Átadták az Egán Ede Szakképzési Centrum épületét Tiszapéterfalván

Az esemény október 8-án a Péterfalvi Református Templomban vette kezdetét, ahol ünnepélyes keretek között megnyitották a Szakképzési Centrum legelső tanévét.

Elsőként Hunyadi Attila, Máramaros-Ugocsa Egyházmegye esperese, a Tiszapéterfalvi Református Gyülekezet lelkipásztora köszöntötte az ünnepség résztevőit. Bódás János versét idézte: „Valahol ki van jelölve helyed…”, majd hozzátette, hogy ha az Isten által kijelölt helyen maradunk, úgy várhatjuk az Úr áldását, ígéreteinek beteljesítését.

Nemzeti himnuszunk eléneklése után a meghívott vendégeket köszöntötték.

Ezt követően Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára tartotta meg ünnepi beszédét. Ismertette az eddig elért eredményeket és elmondta, hogy az utóbbi években a nemzetpolitikában is a szülőföldön való boldogulásra helyezték a fő hangsúlyt. Kiemelte, hogy a jövőbeli sikeres együttműködés érdekében meg kell erősíteni Kárpátalján az oktatási mellett a politikai intézményrendszert is. Ezért arra buzdította a jelenlévőket, hogy vegyenek részt az október 25-i választásokon és a magyar jelöltekre tegyék a voksukat.

A tanévnyitó további részében Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar főiskola megbízott rektora szólt az egybegyűltekhez. A diákokat arra biztatta, hogy a kapott lehetőségekkel próbáljanak meg minél jobban és eredményesebben élni.

Ezután Brenzovics László, a KMKSZ elnöke hangsúlyozta a szakképzés fontosságát és köszönetet mondott mindazoknak, akik fáradozásával létrejöhettek a Szakképzési Centrumok Kárpátalján. Végül sok sikert kívánt a diákoknak.

A Tiszapéterfalvi Egán Ede Szakképzési Centrumban 27 tanuló kezdhette meg tanulmányait villany- és autószerelő szakokon. A diákok elmondták fogadalomtételüket, ezután pedig Rostás János, a Mátészalkai Szakképzési Centrum kancellárja, Soós Katalin, az Egán Ede Szakképzési Centrum igazgatója, Pólin Lénárd intézményigazgató és Csernicskó István hivatalosan is diákká avatta a tanulni vágyó fiatalokat.

A Tulipán Tanoda tanárai egy énekkel kívántak áldást a diákok életére és tanulmányaira.

Magyar János, a Mátészalkai Szakképzési Centrum Déri Miksa Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója levélben köszöntötte a hallgatókat.

Soós Katalin örömét fejezte ki, hogy Isten segítségével és a magyar kormány támogatásával sikerült a Nagydobronyi Szakképzési Centrum után most a Tiszapéterfalvi Centrum tanévét is megnyitni. Hozzátette, hogy a hallgatók különleges lehetőséget kaptak, hiszen két ország képzési rendszerében is részt vehetnek. A tanulóknak azt kívánta, hogy használják ki ezt a lehetőséget és sajátítsák el szakmájukat a lehető legjobban.

Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke zárta a köszöntések sorát. Elmondta, hogy hosszú évek nehéz munkájának eredménye az, hogy ma a kárpátaljai fiatalok anyanyelven szakmát tanulhatnak, és ezáltal szülőföldükön maradhatnak. Reményét fejezte ki, hogy a szakképzett munkaerő értéke növekedni fog. Megköszönte a Mátészalkai Szakképzési Centrum igazgatóságának a pozitív hozzáállását és támogatását.

Az alkalom végén a történelmi egyházak képviselői áldást mondtak az új tanévre, a diákokra és azokra, akik közreműködtek annak érdekében, hogy mindez megvalósulhasson, majd az jelenlévők elénekelték a Szózatot.
Az ünnepség további része már a centrum épületénél folytatódott, ahol a Tulipán Tanoda növendékei örvendeztették meg a közönséget műsorukkal. Ezt követően ünnepélyesen is átadták a Tiszapéterfalvai Szakképzési Központ épületét.

Seres Johanna