A Rákóczi-főiskola várja a jelentkezőket a magiszteri képzésre

Javában tart a felvételi időszak az ország felsőoktatási intézményeiben, ezért Bárány Bélát, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felvételi bizottságának titkárát arra kértük, foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat az érdeklődők számára. Előző számainkban (a Kárpátalja június 6-án és június 13-án megjelent 958., illetve 959. számaiban) a beregszászi főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetébe, illetve a bachelor szintű képzésekre jelentkezőknek igyekeztünk hasznos tudnivalókkal szolgálni. Ezúttal a magiszteri szintű képzésekre, illetve a magyarországi intézményekkel közösen meghirdetett, Ukrajnában nem akkreditált képzésekre vonatkozó információkat foglaljuk össze.

– Mely szakokon indít magiszteri szintű képzéseket 2019-ben a Rákóczi-főiskola?

– Idén matematika, történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia, valamint tanítói szakokon várjuk a jelentkezőket magiszteri szintű képzéseinkre.

– Mit kell tudniuk a jelentkezőknek a felvételi eljárásról?

– Jelentkezni a magiszteri szintű képzésekre az alapképzésben megszerzett bachelor, szpecialiszt, esetleg más szakokon elért magiszteri szintű diploma birtokában lehet. A jelentkezőknek a választott szaktárgyukból, illetve idegen nyelvből kell írásbeli felvételi vizsgát tenniük. Azoknak, akik nem az elvégzett alapszakkal azonos mesterképzésre jelentkeznek, egy további különbözeti vizsgát is tenniük kell. A különbözeti vizsga követelményei megtalálhatók intézményünk honlapján (www.kmf.uz.ua).

Jelentkezni a magiszteri szintű képzésekre csak személyesen lehet a következő dokumentumok benyújtásával:

– a személyi igazolvány eredeti példánya és másolata;

– a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél és annak melléklete (az eredeti példány és egy másolat).

Jelentkezni július 10–23. között lehet.

A felvételi vizsgákra, valamint a különbözeti vizsgákra azok esetében, akik nem az alapszakuknak megfelelő magiszteri szintű képzésre jelentkeznek, július 24. és 31. között kerül sor.

A jelentkezést és a felvételi vizsgákat követően augusztus 2-ig kell kihirdetnünk a magiszteri szintű képzéseken felvételre ajánlottak névsorát.

– Mire kell odafigyelniük azoknak, akik történelem és régészet szakon jelentkeznek magiszteri szintű képzésre?

– A történelem és régészet szakon magiszteri szintű képzésre jelentkezőknek 2019-ben úgynevezett egységes felvételi vizsgát kell tenniük angol, német, francia vagy spanyol nyelvből. Az eljárást tekintve a külső független értékelés (ZNO) szabályai szerint lebonyolítandó vizsgára július 2-án kerül sor.

Bizonyos esetekben lehetőség van arra, hogy a történelem és régészet szakon magiszteri szintű képzésre jelentkezők ne a tesztközpontokban, hanem intézményünkben tegyenek vizsgát idegen nyelvből:

– ha olyan betegségek miatt nem tudnak részt venni az egységes felvételi vizsgán, amelyek szerepelnek az Oktatási és Tudományos Minisztérium, valamint az Egészségügyi Minisztérium rendelete alapján erre feljogosító kóros állapotokról összeállított listában;

– ha esetükben az egységes felvételi vizsga teljesítéséhez egyéb különleges feltételek is szükségesek azokon kívül, amelyeknek a biztosítását az Oktatási és Tudományos Minisztérium, valamint az Egészségügyi Minisztérium rendelete előírja a független vizsgaközpontok számára;

– ha 2019. március 31. után fejezik be katonai szolgálatukat.

Felhívom a felvételizők figyelmét, hogy részletesebben a témáról a www.kmf.uz.ua weboldalon, felvételi szabályzatunk VIII. fejezetében olvashatnak.

Az egységes idegennyelv-vizsga helyett idegen nyelvből főiskolai felvételi megmérettetésre jogosultak június 17–25. között nyújthatják be ez irányú kérelmüket főiskolánkon.

A magiszteri szintű képzésre történelem és régészet szakon a többi szakhoz hasonlóan július 10–23. között lehet jelentkezni személyesen.

Felhívom a jelentkezők figyelmét, hogy a 2019-es felvételi szabályzat magiszteri szintű történelem és régészeti képzés esetén pótfelvételi eljárást is lehetővé tesz. A pótfelvételi eljárásban azok a jelentkezők vehetnek részt, akik sikeresen teljesítették július 2-án az egységes felvételi vizsgát idegen nyelvből. A pótfelvételire vonatkozó jelentkezési kérelmek benyújtására szeptember 2–20. között van mód. A felvételi vizsgákra szeptember 23–25. között kerül sor.

– Milyen magyarországi oktatási intézményekkel közösen meghirdetett, Ukrajnában nem akkreditált képzésekre lehet jelentkezni a Rákóczi-főiskolán?

– A gödöllői Szent István Egyetem idén is elindítja Beregszászban kertészmérnöki, mezőgazdasági-mérnöki, illetve élelmiszeripari-mérnöki képzését. A Nyíregyházi Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakot, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, valamint a Sárospataki Református Teológiai Akadémia pedig református katekéta-lelkipásztori munkatárs, illetve görögkatolikus katekéta szakot indít a Rákóczi-főiskolán. A Debreceni Egyetem is együttműködik főiskolánkkal, s négy szakon hirdetnek meg kihelyezett képzést: ápolás és betegellátás, gazdaságinformatika, mérnökinformatika és szociálpedagógia.

Valamennyi felsorolt képzésre a jelentkezők külső független tesztelésen szerzett szertifikát nélkül, érettségi bizonyítvány alapján felvételizhetnek.

A Károli Gáspár Református Egyetem magyar mint idegen nyelv szakos pedagógusképzésére valamely, az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakon szerzett bachelor szintű oklevél birtokában lehet jelentkezni.

(ntk)