A Rákóczi Főiskola számvitel és adóügy szakos hallgatói átvették a SaaS Oblik tanúsítványokat

A számvitel és adóügy szakos hallgatók a Könyvviteli és könyvvizsgálói informatikai rendszerek és technológiák tantárgy keretein belül, az Alkalmazott Rendszerek és Technológiák Intézete Kft. közreműködésével sikeresen vettek részt a SaaS Oblik online könyvviteli rendszer valós időben zajló oktatásán.

A SaaS Oblik felhőszoftver-szolgáltatás teljes körű alkalmazásának bevezetése az oktatási folyamatba  dr. Makarovics Viktória, a gazdaságtudományok kandidátusa, egyetemi docens igyekezetének és felelősségteljes közvetlen részvételének köszönhető.

A képzés eredményei alapján legjobban teljesítő hallgatók a Számvitel és Auditálás Tanszék vezetőjétől, a gazdaságtudományok doktorától, Prof. Dr. Bacsó Róberttől vehették át a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítványokat és az értékes tárgyjutalmakat.

A tanúsítvány hivatalos megerősítésként szolgál a jövőbeni potenciális munkaadók és tudományos közeg számára arról, hogy a hallgatók a legújabb számviteli és vállalatirányítási technológiák felhasználói, mivel a SaaS Oblik (a SaaS rövidítés az angol Software as a Service-ből származik és jelentése: szoftver, mint szolgáltatás) online rendszer egy automatizált könyvviteli felhőszolgáltatás különböző profilú vállalkozások számára.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az Alkalmazott Rendszerek és Technológiák Intézete Kft. között fennálló együttműködési megállapodás biztosítja az innovatív oktatási módszerek bevezetését az oktatási folyamatba. Ez utóbbi pedig lehetővé teszi a hallgatók számára a modern információs és kommunikációs technológiák felhasználói készségének, azon belül is a speciális informatikai rendszerek, valamint a valós idejű számviteli és adózási számítógépes technológiák alkalmazásának elsajátítását, ami végeredményben garantálja a szakmai oktatás színvonalának és minőségének jelentős javítását.

A legújabb információs technológiák alkalmazása a leendő könyvelők képzésében egyszerre több funkciót is ellát, mint például: az oktatási anyagok vizualizálása, a képzési idő lerövidítése, az ismeretek elérhetőségének és minőségének szavatolása, a megszerzett tudás fejlesztésének és a készségek kifejlődésének elősegítése, ami lehetővé teszi az oktatási folyamat gyors és időben történő ellenőrzését. Ez pedig a továbbiakban biztosítja végzőseink számára a magas szintű versenyképességét a munkaerőpiacon. Ugyanakkor az informatikai és a technikai taneszközök az oktatási folyamat szerves részét képezik, és lehetővé teszik a magasan képzett szakemberek mai kor követelményei szerinti képzési feladatának határozott és gyors megoldását.

A felhő technológiák oktatási folyamatban történő alkalmazása mindenekelőtt megoldja azt a problémát, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók egyenlő hozzáférést kapjanak a minőségi számviteli oktatási erőforrásokhoz.

A hallgatók számára a felhő technológiák és platformok számos nívós lehetőséget kínálnak: az online formában történő tanulásra, az intellektuális és kreatív képességek fejlesztésére az oktatás individualizálása alapján, megfelelő időben és kényelmes körülmények között történő önképzésben való részvételre, teljes értékű konzultációkra valós időben és záros határidőn belül, a hasznos információk szabad áramlására a földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül, és mindezt a szükséges anyagok és információk távoli szervereken történő elhelyezésével és asztali számítógéphez kötöttség nélkül.

IMG_20210210_130925
IMG_20210210_131228
IMG_20210210_131342
kép
IMG_20210210_131103
IMG_20210210_131039
IMG_20210210_131142
IMG_20210210_131249
IMG_20210210_131205

Az innovatív oktatási módszerek bevezetése az oktatási folyamatba lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy fejlesszék a megszerzett ismereteik alkalmazásának képességét a nem szabványos helyzetekben való eligazodáshoz, a felmerülő problémák elemzéséhez, a vezetői döntések önálló kidolgozása és végrehajtása érdekében, ami végső soron jelentősen növeli a kompetens szakképzés színvonalát és minőségét.

Őszinte hálánkat fejezzük ki az Alkalmazott Rendszerek és Technológiák Intézete Korlátolt Felelősségű Társaságnak azért a lehetőségért, hogy valós időben tudunk dolgozni a SaaS Oblik felhőalapú könyvelési rendszerben a modern internetes technológiák alkalmazásával.

Bízunk a további közös együttműködésben!

Számvitel és Auditálás Tanszék