A Rákóczi Díjjal kitüntetett Potápi Árpád János laudációja

Potápi Árpád János 1967. március 28-án született Bonyhádon.

1985-ben érettségizett a bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban. 1985-1986-ban a bonyhádi Vörösmarty Mihály Általános Iskola képesítés nélküli nevelője. 1991-ben általános iskolai tanári oklevelet szerzett a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar nyelv és irodalom-történelem szakán. 1994-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetementörténelem szakon kapott egyetemi diplomát.

1991 és 1993 között a szegedi Tarjánvárosi 4. Számú Általános Iskola tanára, 1993-tól a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium tanára.

1998 és 2011 közöttelnöke a székely hagyományőrző csoportokat tömörítő Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének, 2004-től 2014-ig pedig a völgységi kistérség önkormányzatai alkotta társulásnak. 2002-2014 között, tizenkét éven át Bonyhád Város polgármestere.

1993-ban kapcsolódott be a politikai életbe, az 1994-es országgyűlési választásokon a Fidesz bonyhádi kampányfőnöke volt, 2007-től a Tolna Megyei Választmány elnöke. 1998 óta, több mint 20 éve egyéni mandátummal országgyűlési képviselő. 2018-ban immár hatodszor, nagy többséggel szerzett egyéni országgyűlési képviselői mandátumot, ami következetes, kitartó, a körzetéért mindent elkövető munkájának ékes bizonyítéka.

Az elmúlt évek során tagja volt az országgyűlés emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi, valamint a külügyi bizottságának. 2011. január 1-től 2014 júniusáig az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke. 2014-2018 között a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, 2018 májusábanpedig újabb négy évre nemzetpolitikáért felelős államtitkárrá nevezték ki.

Teljesítményének elismeréseként: Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter a Honvédelemért Kitüntető Címet adományozta neki 2012-ben, 2013-ban a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elismerésében,Sebestyén Ádám-díjban részesült az ősi bukovinai kultúra őrzésében és ápolásában végzett kiemelkedő tevékenységéért.  Bonyhád és a Völgység lakosai iránti elkötelezettségéért, érdekképviseletükért, az értük való önzetlen munkálkodásáért Bonyhád város Képviselő-testülete Perczel-díjban részesítette 2015-ben. Ugyanebben az évben a madéfalvi Siculicidium emlékmű helyreállításának támogatásáért, valamint a bukovinai székelyek és a madéfalviak közötti kapcsolatok elmélyítéséért megkapta a Mádéfalva díszpolgára címet. 2017-ben Bátaszéktől Pro Urbe Díjban részesült, Bátaapátitól Gránit-díjban. 2018-ban a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium újraalapításában játszott kiemelkedő szerepéért Rákóczi-díjat kapott Marosvásárhelyen.

Potápi Árpád János polgármesterként, országgyűlési képviselőként rengeteget tett Bonyhád Város és a térség fejlődéséért, amit számos eredmény igazol. Választókerületében nincs olyan település, ahol ne fűződne valamilyen jelentős fejlesztés a nevéhez.

Bukovinai székelyként érti és érzi a kisebbségi helyzet sajátosságait. Országgyűlési képviselőként mindig fontos feladatának tekintette minda határon túli magyarság, mind a magyarországi nemzetiségek érdekeinek képviseletét, törekvéseik támogatását. Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnökeként, majd államtitkárként is – életének meghatározó része volt ez a feladat.

Nemzetpolitikáért felelős államtitkárként rendkívül sokat tett a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar közösségekért.Munkásságának legfontosabb célja a külhoni magyarság identitásánakmegőrzése, szülőföldön való boldogulásának elősegítése, az anyaországi és a határon túli magyarság közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése. Tevékenységéhez számos jelentős eredmény köthető, a külhoni magyar oktatási és kulturális intézmények megerősítésétől kezdve az identitáserősítő programok indításán át a külhoni magyar szakintézmények, magyar vállalkozói réteg megerősítéséig. Kiemelt figyelemmel követi a kárpátaljai magyar közösséget érintő eseményeket, lehetőségéhez mérten azonnali segítséget nyújt a szülőföldön, boldogulásához és gyarapodásához.

A teljesség igénye nélkül államtitkári munkásságához köthetők az alábbi programok, melyek Kárpátalján is jelentős fejlesztési beruházások megvalósítását tették lehetővé:

2015. Kárpátaljai szociális csomag elindítása. A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015-től évi egyszeri támogatásban részesíti a kárpátaljai pedagógusokat, művészeti iskolákban dolgozókat, egészségügyi dolgozókat, egyházi személyeket, a magyar nyelven tevékenykedő újságírókat, a színészeket, a kulturális intézmények munkatársait, valamint hozzájárul az óvodás és kisiskolás korú gyermekek étkeztetéséhez.

2015. A külhoni magyar szakképzés éve. A programból fejlesztettük és felújítottuk a Jánosi Mezőgazdasági Líceumot, a Tiszabökényi Iskolaközi Tankombinátot, a Beregszászi Szolgáltatóipari Líceumot, a főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetét

2016-2019. A kárpátaljai egyházi líceumok felújítása, bővítése és működésük támogatása

2016-2019. Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

2017– 2019. A kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztése. (az első ütemből megvalósítjuk az Aknaszlatinai 3. sz. Bólyai János Középiskola, a Kaszonyi Középiskola, a Nagydobronyi Középiskola, az Ungvári 10. sz. Dayka Gábor Középiskola és a Munkácsi 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola teljes körű felújítását, fejlesztését, korszerűsítését)

A program 2019-2021-ben további iskolák felújításával folytatódik.

2017-2018. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház (Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház) épületének felújítása, korszerűsítése.

2018-2019. A kárpátaljai médiafejlesztési program keretében az első kárpátaljai magyar televízió elindítása.

2018 – 2019.A kárpátaljai háziorvosi rendelők felújításának támogatása.

Ezek a programok jelentősen hozzájárultak kárpátaljai magyar közösségünk fejlődéséhez, megerősödéséhez.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola főépületének felújításakor, még Bonyhád polgármestereként támogatást nyújtott az intézménynek.

2013-ban Orbán Viktor miniszterelnök intézményünkkel hosszú távú stratégiai együttműködési megállapodást kötött, mellyel felvállalta működésének és fejlesztésének biztosítását.  A megállapodás realizálása a Nemzetpolitikai Államtitkárság közreműködésével történik. Potápi Árpád János a Rákóczi-főiskola működését, bővítését, fejlesztését államtitkárként is szívügyének tekinti.Irányítása alatt valósultak/valósulnak meg az alábbiberuházások:

Szakképzési bázis felújítási munkálataink és eszközbeszerzése (2018).

A Főiskola Átriumának megépítése,

A Felsőfokú Szakképzési Intézet Nagydobronyi Oktató Központjának megépítése,

A Lipoveci Magashegyi Terepgyakorlati bázis kiépítése,

A Péterfalvai Szakképzési Centrum létrehozásának és fejlesztésének támogatása,

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egészség- és Sportcentrumának megépítése,

Tanuszoda- és tornaterem fejlesztési beruházás előkészítésének és megkezdésének támogatása (az egykori „Mebelscsik” stadion területén) (2019)

A különböző kulturális programok, tudományos konferenciák, rendezvények lebonyolításához nyújtott anyagi támogatások, melyek felsorolása messze meghaladná a tanévnyitó rendezvényünkön rendelkezésünkre álló időhatárokat.

Munkáját az emberszeretet, az önzetlenség, a segíteni akarás vezérli. Az emberekhez mindig szeretettel és kedvességgel fordul.

Államtitkár Úrnak a kárpátaljai magyarság, ezen belül a Rákóczi Főiskola érdekében végzett meghatározó tevékenységéért köszönetünket és mély hálánkat fejezzük ki a Rákóczi Díj adományozásával.

További munkájához kívánunk erőt, egészséget, további határozottságot, türelmet, kitartást, a magánéletben pedig minden olyan reményének, vágyainak a beteljesülését, amelyet magának és családjának elképzelt.