18 ösztöndíjassal kezdi meg a 20. tanévét a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőforrás Minisztériuma által nyújtott támogatás felhasználásával felvételt hirdetett Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumban való részvételre 2019. szeptember – 2020. június közötti tíz hónapra.

A Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium célja felkarolni a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben tanuló legtehetségesebb magyar ajkú hallgatókat (a természettudományok és a humán tudományok területén), és lehetőség szerint biztosítani számukra mindazokat a szakmai fejlődésükhöz szükséges feltételeket, melyek kiemelkedő eredmények elérését teszik lehetővé.

A Szakkollégium tevékenysége a Szakkollégium Kárpátalján hivatalosan akkreditált felsőfokú oktatási, illetve tudományos intézmények magyar ajkú hallgatóit (a Szakkollégiumba felvételt nyert hallgatókat), illetve oktatóit (a Szakkollégiumba felvételt nyert diákok tudományos munkájának vezetőit – a tutorokat) egyesíti a kitűzött célok elérése érdekében. A Szakkollégium infrastrukturális szervezeti hátterét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biztosítja. A Szakkollégium az adott intézmények adminisztrációjától függetlenül működik, a lehető legteljesebben kihasználva a korszerű információs, távoktatási rendszerek nyújtotta lehetőségeket, illetve a magyarországi intézményekkel való együttműködési lehetőségeket. A Szakkollégium keretében végzett kutatómunkát célszerű a hallgató tanulmányaira és a tutor által folytatott kutatómunkára, szakterületükre építeni.

Jelentkezni 2019. június 13-tól szeptember 6-ig volt lehetősége a kutatásukat Kárpátalján végző kárpátaljai főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak. A szakkollégiumra a 3–5. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok nevezhettek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehetett a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb. A pályázati adatlaphoz szükséges volt csatolni: pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési adatlap; tutori (témavezetői) adatlap; a tutor tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata; a tutor szakmai önéletrajza; személyigazolvány másolat; szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás; a jelentkező indexének hiteles másolata; részletes (max. 5 oldal terjedelemben) kutatási terv; strukturált szakmai önéletrajz.

A lehetőséggel 21 fő élt, akik közül minden pályázat érvényesnek minősült, akik közül 13 fő először és 8 hallgató második vagy többszöri alkalommal pályázott már Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium tagságra. A jelentkezettek közül 1 fő a Munkácsi Állami Egyetem hallgatója, 3 személy az Ungvári Nemzeti Egyetem és 17 ember a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán végzi felsőfokú tanulmányait. A felvételi eljárás a benyújtott jelentkezések elbírálásából és szóbeli vizsgából áll. A benyújtott jelentkezések előpontozásáért a Szakértői Pontozó Bizottság felelt 2019. szeptember 11-én, akik a következő szempontok alapján pontozták a jelentkezésekhez csatolt dokumentumokat: a főiskolai vizsgajegyek szaktantárgyi átlaga a résztvevő pályázók számára (maximálisan 20 pont adható), szakmai, tanulmányi (főiskolai vagy egyetemi) versenyen, tudományos konferencián elért eredmények (nincs maximum szerezhető pont), nyelvvizsga (nincs maximálisan szerezhető pont), tudományos, művészeti tevékenység (nincs maximálisan szerezhető pont), szakszövegek írásbeli fordítása (nincs maximálisan szerezhető pont).

A Szakértői Pontozó Bizottság tagjai a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács tagjai.

A felvételi vizsgára 2019. szeptember 19-én került sor a Rákóczi Főiskola épületében. Dr. Váradi Natália, a GENIUS Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója tájékoztatta a felvételiző hallgatókat és a vizsgabizottság tagjait a felvételi eljárás szabályairól. Elmondta, hogy minden felvételiző a szóbeli vizsgán maximum 60 pontot szerezhet (kutatási terv (max.10 pont), jövőbeli elképzelések (max. 10 pont kapható), szövegértés (max. 10 pont), szakmai ismeretek (max. 10 pont), pótkérdések (max. 10 pont)). Sikeres felvételhez azonban a szóbeli felvételi vizsgán minimum 60%-ot teljesítenie kell a hallgatónak. A felvételi vizsga menetrendje a következő volt: az egyéni vizsga ideje 30 perc volt. A szóbeli vizsgán elért pontokat a Felvételi Bizottság minden tagja bevezette a felvételi adatlapjára. A vizsga végén minden bizottsági tag összegezte a felvételi adatlapon bejegyzett pontokat. A Bizottság Elnöke összeszámolta az elért pontszámokat, és ennek alapján történt meg a felvételizők rangsorolása.

A Felvételi Vizsgabizottság 4 szekcióban végezte munkáját:

Filológia szekció

A vizsgabizottság tagjai ők voltak:

Dr. Beregszászi Anikó – a II. RF KMF Filológia Tanszék Magyar Tanszéki csoportjának docense

Prof. Dr. Csernicskó István –a II. RF KMF Filológia Tanszék Magyar Tanszéki csoportjának professzora, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetője

Dr. Györke Magdolna – az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Magyar Filológia Tanszékének docense

Dr. Karmacsi Zoltán – a II. RF KMF Filológia Tanszék Magyar Tanszéki csoportjának docense

Ebben a szekcióban 5 fő tett felvételi vizsgát.

Matematika és számvitel szekció

Dr. Mészáros Lívia – a II. RF KMF, Matematika és Informatika Tanszék docense

Dr. Orosz Viktor – a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet docense

Dr. Tarics Zoltán – az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézetének tudományos titkárát

Dr. Szemjon Viktória – a II. RFKMF Számvitel és Auditálás Tanszék docense

Ebben a szekcióban szintén 6 hallgató tett felvételi vizsgát.

Természettudományi szekció

Dr. Kohut Erzsébet – a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszék docense

Dr. Kolozsvári István – a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszék docense, a Fodor István Kutatóközpont vezetője

Dr. Molnár D. István – a II. RFKMF Földtudományi és Turizmus Tanszékének docense

Dr. Szabó Marján – a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszék docense

Ebben a szekcióban 3 személy mérettette meg magát.

Történelem- és társadalomtudományi szekció

Prof. Dr. Mándrik Iván – az Ungvári Nemzeti Egyetem Egyetemes Újkor Tanszékének tanszékvezetője

Dr. Molnár D. Erzsébet – a II. RFKMF Történelem és Társadalomtudományi Tanszék docense

Dr. Sallai József – a Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott egyetemi docense

Szamborovszkyné Dr. Nagy Ibolya   történész, a II. RFKMF Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének tanára, az Apáczai Csere János Könyvtárának igazgatója

Ebben a szekcióban 5 fő tett felvételi vizsgát.

A Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács 2019. szeptember 19-ei döntése alapján a 2019-2020-as tanévre az alábbi hallgatók nyertek felvételt a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumi kutatói ösztöndíjra, akiknek ezúton is gratulálunk!

Sorszám

Név

Intézmény

Szak

Évfolyam

Témavezető

1.

Balogh Dániel

II. RFKMF

Történelem

3.

Dr. Csatáry György

2.

Baksa Adrien

II. RFKMF

Matematika

3.

Dr. Sztojka Miroszláv

3.

Baranyi Ernő

UNE

Matematika

3.

Dr. Troski Viktor

4.

Baranyi Tamás

II. RFKMF

Történelem

6.

Dr. Molnár Ferenc

5.

Bíró Bernadett

II. RFKMF

Magyar nyelv és irodalom

3.

Dr. Gazdag Vilmos

6.

Györke Diana

II. RFKMF

Magyar nyelv és irodalom

4.

Dr. Györke Magdolna

7.

Homonai Júlia

MÁE

Könnyűipari

3.

Dr. Gerászimov Vitálij

8.

Kacsur Annamária

II. RFKMF

Angol nyelv és irodalom

5.

Dr. Huszti Ilona

9.

Kiss Krisztina

II. RFKMF

Magyar nyelv és irodalom

5.

dr. Márku Anita

10.

Kovács Zsanett

UNE

Matematika

6.

Dr. Traski Natália

11.

Maruszics Erik

II. RFKMF

Történelem

4.

Dr. Szakál Imre

12.

Molnár Andrea

II. RFKMF

Ukrán nyelv és irodalom

5.

Dr. Osztrovszki Marianna

13.

Mozgojov István

II. RFKMF

matematika

3.

Dr. Dzámkó Viktória

14.

Oroszi Dóra

II. RFKMF

Földrajz

4.

Dr. Molnár József

15.

Palinszki Alexandra

II. RFKMF

Matematika

3.

Dr. Kucsinka Katalin

16.

Rosinec Viktor

II. RFKMF

Számvitel és adóügy

3.

Dr. Brohun Natália

17.

Solymos Karolina

II. RFKMF

Biológia

6.

Dr. Csoma Zoltán

18.

Tóth Olivia

II. RFKMF

Földrajz

6.

Dr. Gönczy Sándor

Forrás: