A jövő építői – X. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia a Rákóczi-főiskolán

A tizedik, jubileumi Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát május 19–21. között szervezték a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a Bethlen Gábor Alap és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével.
A konferencia célja a kárpátaljai felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai önképzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése. A tudományos erőpróbára ötven, felsőoktatásban tanuló fiatal kutató jelentkezett. A pályamunkákat harminchat zsűritag véleményezte.

A rendezvényt dr. Orosz Ildikó a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola asszonya nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, hogy a kárpátaljai magyar felsőoktatás számára fontos egy új értelmiségi generáció felnevelése. A tudósok anyanyelvükön juthatnak el a legfelsőbb szintekre, ehhez természetesen anyanyelven folyó tanulás szükségeltetik, melyben számunkra anyaországunk van legnagyobb segítségünkre.

Faragó László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja hangsúlyozta, hogy egy közösség legfontosabb értéke a tudás. A diákság felelős önmagáért, nemzetéért és gyermekeinek jövőjéért.
Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács általános alelnöke hozzátette, a tudást építeni, gyarapítani szükséges, ezáltal fejlődik magyarságunk. Az eseményt megtisztelték jelenlétükkel a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettesei, dr. Fodor Gyula és dr. Rácz Béla, továbbá Kovály Katalin, a kárpátaljai magyar doktoranduszokat tömörítő szervezet, a Momentum Doctorandus elnöke.

A hallgatók kilenc szekcióban mérettethették meg magukat. A Biológia szekcióban a növényi és állati élővilággal kapcsolatos, a Társadalomföldrajz, közgazdaság részlegben a migrációval és nemzetépítéssel összefüggő, míg a Természetföldrajz szakágban hőmérséklet-előrejelzés témájú munkákat mutattak be. A Nyelvtudomány és irodalom blokkban a szövegértés szerepével, a Történelem szekcióban a kárpátaljai nemesi családok életével foglalkozó témákat tárgyaltak. A Kémia ágazatban a különböző molekulákkal kapcsolatos, a Matematika, informatika részlegben hatáskeresztmetszetekkel foglalkozó, az Orvos- és egészségtudomány területén a védőnők feladatait tárgyaló, a Társadalomtudományi szekcióban a művészettel, filozófiával, teológiával kapcsolatos kérdéseket taglalták a résztvevők.

Kurmay Anita
Kárpátalja.ma

Itt adhatja meg észrevételeit és javaslatait az oktatási programokkal kapcsolatban.

Megjegyzését a webhely rendszergazdája általi felülvizsgálata után 3 (három) munkanapon belül közzétesszük. Megértésüket köszönjük!


Az email címet nem tesszük közzé.

*

*

*

*

*

*


Hozzászólások