Ady-Endre Ösztöndíjprogram

Pénzügyi segítség nyújtása a határon túli magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges 6–11. évfolyamos (közép- vagy általános iskolában), szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára. A pályázat a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzeti Tehetség Program támogatásával kerül meghirdetésre.

 (Pályázat kódja: NTP-ADY-M-23)

Pályázók köre

A pályázatot a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, 6–11. évfolyamon (közép- vagy általános iskolában) tanuló, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj támogatás céljából.

A pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke

 1. a) Javasolt támogatás összege: 100.000,- Ft a 2023/2024. tanévre.
 2. b) A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Az ösztöndíj összegének folyósítása egyszeri átutalással történik.

c)A támogatandó pályázatok száma Kárpátalján 24 fő.

A pályázat feltétele, követelményei

Pályázatot kizárólag olyan a fentiekben leírt tanuló nyújthatja be, aki

„1) kiemelkedően tehetséges

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

 1. a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2022/2023-as tanévben,
 2. b) a megyei 1-2., vagy országos 1-4. vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért a 2022/2023-as tanévben.
 3. c) részt vett a 15 Tehetségpont egyikében a foglalkozásokon legalább két alkalommal, melyet a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazol saját statisztikai adatai alapján.

és

2) szociálisan hátrányos helyzetű

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

 1. a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;
 2. b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő,
 3. c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

Benyújtandó dokumentumok

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia egy eredeti és egy másolati példányban:

 • Pályázati adatlap;
 • Iskolalátogatási igazolás;
 • A 2022/2023. évi év végi bizonyítvány hitelesített fénymásolata;
 • Amennyiben van megyei vagy országos, vagy nemzetközi verseny (a 2022/2023-as tanévre vonatkozólag) eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum (egyszerű fénymásolat is elfogadható, amennyiben a pályázat benyújtásakor felmutatják az eredeti dokumentumot);
 • Amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal);
 • Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat.
 • A pályázó nyilatkozata;
 • Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szóló igazolás;
 • Nyilatkozat arról, hogy korábban részesült-e Ady Endre ösztöndíjban.

A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve kell benyújtani!

Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat benyújtásának módja és helye

A pályázati adatlapot szükséges online is kitölteni az alábbi linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA0O0oR3qZmspqAFvK_sPSokfyAbbBWmwu1u6KQtdgeGho7g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtása a pályázat érvényességi feltétele, egy eredeti és egy másolati példányban, nem postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:

“GENIUS” Jótékonysági Alapítvány (90202 Beregszász, Kossuth tér 6. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Földszint, 110. terem)

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

E-mail:   agora@kmf.org.ua

A pályázatokat 2023. november 8-tól lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 29. 16.00 óra

Pályázati adatlap

1. számú nyilatkozat

2. számú nyilatkozat