Elkezdődött a XXXVI. OTDK FiFöMa Szekciójának szervezése a Rákóczi-főiskolán

2021. november 8-9. között 20 fős Szakmai Bizottság tartott megbeszélést a 2023 tavaszán megvalósuló XXXVI. OTDK FiFöMa Szekciójának kapcsán a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

A Rákóczi-főiskola és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011-től folyamatosan együttműködik az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával és részt vesz az OTDK munkájában: versenyző diákokat, zsűritagokat, megfigyelő tanárokat és diákokat delegál az országos konferenciára, melynek előzményeként minden év tavaszán intézményi első fordulós Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát szervez, amelyről a versenyzők továbbjuthatnak a két évente megvalósuló országos megmérettetésre. Emellett folyamatosan kapcsolatot tart a résztvevőkkel, gyűjti a jelentkezési dokumentációt, figyelemmel kíséri és segíti a kárpátaljai versenyzők és zsűritagok szekcióba való regisztrációját, biztosítja a konferenciára való eljutást a kárpátaljai résztvevők számára.

Az elmúlt évek során a kárpátaljai diákok jelentős számban vettek részt az OTDK különböző szekcióiban, az alábbiak szerint:

 

Emellett a főiskola tanárai különböző szekciókban vannak jelen megfigyelőként, zsűritagként, opponensként, akik a legutóbbi, 35. OTDK-n az alábbiak szerint vettek részt:

Díjazott főiskolás hallgatók tanszékenként 2017-2021 között, azaz az elmúlt három OTDK-n:

Az országos konferenciákon való folyamatos aktív részvétel és közös munka meghozta gyümölcsét: 2020-ban az Országos Tudományos Diákköri Tanács és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szándéknyilatkozatot írt alá, amely szerint a 2023 tavaszán megvalósuló 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójának a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ad otthont.

Ennek apropóján a Rákóczi-főiskolán 2021. november 8-9-én első alkalommal 20 fő részvételével ült össze az OTDK Szakmai Bizottsága. Az ülés fő napirendi pontja az alszkeciók vezetőinek megválasztása, infrastrukturális háttér megvizsgálása, a megvalósításban résztvevők szakemberek eszmecseréje, feladatok kijelölése. A megbeszélésen többek között részt vett: Dr. Orosz Ildikó, a II. RF KMF elnöke, Prof. Dr. Csernicskó István, a II. RF KMF rektora, Prof. Dr. Weiszburg Tamás, az OTDT megválasztott elnöke, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Ásványtani Tanszék vezetője, Dr. Bajmócy Péter, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság-és Társadalomföldrajz Tanszék docense, Dr. Horváth Ákos, az OTDT FiFöMa Szakmai Bizottság elnöke, az ELTE TTK Fizikai Intézet, Atomfizika Tanszék habilitált docense, Dr. Járai-Szabó Ferenc, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Fizika Karának docense, Dr. Kovács Imola, a Sapientia Hungariae Alapítvány irodavezetője és a Collegium Talentum ösztöndíj programigazgatója, Dr. Poszet Szilárd, az OTDT FiFöMa Szakmai Bizottság titkára, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kar, Környezettudomány Tanszék egyetemi adjunktusa, Dr. Rácz Ervin, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar docense, Dr. Sütő László, az OTDT FiFöMa Szakmai Bizottság elnökhelyettese, az Eszreházy Károly Katolikus Egyetem docense, Dr. Szilágyi Brigitta, az OTDT FiFöMa Szakmai Bizottság elnökhelyettese, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar docense, Dr. Vígh Viktor, a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet, Geometria Tanszék docense, Dr. Weidinger Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék habilitált docense, Dr. Fodor Gyula, a II. RF KMF rektor-helyettese, a Földtudományi és Turizmus Tanszék docense, a FiFöMa Szekció ügyvezető elnöke, Dr. Gönczy Sándor, a II. RF KMF Földtudományi és Turizmus Tanszék docense, a FiFöMa Szekció ügyvezető titkára, Dr. Kucsinka Katalin, II. RF KMF Matematika és Informatika Tanszék docense, a Matematika tagozat felelőse, a Dr. Molnár D. István, II. RF KMF Földtudományi és Turizmus Tanszék docense, a FiFöMa Szekció Társadalomföldrajz tagozat felelőse, Dr. Molnár József, II. RF KMF Földtudományi és Turizmus Tanszék docense, a FiFöMa Szekció Földtudomány tagozat felelőse, Dr. Pallai Ferenc, a II. RF KMF Puskás Tivadar Informatika Központ vezetője, Oláh Krisztina, a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért Alapítvány alelnöke. Emellett az ülések egy részén több főiskolai kolléga is részt vett.

Az OTDK Magyarország legnagyobb tudományos rendezvénye, találkozója, amely a tehetséges fiatalok számára bemutatkozási lehetőséget biztosít, ezáltal erősíti, támogatja a tanár-diák kapcsolatokat.

A Főiskola vezetősége, és a kárpátaljai szervező bizottság ezúton is köszöni a megtisztelő bizalmat.

Dr. Váradi Natália,

az OTDK FiFöMa Szekció Szervező Bizottságának elnöke

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója