A kárpátaljai oktatás helyzete a 2019-es külső független érettségi eredmények tükrében

Mi az értékelés és mi a szerepe a pedagógiában? Ezzel a kérdéssel indította előadását Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia harmadik napján. Bevezetésként a megnevezett kérdéskört fejtette ki, ahol kitért többek között a tanítás módjára, folyamatára, valamint a pedagógus feladataira is.

Az elnökasszony ezután a kárpátaljai oktatás helyzetéről számolt be a 2019-es külső független érettségi (ZNO) eredményei tükrében. Kiemelte, hogy az adott évben tették kötelezővé az ukrán nyelv és irodalom, valamint a matematika vagy Ukrajna történelme ZNO-t minden érettségiző diák számára. – Fontos megjegyezni, hogy az ukrán vizsgán ukrán anyanyelvű, ukrán iskolában érettségizett és ukrán bölcsész szakra felvételizők számára készített teszttel mérték a tanulók tudását, amelynek nagy része nyelvtani kérdéseket tartalmazott. A nyelvi témában ráadásul nem a nyelvet kérik számon, hanem nyelvtant és annak árnyalatait – fogalmazott Orosz Ildikó.

Elmondta, hogy a nyelvismeret mérését különböző szintek szerint kellene kidolgozni, és ezt különböző iskolatípusoktól függően kellene differenciálni. Hozzátette: – Amennyiben a vizsga célja az ukrán nyelv ismeretének felmérése, annak menetét a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a nyelvvizsgák bevált és jól kidolgozott kompetenciamérésével kellene végezni.

A két kötelező tárgyon kívül egy harmadikat is megjelölhettek az érettségizők. Az idegen nyelvek közül az európai nyelvekből lehetett választani (kivételt képeztek a kisebbségi nyelvek). A KMPSZ lépéseket tett ezen ügyben, de minden szempontból elutasító választ kaptak.

Következtetésképpen aláhúzta, hogy Ukrajna oktatáspolitikáját továbbra is meghatározza a kettős mérce, a demokráciadeficit, a mérésmetodológia részleges alkalmazása, valamint az eredmények interpretálása politikai célok alapján. Kárpátalján pedig a legnagyobb gondot nem az anyanyelvű oktatás, hanem az oktatás színvonala jelenti.

M.M.