A Tanító alap- és mesterképzés programjának megújítása

2023. március 7-én szakmai egyeztetésre került sor a Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszék Tanító alap- és mesterképzési programjának kidolgozói, valamint a munkaadók és a szakon tanuló hallgatók képviselőivel.

Az egyeztetés során Prof. Dr. Bida Olena és Prof. Dr. Kuchai Tetiana, a képzési programok kidolgozásával megbízott munkacsoport vezetői tájékoztatták a jelenlévőket a képzési program megújításáról, a munkaadók és hallgatók javaslatai alapján a programba bevitt változtatásokról. 

A program külső szakértői véleményezésében ukrajnai felsőoktatási intézmények oktatói is részt vettek, Prof. Dr. Prima Raisza, a Leszja Ukrajinka Volinyi Nemzeti Egyetem tanszékvezető professzora, valamint Dr. Zorocskina Tetiana, a Bogdan Hmelnickij Cserkaszi Nemzeti Egyetem docense, akik pozitívumként emelték ki a program regionális igényeket kielégítő jellegzetességeit. 

A program a munkaadók elvárásainak megfelelően a jövőben is nagy hangsúlyt fektet a képzés gyakorlatorientáltságra, illetve figyelembe veszi a hallgatóknak azt a kérését, hogy a szemináriumi órákon kapjon nagyobb teret a korszerű eljárások, innovációs technológiák kipróbálása, a szakmai jártasság formálása céljából.

Az egyeztetés során a munkaadók képviseletében Maruszinec Marianna, a Kárpátaljai Katonai Közigazgatás oktatási, tudományos, ifjúsági és sport főosztályának vezetője és Kulin Judit, az Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Magyart Tannyelvű Középiskola igazgatója vett részt.