Átadásra kerültek a Soós Kálmán ösztöndíjak

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által 10. alkalommal meghirdetett Soós Kálmán ösztöndíjprogramra 2021. február 16. – szeptember 29. között lehetett jelentkezni online formában. Ez idő alatt 48 fő nyújtotta be pályázatát. Ösztöndíjban 47 fő részesült, összesen bruttó 143 602 hrivnya, azaz 1 613 511 forint összegben.

Az ösztöndíjprogram célja a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben dolgozó, tanuló magyar nemzetiségű kutatók és hallgatók tudományos tevékenységre ösztönzése, a magyar tudományos szaknyelv fejlesztése.

Az ösztöndíjprogram, – amely emléket kíván állítani a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tragikus hirtelenséggel elhunyt alapító rektorának, Soós Kálmánnak – három alprogramból tevődik össze:

  1. Kárpátaljai Vándoregyetem
  2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése
  3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása.

A Kárpátaljai Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatásban dolgozó tanárok és kutatók valamennyi, Kárpátalján magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák kutatási témájukat, vagy olyan tudományos eredményeket, amelyek széleskörű érdeklődést válthatnak ki. A pályázatra olyan fokozattal rendelkező tanárok, vagy kutatók jelentkezését vártuk, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben munkaviszonnyal rendelkeznek és általános érdeklődésre számot tartó témával előadást kívánnak tartani.

A Vándoregyetemre 7 szakember nyújtotta be pályázatát, melyből 6 tartotta meg előadását. Az előadások két helyszínen zajlottak: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és Beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégiumban. Az előadók, akik valamennyien a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói, három tudományterületet képviseltek: történelem, biológia és matematika.

A járványhelyzet miatt az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézete és a Radvánci Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium hallgatói online vehettek részt a Beregszászon tartott előadásokon, a Google Meet felületen. Az eladásokra minden érdeklődő csatlakozhatott.

A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tárgyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs, vagy hiányos, esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szótár ellátottság, támogassa a kárpátaljai magyar nemzetiségű kutatók, oktatók jegyzet- és szótárkészítését, melynek terjedelme legalább 90 oldal, megfelel az alapvető műfaji és formai követelményeknek és eddig még nem került publikálásra.

Az alprogramra 5 jegyzet érkezett be. A szakemberek mind az 5 jegyzetet ösztöndíjra javasolták.

A kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása alprogramra olyan diákok jelentkezését vártuk, akik az elmúlt két tanévben magyar nyelven írták és védték meg szakdolgozatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és szakdolgozatuk témája kapcsolódik vidékünkhöz, azaz Kárpátaljához.

Az alprogramra 36 pályázat érkezett és valamennyi ösztöndíjban részült.

A benyújtott pályázatok bírálatát és értékelését a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács, illetve az általa kijelölt szakamberek végezték, akik megfelelő tudományos fokozattal, szakmai múlttal rendelkeznek ahhoz, hogy a benyújtott munkákat véleményezzék.

Soós Kálmán ösztöndíjak ünnepélyes átadójára 2021. december 7-én, a Rákóczi-főiskola Gross Arnold termében került sor. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével: Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja, Bezzeg Tamás, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja, prof. Dr. Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács elnöke, Dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács oktatási, tudományos, kulturális, egyházügyi, ifjúsági, sport-, nemzeti kisebbségi és információs bizottságának elnöke.

 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány ezúton is gratulál az ösztöndíjasoknak, munkájukhoz további sok sikert és jó egészséget kíván.

A Soós Kálmán ösztöndíjprogramot a Magyar Kormány, Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap biztosítja, amelyet ezútin is köszönünk!

 

Váradi Natália, programfelelős,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója