A Rákóczi-főiskola szervezésében valósul meg a XXXVI. OTDK FiFöMa szekciója

A Rákóczi-főiskola és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011-től folyamatosan együttműködik az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával és részt vesz az OTDK munkájában: versenyző diákokat, zsűritagokat, megfigyelő tanárokat és diákokat delegál az országos konferenciára.

Ennek előzményeként minden év tavaszán intézményi első fordulós Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát szervez, amelyről a versenyzők továbbjuthatnak a kétévente megvalósuló országos megmérettetésre. Emellett folyamatosan kapcsolatot tart a résztvevőkkel, gyűjti a jelentkezési dokumentációt, figyelemmel kíséri és segíti a kárpátaljai versenyzők és zsűritagok szekciókba való regisztrációját, biztosítja a konferenciára való eljutást a kárpátaljai résztvevők számára.

This slideshow requires JavaScript.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnökségének döntése értelmében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szervezheti meg a 36. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcióját 2023 áprilisában.

Az Ügyvezető Elnökök Kollégiumának alakuló ülésére 2022. április 11-én került sor a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalban, amelyen Intézményünk online-módon vett részt.

Az ülésen a 36. OTDK előkészítésével és lebonyolításával összefüggő általános tudnivalókról, a szervezéshez kapcsolódó konkrét feladatokról, a finanszírozásról és a költségvetések tervezéséről, a szakmai és kulturális programok előkészítéséről, az OTDT online rendszerével kapcsolatos ismeretekről, a lebonyolításra vonatkozó időtervről és a hallgatók részvételéről történt egyeztetés.

Továbbá elhangzott minden olyan információ, amely elősegíti az OTDT Szakmai Bizottságai és az OTDT Titkárság közötti együttműködést.

Az ülésen került átadásra a „Dokumentumok és rendezői ajánlások a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia szekcióit rendező intézmények és szakmai bizottságok számára” című összeállítás, amely segítségül szolgál majd a konferencia megszervezéséhez. A dokumentációt az ülést követően elektronikusan is hozzáférhetővé tették a szervezők. Főiskolánk képviselői a dokumentumcsomagot a következő napokban személyesen veszik át Budapesten.

Intézményünkben a konferencia ügyvezető elnöke Dr. Fodor Gyula, ügyvezető társelnöke Dr. Mészáros Lívia, ügyvezető titkára Dr. Gönczy Sándor, hallgatói képviselője Varga Csaba, helyettes hallgatói képviselője pedig Oroszi Dominika.

Az OTDK nyelve a 36. OTDK központi felhívásának értelmében a magyar. A Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcióban ennek szellemében magyar nyelvű dolgozatokkal és magyar nyelvű előadásokkal lehet részt venni. A magyarországi felsőoktatási intézményben tanuló nem magyar anyanyelvű vagy külföldön idegen nyelven tanuló magyar szerzők esetében a pályamunkát angol nyelven is befogadja a Szekció, azonban az előadás nyelve számukra is a magyar.

A konferencia-kiírás részleteit és a versenyen részt vevő középiskolásokra vonatkozó részletesebb leírást a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza.

 

A szervezőbizottság elnöke: Dr. Váradi Natália,

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola