Szülőföldem, Kárpátalja – szépirodalmi pályázat

A Gyermekekért XI. Közhasznú Alapítvány szépirodalmi pályázatot hirdet.

Pályázatunk célja, hogy verses vagy prózai formában képet kapjunk a Kárpátalján élő emberek életről, történelmi és helyi tényekről.

A pályázathoz 10–18 éves fiatalok jelentkezését kérjük, és olyan emberi történeteket, történelmi és helyi tényeket felhasználó kutatásokat várunk, amelyek kevésbé ismertek, vagy eddig még ismeretlen, nem publikált anyagokat dolgoznak fel. A műnek szöveghűségen túl szellemi és esztétikai értékeket is közvetítenie kell.

A pályamunkákat tartalmazó Word-dokumentum (.doc vagy .docx kiterjesztés) címében a pályázó nevét és a mű címét is fel kell tüntetni. A dolgozat terjedelme 1500–3000 leütés lehet. Benyújtás módja: elektronikusan a gyermekekert11palyazat2021@gmail.com e-mail címre “Szülőföldem, Kárpátalja – szépirodalmi pályázat” tárgymegjelöléssel.

Kérjük, az e-mail-ben adja meg pontos elérhetőségét rövid bemutatkozással és portréfotóval együtt.

Egy pályázó egy pályamunkával jelentkezhet, és a szerző a beküldéssel felelősséget vállal, hogy a beküldött mű saját szellemi terméke.

Beadási határidő: 2022. február 28.

A műveket az alapítvány tagjaiból és az általa felkért személyekből álló zsűri bírálja el. Eredményhirdetés várhatóan 2022. március 15-én lesz. Minden nyertest elektronikusan (e-mailben) értesítünk. A pályázati végeredmény ellen fellebbezésnek helye nincs, jogi út kizárva!

A nyertes műveket honlapunkon közzétesszük az eredményhirdetés után.
Díjak:

1. helyezett: elismerő oklevél + 100.000 Ft

2. helyezett: elismerő oklevél + 70.000 Ft

3. helyezett: elismerő oklevél + 50.000 Ft

A díjak készpénz/utalvány formájában kerülnek kiosztásra.

A kiíró a változtatás jogát fenntartja, a meghirdetettektől eltérően is dönthet. Indokolt esetben a pályázatot felfüggesztheti, a pályázati határidőket és a kiírt feltételeket módosíthatja.

A pályázó a pályázaton történő részvételével kifejezetten kijelenti, hogy a pályázaton saját írásaival vesz részt, melyek saját szellemi termékei, a felhívásban foglaltakat elfogadja, és ennek szellemében nyújtja be munkáját. Hozzájárul, hogy alkotását/alkotásait a kiíró korlátozás nélkül – a szerzői jogokat tiszteletben tartva, honorárium és szerzői jogdíj (royalty) fizetése nélkül – felhasználhassa nyomtatott vagy elektronikus kiadványaiban, kulturális rendezvényein, honlapján.

Kapcsolat: Dr. Surányi Ilona – kuratóriumi elnök (gyermekekert11palyazat2021@gmail.com)