A Rákóczi-főiskola és a Niagara Egyetem – egy sikeres együttműködés kezdete

Online meeting keretében találkoztak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vezetői és az Amerikai Egyesült Államokban található Niagara Egyetem képviselői június 13-án. A megbeszélés fő témája a két felsőoktatási intézmény közötti együttműködés megalapozása volt.

Az angol nyelven folytatott tárgyaláson a Rákóczi-főiskola részéről dr. Orosz Ildikó elnök, dr. Csernicskó István rektor, dr. Fodor Gyula rektorhelyettes, dr. Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója, a főiskola docense, a Filológia Tanszék angol részlegétől dr. Lizák Katalin adjunktus és dr. Fodor Katalin docens vettek részt.

A Niagara Egyetemet dr. Chandra J. Foote oktatási dékán és professzor, James McCutcheon, a Modern és Klasszikus Nyelvek Tanszékének vezetője és Henrik Borgstrom, a Nyelvtudományi Tanszék professzora képviselte.

A két felsőoktatási intézmény közötti kommunikációt Forgács Péter tiszteletbeli magyar konzul indította el, aki sokat tesz az amerikai–magyar kapcsolatok megteremtéséért és ápolásáért.

A megbeszélés kezdetén mindkét fél bemutatta intézményét. Csernicskó István rektor és Fodor Gyula rektorhelyettes tájékoztatták az amerikai professzorokat a Rákóczi-főiskoláról, annak irányultságáról, működéséről, képzési programjairól. Chandra J. Foote professzor ismertette a Niagara Egyetemet, hangsúlyozva, hogy egyetemük nyitott az együttműködésre, tapasztalatcserére.

Az intézmények közötti együttműködés két irányultságot vett: egyrészt online előadások és kurzusok lehetőségét vitatták meg a vezetők, másrészt megbeszélték annak lehetőségét, hogy a diákok és tanárok kölcsönösen részt vegyenek személyesen a különböző programokban. Az utóbbi pénzügyi hátterének megteremtése érdekében pályázati és egyéb támogatási forrást keresnek a partnerek.

Mindkét fél megegyezett abban, hogy az angol mint idegen nyelv és a földrajz, turisztika szakágak azok, amelyek sokféle lehetőséget rejtenek online és közvetlen formában is (nyári angol tábor, kurzusok, turisztikai gyakorlat a Niagara-vízesésénél és egyebek).

Orosz Ildikó elnök az amerikai partnerek kérésére felvázolta a térség jelenlegi helyzetét a háború árnyékában.

A megbeszélés végén mindkét fél egyetértett abban, hogy a hatékony és sikeres együttműködést keretmegállapodásban rögzítik.