20 hallgató nyert felvételt a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumba a 2017/2018-as tanévben

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőforrás Minisztériuma által nyújtott támogatás felhasználásával felvételt hirdetett Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumban való részvételre 2017. szeptember – 2018. június közötti tíz hónapra. Jelentkezni 2017. június 12-től szeptember 1-ig volt lehetősége a kutatásukat Kárpátalján végző kárpátaljai főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak.

A szakkollégiumra a 3–5. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok nevezhetnek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehetett a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb.

A pályázati adatlaphoz szükséges volt csatolni: pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési adatlap; tutori (témavezetői) adatlap; a tutor tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata; a tutor szakmai önéletrajza; személyigazolvány másolat; szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás; a jelentkező indexének hiteles másolata; részletes (max. 5 oldal terjedelemben) kutatási terv; strukturált szakmai önéletrajz.

A lehetőséggel 33 fő élt, akik közül 31 pályázat minősült érvényesnek

A felvételi eljárás a benyújtott jelentkezések elbírálásából és szóbeli vizsgából állt. A benyújtott jelentkezések előpontozásáért a Szakértői Pontozó Bizottság felelt.

A vizsga ideje 30 perc. A szóbeli vizsgán elért pontokat a Felvételi Bizottság minden tagja bevezeti a felvételi adatlapra. A vizsga végén minden bizottsági tag összegzi a felvételi adatlapon bejegyzett pontokat. A Bizottság Elnöke összegzi az elért pontszámokat, és ennek alapján rangsorolja a felvételizőket. Ezt követően 2017. szeptember 18-án került megrendezésre a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács ülésére, melyen meghatározásra került a felvételt nyert hallgatók listája.

A Felvételi Vizsgabizottság 5 szekcióban végezte munkáját:

Történelem szekció:

Dr. Mándrik Iván – professzor, az Ungvári Nemzeti Egyetem Egyetemes Újkor Tanszék tanszékvezetője

Dr. Forisek Péter – egyetemi docens, dékánhelyettes, a Debreceni Egyetem Történeti Intézetének megbízott tanszékvezetője

Dr. Pallai László – egyetemi adjunktus, a Debreceni Egyetem Történeti Intézetének tanszékvezető-helyettese

Dr. Sallai József – a Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott egyetemi docense

Ebben a szekcióban a mai napon 7 fő tesz felvételi vizsgát.

 

Társadalomtudományi szekció:

Dr. Gyuricsku Kálmán – a Nyíregyházi Egyetem tanára, az Ukrán Közgazdaságtudományi Akadémia tagja

Dr. Kavecsánszki Máté – egyetemi adjunktus, a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének oktatója

Dr. Kész Margit – docens, a II. RFKMF Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoport oktatója

Dr. Molnár József – megbízott docens, a II. RFKMF Földtudományi és Turizmus Tanszék tanára

Ebben a szekcióban a mai napon 6 fő felvételizik.

 

Természettudományi szekció:

Dr. Csoma Zoltán – docens, a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszék oktatója

Dr. Kolozsvári István – a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszék tanára

Dr. Petricskó Okszána – docens, az Ungvári Nemzeti Egyetem Orvosi Karának oktatója

Dr. Szabó Marján – docens, a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszék tanára

Dr. Vince Tímea – a II. RFKMF Földtudományi és Turizmus Tanszék előadó tanára

Ebben a szekcióban 5 személy ad felvételi vizsgát.

 

Fizika-matematika szekció:

Dr. Mészáros Lívia – docens, a II.RFKMF Informatika és Matematika Tanszék tanára

Prof. Dr. Zsiguc György – az Ungvári Nemzeti Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezetője

Prof. Dr. Tarics Zoltán – az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézetének tudományos titkárát

A szekcióban 7 személy tesz felvételi vizsgát.

 

Filológia szekció:

Dr. Csorba Marianna – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoportjának oktatója

Dr. Györke Magdolna – nyelvész, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási és Tudományos Intézet docense

Dr. Kodonec Sándor – irodalmár, a II. RFKMF Filológia Tanszék Ukrán Tanszéki csoport tanára

Dr. Nánási-Molnár Anita – nyelvész, a Debreceni Egyetem Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ referense

A filológia szekcióban 7 fő tesz a mai napon felvételi vizsgát.

A Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács 2017. szeptember 18-ai döntése alapján a 2017-2018-as tanévre az alábbi hallgatók nyertek felvételt a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumi kutatói ösztöndíjra, akiknek ezúton is gratulálunk!

Sorszám Név Intézmény Téma Témavezető
1. Bahus Réka UNE Egy kárpátaljai magyar közösség keresztneveinek vizsgálata 1900-tól napjainkig Nagy Natália
2. Balla Eszter UNE Korláthelmec történelme a XVI-XVIII. Században Bacsó Róbert
3. Balog Eszter II. RFKMF Matematika felsőoktatásban Kárpátalján kezdetektől napjainkig Kucsinka Katalin
4. Baranyi Tamás II. RFKMF A görögkatolikus egyház helyzete Kárpátalján 1944-1964 között a levéltári források tükrében Váradi Natália
5. Bem Krisztina II. RFKMF Vízminőség vizsgálat az Ung folyó ungvári szakaszán Izsák Tibor
6. Benedek Anett II. RFKMF Nagydobronyi vadvédelmi rezervátum földrajzi névtárának ábrázolása digitalizát térképen történeti térképek névanyaga alapján Kohut Erzsébet
7. Bihari Krisztina II. RFKMF A K2SO4-NiSO4 rendszer: egykristályok növesztése és tulajdonságai Filep Mihály
8. Dorgay Zsófia UNE A kollektív emlékezet megnyilvánulásai a málenykij robottal kapcsolatban az ungvári járási Szürte községben és környékén Kiss Éva
9. Gyöngyössy Tibor II. RFKMF A Makovica-hegység geomorfológiai elemzése Gönczy Sándor
10. Kacsur Annamária II. RFKMF A kárpátaljai magyar iskolák társadalmi presztízsének változása 2008-tól napjainkig (Esettanulmány a beregszászi iskolákról) Huszti Ilona
11. Károly Tímea UNE A húsvéti ünnepkörök hagyományai és szokásai Palágykomorócon a magyar és szláv nemzetiségűek körében Zékány Krisztina
12. Marosán Kamilla UNE Szovjet oktatáspolitika 1950-1953 között a sajtó és levéltári anyagok alapján Zubánics László
13. Nagy Alexandra II. RFKMF A magyar helyesírás szabályai (12. kiadás) kárpátaljai szemmel Karmacsi Zoltán
14. Páva Tünde UNE A két kvarkos rendszerek finom és hiperfinom energiaszintjeinek leírása Rubish László
15. Popovics Viktória MÁE Magyar népviselet jellegének vizualizálása modern grafikai számítógépes programok segítségével Gerászimov Vitálij
16. Puskás Veronika II. RFKMF Iskolai nyelvi tájkép – rejtett tanterv Dudics Katalin
17. Szanyi KM Gábor II. RFKMF A kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás hatékonyságának vizsgálata empirikus módszerrel Beregszászi Anikó
18. Tóth Péter UNE Hipotézisvizsgálat a kovariancia-függvény típusáról Ungvár mutatói alapján Traski Viktor
19. Vámossy Krisztina II. RFKMF A szófajok elsajátításának összehasonlító jellemzése az ukrán és magyar tannyelvű iskolákban Margitics Katalin
20. Vaszecsko Karina UNE A születéssel kapcsolatos hagyományok Kárpátalján Talabircsuk Oxána

Itt adhatja meg észrevételeit és javaslatait az oktatási programokkal kapcsolatban.

Megjegyzését a webhely rendszergazdája általi felülvizsgálata után 3 (három) munkanapon belül közzétesszük. Megértésüket köszönjük!


Az email címet nem tesszük közzé.

*

*

*

*

*

*


Hozzászólások