A nemzeti multiteszt Matematika blokkjának tartalma, szerkezete és értékelése

2022-ben a hagyományos külső független értékelés (ZNO) helyett a végzősök számítógépes formátumú nemzeti multidiszciplináris teszten (továbbiakban multiteszt) kell részt venniük. Az adott teszt három tantárgyi összetevővel (blokkal) fog rendelkezni:

  • Ukrán nyelv;
  • Matematika;
  • Ukrajna története.

Az adott cikkben a Matematika blokkal kapcsolatos információkat közöljük.

A Matematika blokk teljes mértékben meg fog felelni a Matematika külső független értékelés (ZNO) tantárgyi programjának. A program lefedi az összes olyan témát algebrából és mértanból, amelyek tanulmányozását az tárgyak iskola kurzusai biztosítja, konkrétan:

“Számok és kifejezések “;

“Egyenletek, egyenlőtlenségek és rendszereik”;

„Függvények”;

“Véletlenszerű események valószínűsége, minta jellemzői (átlagérték), diagramok és grafikonok elemzése”;

“Planimetria”;

“Sztereometria”.

Összesen 20 feladat lesz a Matematika blokkban, többek között:

  • 14 egyszeri választási feladat – egy helyes válasz 5 lehetőség közül;
  • 4 párosítási feladat (3 logikai pár felállítása);
  • 2 nyílt feladat rövid válaszokkal (strukturálatlan feladatok).

A multiteszt Matematika blokkjában nem lesznek hosszú szöveges nyílt válasz megadására irányuló kérdések.

A Matematika feladatok értékelése a külső független értékelés pontrendszere szerint történik: minden helyes válaszért 1 tesztpont jár, a helyesen meghatározott logikai párért – 1 tesztpont, helyes rövid válaszért – 2 tesztpont. A multiteszt Matematika blokkjának feladatainak megoldásáért 0-tól 30 pontot lehet szerezni.

Eredményét (szerzett pontok számát) a multiteszt blokkok végrehajtása után tudja meg. Később az egyes blokkok eredményét 100-200 pontos skálára vezetik át. Ahhoz, hogy ezen a skálán eredményt szerezzen, elegendő legalább egy tesztpontszám elérése.