VI. Erdélyi Kertész és Tájépítész Konferencia

"A táj, a kert és az ember - a jelen és a közeljövő szakmai kihívásai"

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának Kertészmérnöki Tanszéke hatodjára is megszervezi az Erdélyi Kertész és Tájépítész Konferenciát. Szeretettel várunk minden érdeklődőt az online rendezvényre, amelyre 2021. május 28–29. között kerül sor.

Társszervezők:

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet Budapest, Magyarország

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Biológia és Kémia Tanszék, Beregszász, Ukrajna Ökopszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország

Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezet (RMGE Maros), Marosvásárhely, Románia

A Marosvásárhelyi ”George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem Botanikus Kertje, Románia

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, Románia

A konferencia témája:

Épített és természeti környezetünk, valamint a társadalmi kontextus, melyben településeink és az erdélyi táj alakítása történik, gyors és hirtelen változásokon megy keresztül. A mértéktelen energia- és nyersanyagfogyasztás, az elszabadult vagy az át nem gondolt urbanizáció, a korlátlan, szélsőséges globalizáció vagy a rosszul értelmezett, merev lokalizáció annak sajátos termelési és fogyasztási módjaival együtt mind megannyi tényező, amely életterünk, lakóhelyünk, világunk élőhelyeinek és életformáinak a változását idézik elő. Amíg a környezeti átalakulás közvetlenül érzékelhető, az összefüggések megértése, a következtetések levonása, a változásokra adott válaszok megtalálása mindannyiunkat, így a szakembereket is érintő feladat.

A konferencia céljai:

 • a kertészet, tájépítészet, településtervezés, növénytermesztés, növényvédelem terén vagy a rokon területeken tevékenykedő szakemberek, kutatók, gazdák, egyetemi hallgatók, szervezetek együttes bevonása a környezet átalakulásával kapcsolatos problémák megoldásába;
 • együttműködési kapcsolatok kialakítása és fenntartása a résztvevők között;
 • a fiatal kutatók bekapcsolása a tudományos életbe;
 • a kutatómunka ösztönzése;
 • a tudományos eredmények ismertetése és terjesztése.

A konferencia szekciói: 

A fenntartható terület és a környezettudatos település a tájban: múlt, jelen és jövő

 • téma: a terület mint agrár- és területtudományi entitás fenntarthatósági kérdéseinek a vizsgálata, kutatása, a tervezés-rendezés és gazdálkodás gyakorlati és elméleti bemutatása, szerepe a biodiverzitásban, a turizmusban, a klímaváltozásban, a tájrehabilitációban és a környezettudatos nevelésben; a “zöld város(település)” már ismert, (el)használt fogalmának körbejárása, értelmezése és alkalmazásanapjaink településrendezésének a (helyi) gyakorlatában
 • résztvevők: terület- és településrendezési és fejlesztési szakemberek (urbanisták, tájmérnökök, geográfusok, (táj)építészek stb.), falugazdák, közgazdászok, agrárszakemberek, kertészmérnökök, biológusok, ökológusok, gyűjteményes kertek képviselői, tudományos kutatók

Közösségi és magán külső terek: a kerttervezés mint összetett műszaki és kulturális tevékenység

 • téma: a hagyományos területhasználat és térhasználat (azon belül a növényzet) átalakulása az egyéni és közösségi gazdálkodási-építési kultúrák, illetve az igények megváltozásának következtében
 • résztvevők:  településrendezési    szakemberek (urbanisták, (táj)építészek), művészettörténészek, szociológusok, kertészmérnökök

Környezetkímélő gazdálkodás: növénytermesztés fenntartható technológiák alkalmazásával

 • téma: olyan termesztéstechnológiai lehetőségek ismertetése, amelyek segítenek megőrizni a talajok termőképességét, természetkímélő növényvédelmi módszerek bemutatása
 • résztvevők:  növénytermesztési     szakemberek (agrármérnökök, kertészmérnökök), biológusok, környezetmérnökök, talajtani szakemberek

“A small farm with big ideas”: Kis és családi gazdaságok lehetőségei a Kárpát-medencében

 • téma: hogyan képes felvenni a versenyt egy helyi termelő a multik világában. Ötletek, technológiai újdonságok bemutatása, amelyek sikerre vihetik a kis gazdaságokat.
 • résztvevők: növénytermesztési szakemberek (agrármérnökök, kertészmérnökök), agrárközgazdászok, termelők

A szükséges interdiszciplinaritás: tudományok a természeti és emberi környezet felelős alakításának szolgálatában

 • téma: a természeti és emberi környezet alakításában a jelen környezetvédelmi és közegészségügyi, egyszóval élhetőségi kihívásokra adott válasz csak együttes és koordinált lehet a műszaki és humántudományok részvételével
 • résztvevők: településrendezési szakemberek (urbanisták, (táj)építészek), szociológusok, ökológusok, biológusok, agrár-, közegészségügyi szakemberek

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, HATÁRIDŐK:

A dolgozatokat szóbeli előadások vagy poszterek (A0 formátum) formájában lehet bemutatni. Az előadásokhoz készített bemutatókat és a posztereket kérjük angol nyelven elkészíteni. Az előadás nyelve lehet angol, magyar vagy román.

Jelentkezési határidő, kivonatok feltöltése: 2021. április 22.

Jelentkezni elektronikus formában lehet az alábbi linken: https://docs.google.com/forms/d/1BJEx_1Ig9zofCuWVAzvc7Lw2hKMSiq19gMu91MUIGxE/edit

Az angol nyelvű kivonatokat az Acta Biologica Marisiensis (www.abmj.ro) mellékletében tesszük közzé. Csak eredeti dolgozatokat fogadunk el.

Publikálásra szánt cikkek beküldési határideje: 2021. június 15.

Az angol nyelven írt teljes terjedelmű (in extenso) cikkeket két, a DE GRUYTER által referált lapban van lehetőség közölni:

Acta Universitatis Sapientiae, Agriculture and Environment https://www.acta.sapientia.ro/acta-agrenv/agrenv-main.htm Acta Biologica Marisiensis

https://abmj.ro/

A konferencia elnöke: dr. Balog Adalbert, egyetemi professzor, Sapientia EMTE MK

Tudományos Bizottság:

Dr. Abod Éva, Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék Dr. Bálint János, Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék Dr. Balla Géza, Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék

Dr. Balog Adalbert, Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék Dr. Bandi Attila, Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék Dr. Bartha Csaba, Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék Dr. Benedek Klára, Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék

Dr. Bíró-Janka Béla, Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék Dr. Căbuz Andrea, Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék Dr. Csiszér Levente, Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék

Dr. Domokos Erzsébet, Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék Dr. Fazakas Csaba, Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék

Dr. Fekete Albert, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem,Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet Budapest

Dr. Ferencz László, Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék

Dr. Hegedűs Noémi Melitta, Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék Dr. Henning Imola, Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék

Dr. Kentelky Endre, Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék Dr. Kovács Kázmér, Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék

Dr. Kohut Erzsébet, I. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Biológia és Kémia Tanszék, Beregszász Dr. Moldován Csaba, Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék

Dr. Nyárádi Imre István, Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék Dr. Orosz Ferenc, Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék

Dr. Tanase Corneliu, Marosvásárhelyi ”George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem, Botanikus Kert, Gyógyszerészeti botanika Tanszék

Dr. Ványolós Endre, Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék

Szervezőbizottság:

Dr. Domokos Erzsébet – Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék (főszervező) Dr. Bálint János – Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék

Dr. Benedek Klára – Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék Dr. Căbuz Andrea – Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék

Dr. Fazakas Noémi – Sapientia EMTE MK, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Fazakas Miklós – RMGE Maros elnöke

Dr. Fekete Albert, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem,Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet Budapest

Dr. Hegedűs Noémi Melitta – Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék Dr. Imre Attila – Sapientia EMTE MK, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Dr. Kohut Erzsébet,- I. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Biológia és Kémia Tanszék Molnos Zselyke – Az Ökopszichológiai Intézet társalapítója és vezetője

Dr. Nyárádi Imre István – Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék

Dr. Sárosi-Márdirosz Krisztina – Sapientia EMTE MK, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Sikó László – RMGE falugazdász

Dr. Ványolós Endre – Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék Drd. Molnár Katalin – Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék Jakab Márton – Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék Putnoky Csicsó Barna – Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék Szabó Beáta – Sapientia EMTE MK, Kertészmérnöki Tanszék

Kapcsolattartók:

Dr. Domokos Erzsébet

Dr. Hegedűs Noémi Melitta

horticultureandlandscape@ms.sapientia.ro

  Ez a bejegyzés az alábbi nyelveken is elérhető:

 • English