Színművész osztatlan képzés

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kaposvári Egyetem közötti együttműködési megállapodás alapján a Kaposvári Egyetem felvételt hirdet a színjátszás és színpadi szereplés iránt érdeklődő kárpátaljai magyar fiatalok számára a 2020/2021-es tanévben Színművész szakra.

Jelentkezési határidő: 2020. február 15.

Jelentkezni kizárólag a magyarországi elektronikus felvételi rendszerben (www.felvi.hu) lehet.

Fontos! A www.felvi.hu oldalon található E-felvételi menüpontot használni, illetve ezen keresztül jelentkezni csak regisztráció után lehet!

Kellő számú jelentkező esetén külön kárpátaljai hallgatókból álló osztály indul.

A felvételi vizsga három szakaszból áll.
Az első felvételi szakasz: alkalmassági vizsga, mely személyes beszélgetésből és a színpadi szereplés alkalmasságának elbírálásából áll.
A felvételire jelentkezőknek az alkalmassági vizsgára az alábbiakból kell felkészülni:
– legalább 10 szabadon választott, eltérő hangulatú (vidám, drámai, lírai) vers, különböző költőktől,
– 6 monológ (2 magyar és 2 egyetemes klasszikus drámából, 2 szabadon választott műből),
– 5 népdal
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.
A második – harmadik felvételi szakasz: a gyakorlati rostavizsga, amelynek során a jelöltnek ének-zene tudásáról, beszédalkalmasságáról, mozgás- és tánckészségéről, valamint színészi adottságairól kell számot adni.

Felvételi pontok számítása
A gyakorlati felvételi vizsgán megszerezhető 200 pont, bontásban:
1. A bentlakásos gyakorlati rostavizsgán: max. 100 pont szerezhető, továbbjutni 75 pont elérése esetén lehet. (A 100 pont összetétele: színészmesterség: max. 40 pont, beszéd- ének- mozgás: max. 20/20 pont)
2. A bentlakásos gyakorlati rostavizsga 2. fordulójában max. 100 pont szerezhető.

Felvételi időpont:
2020. április 20. – 2020. július 3. (A felvételi pontos időpontjáról és helyszínéről a jelentkezők részletes tájékoztatást kapnak.)

A képzés helyszíne a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kara.

A képzés partnerei a budapesti Nemzeti Szinház, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház (Beregszász).