A Filológiai Tanszék angol tanszéki csoportja oktatási programjainak szakmai megvitatása

2021. június 7-én megvitatták a Filológia Tanszék angol alap- és mesterképzési szintjén az oktatási programok tartalmának aktualizálására vonatkozó javaslatokat a 2021-2022 tanévre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszéke projektcsoportjának, valamint külső érdekelt feleknek a részvételével.

A megbeszélésen részt vett, másokkal egyetemben, Amelina Szvitlana Mikolajivna, a pedagógiai tudományok doktora, egyetemi tanár, az Ukrán Nemzeti Élet- és Környezettudományi Egyetem Idegen Nyelvi Filológia és Fordítási Tanszékének vezetője, valamint Szkiba Katerina Mikolajivna, a pedagógiai tudományok doktora, egyetemi docens, a Hmelynickiji Nemzeti Egyetem Germán Filológia és Fordítástudományi Tanszékének professzora.  Mindketten megosztották saját egyetemeiken szerzett tapasztalataikat az idegen nyelvi szakemberek képzésének megszervezése terén, javaslatot tettek a Rákóczi-főiskola oktatási programjaiban jelenleg alkalmazott szervezeti és szemantikai megközelítések javítására.

Az idegen nyelvi szakemberek szakmai képzése gyakorlati szempontjainak megvitatásába bekapcsolódtak a munkaadók és a külső érdekelt felek képviselői is, elsősorban Fischer Mária, a „Kárpátaljai Fejlesztési és Tanácsadó Központ „Advance” karitatív alapítvány igazgatója (Beregszász), illetve Trifan Marianna, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet angol szakos módszerésze, az intézet szociális-humanitárius és művészeti-esztétikai diszciplínák tanításával foglalkozó irodájának módszerésze.

A filológia tanszék angol tanszéki csoportja