A Semmelweis Egyetem Pető András Karának Nyílt napja a Rákóczi-főiskolán

A Pedagógia és Pszichológia Tanszék szervezésében szeptember 23–24. között nyílt napot tartott főiskolánkon a Semmelweis Egyetem Pető András Kara a tanító és óvodapedagógia szakos hallgatók számára.

A jelenlévőket Dr. Matos László, a Semmelweis Egyetem Pető András karának oktatási dékánhelyettese köszöntötte, majd Csuka Pállal, a Semmelweis Egyetem Pető András Karának Kiemelt Nemzetközi és Nemzeti Szolgáltatások Központja megbízott igazgatójával közösen a
konduktív pedagógia jelentőségéről, a Pető András nevéhez kötődő – hungarikumnak számító – módszerről, a konduktor képzésről, a kar nemzetközi és határon túli tevékenységéről tartottak tájékoztatót a hallgatóságnak. Makuk János, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat elnöke jó gyakorlatként az intézményükben a Pető András Kar közreműködésével megvalósuló fejlesztő tevékenységeket mutatta be.

A Pedagógia és Pszichológia Tanszék képviseltében Hutterer Éva köszönte meg a tartalmas előadásokat, valamint reményét fejezte ki, hogy az előzetes egyeztetések eredményeként a következő tanévtől a Semmelweis Egyetem Pető András Kara a főiskola bázisán székhelyen kívüli BA alapszakos konduktor képzést indít, melynek szakmai gyakorlati része a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnál valósulna meg. A képzés hiánypótló lenne és a szülőföldjükön boldogulni vágyó fiatalok számára újabb lehetőségeket teremtene.

A rendezvényen részt vevő diákok a nyílt nap folytatásaként bekapcsolódhattak a Health4all! program zárókonferenciájába és délután ellátogattak a szeretetszolgálat épületébe, ahol élőben is betekintést nyerhettek a Pető-módszeres fejlesztésekbe, a konduktori munka sajátosságaiba.

Pedagógia és Pszichológia Tanszék