A Rákóczi Díjjal kitüntetett Vaszil Roszul laudációja

Vaszil Roszul pedagógus-családba született 1951. szeptember 21-én, a munkácsi járási Klacsanón. A Kijevi Nemzeti Egyetem természetföldrajz, földrajztanár szakán szerzett diplomát 1973-ban. Ezután a Munkácsi 7. sz. Középiskola tanára, majd igazgatója lett, később a Munkácsi Bentlakásos Iskola igazgatója is volt.  1990-től kezdve 2 ciklusban is Ő volt a Kárpátaljai Megyei Oktatási Osztály vezetője.

Vaszil Roszul a kárpátaljai oktatásügy fejlesztésének lelkes kutatója is volt. Számos tudományos és módszertani publikáció szerzője vagy társszerzője, beleértve az 1997-ben napvilágot látott „Iskola és oktatásügy Kárpátalján” c. monográfiát. Szintén 1997-ben védte meg kandidátusi disszertációját „A kárpátaljai iskolák és pedagógiai eszmék fejlődése a 19-20. században” címmel. A megye oktatási szférájában kifejtett szakmai tevékenységének elismeréseként még ugyanebben az évben megkapta az „Ukrajna nemzeti oktatásügyének érdemes dolgozója” címet.

1999-ben Vaszil Roszult kinevezték a Munkácsi Tanítóképző Intézet igazgatójának, amelyet 2003-ban Munkácsi Humán-Pedagógiai Főiskolává szerveztek át. Az intézmény első rektorának tisztét betöltő Vaszil Roszul pedig megkapta „Az érdemekért” állami kitüntetés III. fokozatát. Később a Kárpátaljai Állami Egyetem professzora, tanszékvezetője, rektorhelyettese is volt, egészen nyugdíjba vonulásáig.

Vaszil Roszulnak kiemelt szerepe volt a főiskola licenzálási folyamatában. Mint a Kárpátaljai Megyei Oktatási Főosztály vezetője az akkori törvények szerint neki is jőve kellett hagyni az intézmény működési szabályzatát. A főiskola létrejöttét, mint későbbi működését éles politikai viták övezték. A szakmai érvek helyett számos alkalommal elvi és pártpolitikai alapon közelítették meg az engedélyek kiadását az illetékes döntéshozók saját meggyőződésük vagy feletteseik hatására. A főiskola első alapaszabályának hitelesítés is ilyen körülmények között történt, de Roszul Vaszil a szakmai szempontok szerint döntött és felvállalta annak a következményeit. Ma lehet nem ünnepelhetnénk együtt amennyiben másképpen cselekszik.

Beregszász, 2023. szeptember 23.