A Tehetségek Szolgálatáért éves díjat kapott Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács olyan magyarországi és határon túli tehetségsegítéssel foglalkozó civil szervezet, amely munkájában koordináló, irányt mutató, esetenként szervező feladatokat lát el. A Tanács állandó lehetőséget ad arra, hogy a magyarországi és határon túli magyar tehetségsegítéssel foglalkozó civil szervezetek egyeztessék álláspontjukat, hazai és külföldi példák tanulmányozásával, szakmai fórumok megszervezésével, támogatási lehetőségek megszerzésével, új támogatási formák átgondolásával, valamint pályázatok kiírásával segítsék és alakítsák a magyar tehetséggondozás rendszerének további fejlődését. Hasonló célokat tűzött ki maga elé a 2011-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által létrehozott „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, melynek irodaigazgatója Dr. Váradi Natália kezdetek óta nagy odaadással, lelkiismeretesen és különös hangsúllyal támogatja, segíti a tehetségek felismerésének, kiválasztásának, segítésének és elismerésének különböző formáit, az ezeket oktató programokat, valamint a tehetséges fiatalok kapcsolatépítését, önszerveződését, és társadalmi felelősségvállalását.

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége minden évben, Bartók Béla születésnapjához igazodva, megszervezi a Kárpát-medencei Tehetségnapot. Idén erre az alkalomra 2018. március 24-én IX. alkalommal került sor. A hagyományos éves díjátadó ünnepségen többek között kihirdetik a Tehetségek Szolgálatáért járó éves díjakat is, amit a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ítél oda. A díj a tehetségsegítő szakemberek elismerését fejezi ki, amelyet idén Kárpátaljáról Dr. Váradi Natáliának, a „Genius” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatójának is  odaítéltek. A szakmai díj egy oklevelet, ezüstérmet és egy arany kitűzőt foglal magába.

Dr. Váradi Natália 2004 óta jelenleg is a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol nyelv, majd történelem tanára, docense, a Főiskola Felnőttképzési Központjának vezetője, valamint a Főiskola ECL nyelvvizsgaközpontjának vezetője, 2011-től a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója.

A beregszászi főiskolai tanulmányai végeztével a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem Doktori Iskolájában szerzett PhD fokozatott 2008-ban „a bölcsészettudományok területén a történelemtudományokban” és még az évben a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagjává fogadta. 2012-ben a Nyíregyházi Főiskola gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget téve közgazdász oklevelet szerzett. 2012. decemberében pedig az Ukrán Tudományos Akadémia Történelmi Intézetében a sikeres vizsga és dolgozatvédést követően kandidátusi fokozatot szerzett a történelemtudományok szakterületen. 2015-ben Kiváló TDK Szervezői Díj elismerést kapott.

Váradi Natália már több éves kitartó és kiemelkedő munkával végez tehetséggondozó, tehetségkutató, tehetségtámogató, tudományos, szervező munkát, emellett számos publikáció szerzője, több tucat szakmai konferencia előadója, valamint nemzetközi, kárpát-medencei magyarországi és kárpátaljai pályázati projekt megvalósítója. Többek között ő látja el az alábbi programok évenkénti megvalósítását a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatójaként:

Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium szervezője

Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács munkájának szervezése

Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács munkájának szervezése

8 Tehetségpontban zajló foglalkozás megszervezése (évenként több mint két ezer tehetséges gyermek számára)

Ady Endre ösztöndíjprogram lebonyolítása

Soós Kálmán ösztöndíj program lebonyolítása

Diplomahonosítási ösztöndíjprogram lebonyolítója

Vándorgyedem szervezője

Fiatal Kutatók Konferenciája szervezője

Tudományos Diákköri Konferencia szervezője

Vándoregyetem szervezője

Szakmai tanulmányi utak szervezője

Szól a fülemüle! –Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató szervezője

Fókuszban a tehetség a sport terén sporttábor szervezője

Zupkó József Kézilabda Emléktorna szervezője

Buzánszky Jenő Labdarugó Kupa szervezője

Kárpátaljai Tehetségnap szervezője

Színjátszó tábor szervezője

Nagyberegi Népzenei és Néptánc tábor szervezője

Emellett számos tudományos konferencia, szakmai műhely, tanfolyam, képzés megvalósítója. Többek között az 1956-os forradalomra vonatkozó KGB iratoknak feldolgozója, valamint a Főiskola Felnőttképzési Központja által szervezett magyar mint idegen nyelv tanfolyam szervezője, amelyeken 2016 májusától eddig 16 492 fő vett részt.

Váradi Natália vallja, hogy: „A tehetség Isten ajándéka, mi feladatunk tehetséggondozó szervezetként, pedagógusként, hogy gyökeret és szárnyakat biztosítsunk a tehetségeinknek. Gyökeret, hogy érezzék, van szülőföldjük, otthonuk, van hátterük és szárnyakat, hogy tudják van lehetőségük, támogatásuk!

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársai