MAGYAR SZEMMEL – pályázati felhívás Csurka István író, politikus születésének 85. évfordulójára

Az IKON Egyesület megalakulása óta fontosnak tartja, hogy lehetőséget teremtsen fiatal kutatók számára, hogy tehetségüket kibontakoztathassák. Ezért az IKON Egyesület, a Lakiteleki Népfőiskola és a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum Magyar szemmel címmel pályázatot hirdet. Ezt a felhívást olyan fiatal Kárpát-medencei magyar főiskolai, egyetemi hallgatók számára hirdetjük meg, akik a bölcsészet-, vagy egyéb társadalomtudomány valamely szakágával, művészet-, vagy irodalomtörténettel foglalkoznak. A kutatónak az alábbi témakörök közül egyet kell kiválasztania, és először annak

2-4000 karakteres összefoglalóját kell elküldenie 2019. január 20-ig Hágen Ádám részére a hagen.adam.me@gmail.com e-mail címre. Ezt követően a szakmai zsűri február 1-ig dönt a tartalmi és formai követelmények alapján arról, hogy a munka további kidolgozásra alkalmas-e. Pozitív elbírálás esetén a pályázó lehetőséget kap arra, hogy munkáját 15-25.000 karakterben kifejtse, azt Hágen Ádám részére március 15-ig megküldje. Ezt követően a legjobbak lehetőséget kapnak arra, hogy a 2019. március végén, a Lakiteleki Népfőiskolán megrendezésre kerülő háromnapos emlékülésen előadásban ismertethessék munkájukat.

Az emlékülés zárónapján kerül sor eredményhirdetésre.

  

A pályázat díjazása:

  1. helyezett – 100.000 Ft pénzjutalom
  2. helyezett – 75.000 Ft pénzjutalom
  3. helyezett – 50.000 Ft pénzjutalom További különdíjak

Értékes könyvcsomag minden pályázónak, aki pályamunkáját március 15-ig megküldi.

 

A választható témakörök: 

  • Csurka István nemzetpolitikai nézetei
  • Csurka István politikai publicisztikái a rendszerváltás során
  • Csurka István és a MIÉP
  • A magyarság eszméjének megjelenése Csurka István irodalmi műveiben
  • Csurka István prózájának poétikai jellemzői, hatásai
  • Két tetszőleges novelláskötet összehasonlító elemzése
  • Egy színmű elemzése a Csurka életműből

Az összefoglaló és a pályamunka formai követelményei:

A fedőlapon szerepelnie kell a pályázó nevének, a felsőoktatási intézményének, a dolgozat címének és a választott témakörnek. Times New Roman betűtípus; 12-es betűméret; 1,5-es sorköz; bal margó 3 cm, jobb, alsó és felső margó 2,5 cm; szövegközi hivatkozás (név,évszám: oldalszám); az irodalomjegyzék a szakdolgozati formai követelményekkel azonos.

További információk: Hágen Ádám (hagen.adam.me@gmail.com)  

Lakitelek, 2018. december 3.  

Eredményes munkát kívánunk! 

Lezsák Sándor

Bíró Zoltán

Nagy Dóra

www.ikonnf.hu

www.nepfolakitelek.hu

www.retorki.hu