kárpátaljai nyelvjárás- és a nyelvi tájképkutatás eredményei, a kisebbségi lét és a nyelvpolitika összefüggései. 

A Szemle rovat szerzői, akik közül – a szerkesztőség nagy örömére – többen is a Filológia Tanszék volt és jelenlegi hallgatói, olyan kiadványok bemutatására vállalkoztak, amelyek szorosan kapcsolódnak a kárpátaljai magyar nyelvészet és nyelvoktatás kérdésköréhez.

A lapszám, ahogyan a korábbi számok is, teljes terjedelmében elérhető folyóirat weboldalán: https://aab-philologica.kmf.uz.ua.

A közlésre szánt nyelv- és irodalomtudományi tanulmányok és ismertetések a kiadó címére küldhetők: aab-philologica@kmf.org.ua

A folyóirat következő száma ősszel várható.