17 fő nyert felvételt a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium ösztöndíjára a 2018-2019-es tanévben

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőforrás Minisztériuma által nyújtott támogatás felhasználásával felvételt hirdetett Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumban való részvételre 2018. szeptember – 2019. június közötti tíz hónapra. Jelentkezni 2018. június 11-től szeptember 5-ig volt lehetősége a kutatásukat Kárpátalján végző kárpátaljai főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak. A szakkollégiumra a 3–5. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok nevezhetnek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehetett a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb. A pályázati adatlaphoz szükséges volt csatolni: pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési adatlap; tutori (témavezetői) adatlap; a tutor tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata; a tutor szakmai önéletrajza; személyigazolvány másolat; szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás; a jelentkező indexének hiteles másolata; részletes (max. 5 oldal terjedelemben) kutatási terv; strukturált szakmai önéletrajz.

A lehetőséggel 23 fő élt, akik közül 19 pályázat minősült érvényesnek. Felvételi vizsgát 18 személy tett, mivel egy fő nem élt a megmérettetés lehetőségével.

A felvételi eljárás a benyújtott jelentkezések elbírálásából és szóbeli vizsgából állt. A benyújtott jelentkezések előpontozásáért a Szakértői Pontozó Bizottság felelt.

Az egyéni vizsga ideje 30 perc volt. A szóbeli vizsgán elért pontokat a Felvételi Bizottság minden tagja bevezette a felvételi adatlapra. A vizsga végén minden bizottsági tag összegezte a felvételi adatlapon bejegyzett pontokat. A Bizottság Elnöke összeszámolta az elért pontszámokat, és ennek alapján rangsorolta a felvételizőket. Ezt követően 2018. szeptember 11-én 14:00 órától került megrendezésre a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács ülésére, melyen jóváhagyásra kerültek a felvételi vizsga eredményei.

Az eseményt Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója nyitotta meg, aki a Példabeszédekből kölcsönzött igével bíztatta a vizsgázó hallgatókat: „Bölcsesség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg”. Véleménye szerint a tudás eszköz és minden eszköz sorsa a felhasználó kezében dől el. Örömét fejezte ki, hogy idén is kiemelkedő tehetségek, tudóspalánták mérettetik meg magukat a Zrínyi Ilona Szakkollégium felvételi vizsgáján. Köszöntötte a zsűri tagjait, akik a tudományok elismert szakemberei. Tájékoztatta a jelenlévőket a szekció ülések menetéről, szabályairól. A tanácskozásokhoz sok sikert és eredményes munkát kívánt.

A Felvételi Vizsgabizottság 2 szekcióban végezte munkáját:

Humántudományi szekció:

Dr. Berghauer-Olasz Emőke – pszichológus, a II. RFKMF Pedagógia és Pszichológia Tanszékének tanára, a Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság elnöke

Dr. Csatáry György – történész, a II. RFKMF Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének vezetője, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője

Dr. Györke Magdolna – nyelvész, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási és Tudományos Intézet docense

Dr. Kodonec Sándor – irodalmár, a II. RFKMF Filológia Tanszék Ukrán Tanszéki csoport tanára

Dr. Sallai József – a Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott egyetemi docense

Szamborovszkyné Dr. Nagy Ibolya – történész, a II. RFKMF Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének tanára, az Apáczai Csere János Könyvtárának igazgatója

Ebben a szekcióban 12 fő tett felvételi vizsgát.

 

Reáltudományi szekció:

Dr. Berghauer Sándor – a II. RFKMF Földtudományi és Turizmus Tanszék tanára

Dr. Kolozsvári István – a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszék tanára

Prof. Dr. Tarics Zoltán – az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézetének tudományos titkárát

Prof. Dr. Zsiguc György – az Ungvári Nemzeti Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezetője

Ebben a szekcióban 7 személy adott felvételi vizsgát.

A Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács 2018. szeptember 11-ei döntése alapján a 2018-2019-es tanévre az alábbi hallgatók nyertek felvételt a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumi kutatói ösztöndíjra, akiknek ezúton is gratulálunk!

Sorszám Név Intézmény Szak Évfolyam Témavezető
1. Bahus Réka UNE Magyar nyelv és irodalom 5. Dr. Nagy Natália
2. Balog Eszter II. RFKMF Matematika 5. Dr. Kucsinka Katalin
3. Bihari Krisztina II. RFKMF Kémia 4. Dr. Filep Mihály
4. Dorgay Zsófia UNE Magyar történelem és európai integráció 5. Dr. Prof. Kiss Éva
5. Gál Dávid UNE Fizika 6. Dr. Molnár Sándor
6. Kacsur Annamária II. RFKMF Angol 4. Dr. Huszti Ilona
7. Kiss Krisztina II. RFKMF Magyar nyelv és irodalom 4. Dr. Márku Anita
8. Maruszics Erik II. RFKMF Történelem 3. Dr. Szakál Imre
9. Nagy Alexandra II. RFKMF Magyar nyelv és irodalom 6. Dr. Karmacsi Zoltán
10. Orbán Gyula II. RFKMF Magyar nyelv és irodalom 4. Dr. Dudics Katalin
11. Oroszi Dóra II. RFKMF Földrajz 3. Dr. Molnár József
12. Solymos Karolina II. RFKMF Biológia 5. Dr. Csoma Zoltán
13. Szanyi P. Lívia II. RFKMF Biológia 5. Dr. Kohut Erzsébet
14. Sztároszta Miklós II. RFKMF Matematika 3. Dr. Sztojka Miroszláv
15. Tóth Olivia II. RFKMF Földrajz 3. Dr. Gönczy Sándor
16. Urszta Viktória II. RFKMF Ukrán nyelv és irodalom 5. Dr. Bárány Erzsébet
17. Vaszecsko Karina UNE Magyar nyelv és irodalom, nemzetközi kapcsolatok 6. Dr. Talabircsuk Oxána

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány