Az Anyanyelv nemzetközi napját méltatták a Rákóczi-főiskolán

Február 21-én az Anyanyelv nemzetközi napját méltatják világszerte. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszéke a Tanszék új kiadványainak bemutatásával ünnepelte e jeles napot.

A jelenlévőket Csordás László, a Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoportjának docense köszöntötte. Kiemelte, hogy Csernicskó Istvánnak, a Rákóczi-főiskola rektorának és Morvai Tündének, az MTA Határon Túli Magyarok Titkársága osztályvezetőjének köszönhetően láthattak napvilágot a rendezvényen bemutatott könyvek, melyek hasznos információt tartalmaznak nemcsak a magyar szakos tanárok és diákok, de mindenki számára.

A köszöntőt követően bemutatásra kerültek a Tanszék új kiadványai.

Elsőként Kész Margit, a Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoportjának docense mutatta be a Beregszászi Anikó és Dudics Lakatos Katalin Huszonkettő. A kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés 22 évének története című monográfiáját. A kötet a kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés két évtizedét veszi górcső alá. Tisztázza az anyanyelvoktatás alakulását a tantervek és tankönyvek tükrében. Megállapítja, hogy a kárpátaljai magyar iskolákban a hozzáadó szemlélet eredményeként pozitív változás figyelhető meg a nyelvjárások, nyelvjárási beszélők megítélését tekintve.

Ezt követően Tóth Péter, az ELTE Savaria Egyetemi Központ munkatársa ismertette a Dudics Lakatos Katalin és Gazdag Vilmos által kiadott Dialektológiai alapismeretek Filológus hallgatók számára című kiadványát. A munka szót ejt a nyelvjárási alakulatokról, bemutatja a különböző nyelvjárási régiókat, nagy hangsúlyt fektetve a kárpátaljai nyelvjárásokra. Osztályozza a tájszavakat, valamint a szláv jövevényszavak történetébe is betekintést enged. A kötet érdeme, hogy bár filológus hallgatóknak készült, nemcsak ők, hanem a téma iránt érdeklődők is többet megtudhatnak a nyelvi sokszínűségről.

Végezetül Dudics Lakatos Katalin, a Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoportjának docense mutatta be az Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica tudományos folyóirat első két lapszámát. A Rákóczi-főiskola az oktatás mellett a tudományos kutatásoknak is bázisa. A Főiskola oktatói és kutatói a tudományos eredményeikről ukrajnai, magyarországi és nemzetközi folyóiratokban is rendszeresen számot adnak. Ezért érezte fontosnak a főiskola vezetősége, hogy egy olyan folyóiratot hozzanak létre, amely helyet adhat a filológiai kutatások kapcsán született új eredmények bemutatásának.

A folyóirat főszerkesztője Beregszászi Anikó, a Filológia Tanszék tanszékvezető professzora, főszerkesztő-helyettese Bárány Erzsébet, az Ukrán Tanszéki Csoport docense. Felelős szerkesztői Gazdag Vilmos, a Magyar Tanszéki Csoport docense és Pősze Andrea, az Ukrán Tanszéki Csoport docense. A szerkesztő bizottság tagjai között hét ország: Ukrajna, Magyarország, Románia, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia és Ausztria neves felsőoktatási intézményeinek, kutatóműhelyeinek munkatársai találhatók. Az első szám a 2021-ben Beregszászban megrendezett 21. Élőnyelvi Konferencia előadásai közül 9 tanulmányt tartalmaz magyar, ukrán és angol nyelven. A folyóirat második számában 13 tanulmány és 2 recenzió kapott helyet. A korábban említett konferencia előadásai mellett ukrán nyelvészek munkáit is olvashatjuk.

„A bemutatott kiadványok jól tükrözik a Filológia Tanszék kutatásait, azok szemléletformáló hatását, illetve, hogy nyelvész, néprajzos, irodalmár együtt gondolkodik az anyanyelvén, az anyanyelvéről”

– zárta az eseményt Csordás László.

Kurmay Anita